DISPOZIŢIA NR. 1776 – PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVAÎn temeiul art. 39 alin. 1 şi art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

DISPUNE:

Art. unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 26.10.2017, ora 10.00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2017.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale anului 2017.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe primele 9 luni ale anului 2017.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2017.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Neuropshiatrie Craiova, pe anul 2017.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2017.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Craiova, pe anul 2017.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Poliţia Locală a Municipiului Craiova, pe anul 2017.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2017.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2017.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la R.A.T. SRL, pe anul 2017.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2017.

14.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dna. Creţu Cristina Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 31.10.2017.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2017-2018.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, cât și pentru însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora, pentru luna noiembrie 2017.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor ajutoare lunare, din bugetul local, consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat, pentru sezonul rece 01 noiembrie 2017-31 martie 2018.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului indemnizației maxime lunare de care beneficiază consilierii municipali pentru participarea la numărul maxim de ședințe ale Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada 1 noiembrie 2017-31 decembrie 2021.

19.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2017.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana pentru Polul de Creştere Craiova (S.I.D.U. Craiova).

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Craiova- reactualizare 2017.

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentului strategic „Plan de Acţiune pentru Energie Durabilă (PAED) al Zonei Metropolitane Craiova”.

23.Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri din bugetul local al municipiului Craiova, în vederea organizării evenimentului Festivalul Internațional ”Adrian Păunescu”, ediția a V-a, în perioada 01-03 decembrie 2017, de către Fundația Culturală Iubirea.


24.Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri de la bugetul local, în vederea organizării de către Federația Română de Handbal a turneului „Trofeul Carpați” de handbal feminin senioare, în perioada 23-27 noiembrie 2017.

25.Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri din bugetul local al municipiului Craiova, pe anul 2017, a unei sume în vederea atribuirii premiului „Cetatea Băniei”, în cadrul Târgului Meşterilor Populari, ediţia a XL-a, organizat în perioada 27-29 octombrie 2017, în municipiul Craiova.

26.Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de mandat al membrilor Consiliului de Admnistraţie al Regiei Autonome de Admnistrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun de acțiune pentru deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru iarna 2017-2018.

28.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia S.A. din data de 03.11.2017.

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării locuinței sociale destinată închierierii familiilor evacuate/ în curs de evacuare din imobile naționalizate, situată în municipiului Craiova, str. Potelu, nr. 184, bl. R20, ap. 12.

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor locuințe sociale în municipiul Craiova.

31.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării locuinței situată în str. Tabaci, nr. 3A, bl. H8, sc. 2, ap. 3.

32.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

33.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de asociere care au ca obiect amplasarea şi exploatarea panourilor publicitare în municipiul Craiova.

34. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 256/2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. RCS&RDS S.A.

35.Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 36144/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. Radu Mirela, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Radu Mirela.

36.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova.

37.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al Municipiului Craiova.

38.Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect cuantumul prestaţiei titularului dreptului de superficie asupra terenului situat în municipiul Craiova, str. Principatele Unite, nr. 6.

39.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor proprietate privată a municipiului Craiova, cu destinaţia de curte, aferente construcţiilor cu destinaţia de locuinţe, cumpărate în condiţiile Legii nr. 112/1995.

40.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a trei spații aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, administrate de Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul”, situate în municipiul Craiova, str. Duiliu Marcu, nr. 38.

41.Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţie către S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

42.Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de închiriere nr. 1685/2015, nr. 23210/2014 și nr. 4806/2009 încheiate între S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și S.C. MARISAN PROD CARN IMPEX S.R.L.

43.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Mansardare, extindere cu lift exterior, reabilitare şi recompartimentare cu modificări structurale şi nestructurale corp C5, construcţie existentă P+1, cu destinaţia clinică de hematologie”-Spitalul Clinic Municipal Filantropia.

44.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare corp C1 Ambulatoriu adulţi pavilion A”- Spitalul Clinic Municipal Filantropia.

45.Întrebări şi interpelări.

