Poliţia Locală Craiova: Au fost promovate în instanță un număr de 126 acțiuni împotriva celor au realizat construcții fără autorizațiePoliţia Locală a municipiului Craiova anunţă într-un comunicat că în urma acțiunilor / activităților desfășurate prin Serviciul Disciplină în Construcții și Serviciul Contencios Juridic, în temeiul prevederilor Legii speciale nr. 50/1991 actualizată, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii și Legii nr. 155/2010 republicată, a poliției locale, au fost promovate în instanță un număr de 126 acțiuni împotriva persoanelor fizice / juridice care au realizat construcții pe raza municipiului Craiova, fără a deține autorizație de construire sau cu nerespectarea acesteia.

Din cele 126 dosare judecătorești, în care Poliția Locală are calitatea de reclamant, având ca obiect de judecată ”obligația de a face / autorizare desființare lucrări Legea nr. 50/1991 R”, un număr de 70 de litigii se află în stare de judecată, pe rolul Judecătoriei Craiova și /sau Tribunalului Dolj, iar 56 de litigii au fost soluționate definitiv.

În urma soluțiilor definitive pronunțate de către instanțe, un număr de 24 hotărâri judecătorești urmează să fie puse în executare (de către pârâți, de bunăvoie, iar în caz de refuz, instanța împuternicind autoritatea locală să execute hotărârea, prin desființarea construcțiilor neautorizate, pe cheltuiala pârâților), 10 dintre hotărâri având ca obiect desființarea construcțiilor neautorizate cu destinația de locuință, restul de construcții fiind acoperișuri de bloc, amenajări interioare, terase, anexe gospodărești, etc.).


De asemenea, 19 pârâți (persoane fizice / persoane juridice) au intrat în legalitate în timpul desfășurării litigiilor privind desființarea construcțiilor, prin obținerea de la Primăria Municipiului Craiova a autorizațiilor de construire prevăzute de Legea nr. 50/1991 actualizată, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

Mai mult, 13 persoane împotriva cărora Poliția Locală a obținut hotărâri judecătorești definitive de desființare construcții neautorizate, le-au dus la îndeplinire de bunăvoie, demolând construcțiile cu forțe proprii, supunându-se astfel celor dispuse de către instanțe (cu acestă ocazie fiind desființate 18 construcții, o singură persoană deținând și demolând de bunăvoie un număr de 6 imobile cu destinația de locuință, restul construcțiilor având destinația de: cort evenimente în suprafață de 800 mp, locuințe, terase, magazii, împrejmuiri).

Poliţia Locală face precizarea că, anterior promovării în instanța a acțiunilor privind demolarea construcțiilor neautorizate, persoanele fizice / juridice au fost sancționate contravențional conform dispozițiilor Legii nr. 50/1991 actualizată (amenzile fiind cuprinse între 1000 – 100.000 lei), iar ca măsură complementară s-a dispus oprirea lucrărilor și intrarea în legalitate întrun termen concret stabilit de către Poliția Locală prin procesul – verbal de contravenție, măsuri care nu au fost respectate de către contravenienți.


Galerie foto


Autori

Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de sâmbătă, 23 septembrie 2017

Top