DISPOZIŢIA NR. 1776 – PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Autori


În temeiul art. 39 alin. 1 şi art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

DISPUNE:

Art. unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 26.10.2017, ora 10.00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2017.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale anului 2017.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe primele 9 luni ale anului 2017.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2017.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Neuropshiatrie Craiova, pe anul 2017.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2017.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Craiova, pe anul 2017.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Poliţia Locală a Municipiului Craiova, pe anul 2017.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2017.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2017.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la R.A.T. SRL, pe anul 2017.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2017.

14.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dna. Creţu Cristina Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 31.10.2017.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2017-2018.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, cât și pentru însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora, pentru luna noiembrie 2017.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor ajutoare lunare, din bugetul local, consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat, pentru sezonul rece 01 noiembrie 2017-31 martie 2018.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului indemnizației maxime lunare de care beneficiază consilierii municipali pentru participarea la numărul maxim de ședințe ale Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada 1 noiembrie 2017-31 decembrie 2021.

19.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2017.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana pentru Polul de Creştere Craiova (S.I.D.U. Craiova).

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Craiova- reactualizare 2017.

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentului strategic „Plan de Acţiune pentru Energie Durabilă (PAED) al Zonei Metropolitane Craiova”.

23.Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri din bugetul local al municipiului Craiova, în vederea organizării evenimentului Festivalul Internațional ”Adrian Păunescu”, ediția a V-a, în perioada 01-03 decembrie 2017, de către Fundația Culturală Iubirea.


24.Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri de la bugetul local, în vederea organizării de către Federația Română de Handbal a turneului „Trofeul Carpați” de handbal feminin senioare, în perioada 23-27 noiembrie 2017.

25.Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri din bugetul local al municipiului Craiova, pe anul 2017, a unei sume în vederea atribuirii premiului „Cetatea Băniei”, în cadrul Târgului Meşterilor Populari, ediţia a XL-a, organizat în perioada 27-29 octombrie 2017, în municipiul Craiova.

26.Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de mandat al membrilor Consiliului de Admnistraţie al Regiei Autonome de Admnistrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun de acțiune pentru deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru iarna 2017-2018.

28.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia S.A. din data de 03.11.2017.

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării locuinței sociale destinată închierierii familiilor evacuate/ în curs de evacuare din imobile naționalizate, situată în municipiului Craiova, str. Potelu, nr. 184, bl. R20, ap. 12.

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor locuințe sociale în municipiul Craiova.

31.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării locuinței situată în str. Tabaci, nr. 3A, bl. H8, sc. 2, ap. 3.

32.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

33.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de asociere care au ca obiect amplasarea şi exploatarea panourilor publicitare în municipiul Craiova.

34. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 256/2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. RCS&RDS S.A.

35.Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 36144/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. Radu Mirela, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Radu Mirela.

36.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova.

37.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al Municipiului Craiova.

38.Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect cuantumul prestaţiei titularului dreptului de superficie asupra terenului situat în municipiul Craiova, str. Principatele Unite, nr. 6.

39.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor proprietate privată a municipiului Craiova, cu destinaţia de curte, aferente construcţiilor cu destinaţia de locuinţe, cumpărate în condiţiile Legii nr. 112/1995.

40.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a trei spații aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, administrate de Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul”, situate în municipiul Craiova, str. Duiliu Marcu, nr. 38.

41.Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţie către S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

42.Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de închiriere nr. 1685/2015, nr. 23210/2014 și nr. 4806/2009 încheiate între S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și S.C. MARISAN PROD CARN IMPEX S.R.L.

43.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Mansardare, extindere cu lift exterior, reabilitare şi recompartimentare cu modificări structurale şi nestructurale corp C5, construcţie existentă P+1, cu destinaţia clinică de hematologie”-Spitalul Clinic Municipal Filantropia.

44.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare corp C1 Ambulatoriu adulţi pavilion A”- Spitalul Clinic Municipal Filantropia.

45.Întrebări şi interpelări.