PRIMAR, Mihail GENOIU

PT. SECRETAR, Ovidiu MISCHIANU

Vizat de legalitate, Cons. jr. Diana DĂRAC

www.primariacraiova.roAutori

Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de vineri, 24 noiembrie 2017

Actualitate

» Egipt: Atentat cu bombă într-o moschee soldat cu peste 150 de morți
» Dragnea a contestat în instanță sechestrul pus de DNA pe averea sa
» PSD şi-a respins în Comisia lui Iordache propria propunere de modificare e legilor justiţiei: Procurorii şefi vor fi propuşi şi revocaţi la fel ca în prezent, preşedintele rămâne parte a mecanismului
» Iohannis, după decizia referitoare la numirea conducerii ÎCCJ: Lucrurile trebuie clarificate; o să mă implic constituțional
» Cauza decesului Stelei Popescu
» Stela Popescu va fi înmormântată duminică la Cimitirul Cernica
» Fenomene meteo severe în Regatul Norvegiei
» Preşedintele Klaus Iohannis la cel de-al 5-lea summit al Parteneriatului Estic de la Bruxelles
» Sute de infracţiuni constate într-o singură zi
» Omul de afaceri Ioan Neculaie, dat de ieri in urmărire generală, prins la vama Giurgiu
» Restricţii de circulaţie şi drumuri închise
» Sondajul Săptămânii în Gazeta de Sud – Sunteţi mulțumiţi de calitatea serviciilor oferite de Primăria Craiova?

Publireportaj

» Deputat Ion Cupă, preşedinte ALDE Dolj: „Problemele de mediu – prioritate națională“

Local

» 32 de tineri din 14 ţări participă la proiectul „Ethnicity and Integration in Multicultural Europe” Etnic – Drăgăşani
» Cod Galben de ceaţă în Oltenia
» Primăriile din Olt nu mai au bani de salarii
» Castrul roman din Hinova, uitat de autorităţi

Dolj

» Craiova: Activităţi pentru prevenirea violenţei domestice desfăşurate de poliţiştii de la Secţia 3
» Dolj: Ministrul Energiei a vizitat Termocentrala Işalniţa
» Workshop tematic “Studenție la Științe. Pași în viitor”, la Universitatea din Craiova
» Dolj: Prins la volan sub influența băuturilor alcoolice
» Biblioteca Aman participă la “Winter Bazaar Craiova 2017”
» Doljeancă arestată pentru furt calificat
» Restricţii de circulaţie pe mai multe străzi din centrul Craiovei
» Razie pe şoselele din Dolj
» Craiova: Ediţia a XVI-a a Concursului Interjudeţean de Matematică „Micul Arhimede” la Școala Gimnazială „Nicolae Romanescu”
» Dolj: Trei răniţi într-un accident rutier la Gighera
» Cursele aeriene Valencia-Craiova şi retur nu au putut ateriza/decola din Craiova
» Inspecția tehnică pentru mașinile mai vechi de 12 ani, o dată pe an
» Întreruperi energie electrică de luni
» Fostul primar din Caraula, rejudecat la Băilești

Gorj

» Slujiri ale ierarhilor din Mitropolia Olteniei
» Gorj: Un hoţ de biciclete a fost dat pe mâna poliţiei şi a ajuns în arest
» Gorj: Reţinut după ce a furat un cazan de țuică
» Un bărbat din Petroşani, reţinut după ce a fost prins la furat în Târgu Jiu
» Om de afaceri urmărit internaţional, încarcerat în Penitenciarul Târgu Jiu
» Zero lei la rectificarea bugetară pentru primăriile din judeţul Gorj
» De doi ani se caută fonduri pentru restaurarea Mausoleului Ecaterinei Teodoriu
» Primăria Târgu Jiu nu a găsit bani pentru norma de hrană de la Poliţia Locală
» Finanţare de peste 36 de milioane de lei pentru reabilitarea DJ 672E Corneşti – Runcu

Olt

» Jandarmii olteni „au predat ștafeta” pentru câteva ore

Mehedinţi

» Acţiune de educaţie rutieră în două şcoli mehedinţene
» Mehedinţi: 130 de şomeri s-au angajat după Bursa Locurilor de Muncă pentru absolvenţi
» Mehedinţi: Cercetat pentru braconaj, după ce a fost prins cu fazanul în maşină
» Mehedinţi: Şi-a tăiat fratele cu cuţitul

Vâlcea

» Vâlcea: Biciclist de 87 de ani, accidentat mortal la Bujoreni
» Râmnicu Vâlcea: Bradul de Crăciun a fost montat  

Sport

» Handbal (f): Craioveanul Bogdan Burcea, secundul lui Gheorghe Tadici la naționala de tineret

Magazin

» Bancul zilei
» Reţeta de weekend – Cheesecake cu dovleac

Top