PRIMAR, Mihail GENOIU

PT. SECRETAR, Ovidiu MISCHIANU

Vizat de legalitate, Cons. jr. Diana DĂRAC

www.primariacraiova.roComenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de marţi, 18 decembrie 2018

Actualitate

» Paradă de modă amuzantă
» John Sullivan, subsecretar de stat al SUA, acuză Rusia că se amestecă în Balcani
» Iohannis: Nu sunt dispus deloc să fac compromisuri când vorbim despre independenţa justiţiei şi statul de drept
» Iohannis: Suntem într-o fază în care foarte mulţi politicieni pierd contactul cu oamenii
» Polonia dă înapoi: Preşedintele Duda a promulgat legea de repunere în funcție a judecătorilor Instanței Supreme obligați să iasă la pensie
» Marea Britanie: 3.500 de militari britanici în alertă, pentru a ajuta în cazul unui Brexit fără acord
» Cioloş: Au fost strânse 100.000 de semnături pentru iniţiativa cetăţenească ”Oameni noi în politică”
» Recompensă de 100.000 de dolari pentru a trăi un an fără smartphone
» Planeta Saturn îşi devorează inelele de gheaţă (NASA)
» Klaus Iohannis solicită includerea pe ordinea de zi a ședinței de Guvern a subiectului protejării drepturilor români aflați în Marea Britanie
» O avalanșă a rupt căsuțele cormercianților din zona Bâlea Lac
» Autostrada București-Pitești este plin de gropi
» Recomandări pentru utilizarea în siguranţă a articolelor pirotehnice
» Alertă de călătorie în Bulgaria
» Lansarea Start-Up Nation 2018
» Mâine începe programul ”Rabla pentru electrocasnice”
» Restricţii de circulaţie pentru autocamioane în Ungaria în perioada Crăciunului
» Tâlhăriţi ca în filme, cu ajutorul unui fals poliţist, pe Calea Bucureşti. Suspecţi mascaţi şi o maşină incendiată pentru a şterge urmele jafului
» Noile proteste ridică tensiunea la Budapesta
» Regulile noi pentru colectarea gunoiului, din ianuarie 2019
» Klaus Iohannis: Voi merge la şedinţele de Guvern
» Nu sunt drumuri închise din cauza condițiilor meteorologice

Publireportaj

» Anunț de presă: “INVESTIM PENTRU MÂINE”
» Crăciun perfect, alături de Evenimente Ideale

Dolj

» Moș Crăciun le aduce craiovenilor un cadou special „MAMMA MIA!”: bilete suplimentare la prețuri promoționale, de la 50 de lei!
» Clinica Psihiatrie II Craiova are o nouă faţă după reparaţii curente şi igienizări
» Craiova: Cercetat penal pentru că a condus un autoturism neînmatriculat
» Craiovean depistat la volan, deşi nu deţinea permis de conducere
» Dolj: Controale la comercianţii de produse de morărit – panificație
» Craiovean după gratii pentru conducere sub influenţa alcoolului şi fără permis
» (Video) Dolj: 13 bărbaţi, reţinuţi după un scandal. Poliţiştii au ridicat armele albe folosite în încăierare

Gorj

» (FOTO, VIDEO) Gorj: Tir răsturnat în Câmpu Mare
» Parcarea de la Complexul Rodna a produs 700 de lei
» Dansul Măștilor gorjeneşti ajunge la Tel Aviv, în Israel
» Mii de locuitori din Gorj au revenit la lampa pe gaz şi lumânări

Vâlcea

» Vâlcea: Activităţi preventive în liceele din judeţ
» Cursurile întrerupte în 33 de şcoli din Vâlcea
» Chimcomplex a lansat la numai 10 zile dupa preluarea Oltchim, planurile de dezvoltare a noii Companii Române de Chimie
» Râmnicu vâlcea: Spectacol extraordinar în Scuarul Mircea cel Bătrân: ”Vine, vine Moş Crăciun!”
» Căderi de arbori pe Valea Oltului

Sport

» Fotbal / Leo Messi a câştigat pentru a cincea oară trofeul Gheata de Aur
» Fotbal / Mourinho ar putea face o gaură de 26 milioane euro în visteria lui Manchester United
» Simona Halep îşi întregeşte echipa
» Fotbal / Pigliacelli a semnat cu Ştiinţa până în 2022

Sanatate

» Toţi bebeluşii vor fi testaţi auditiv înainte să fie externaţi din maternităţi

Magazin

» (VIDEO) „Silent Night”, unul dintre cele mai cunoscute cântece de Crăciun, a aniversat 200 de ani
» O norvegiancă are casa decorată cu mai mult de 2.000 de păpuși Moş Crăciun
» A plouat cu bani într-un cartier Hong Kong, provocând frenezie
» Cântăreaţa Anca Pop a murit după ce a plonjat cu maşina în Dunăre, la Şviniţa
» 18 decembrie, ziua internaţională a migranţilor

Top