13.1 C
Craiova
joi, 22 februarie, 2024
Știri de ultima orăBani & AfaceriScheme de ajutoare acordate de România pentru societăți în contextul războiului din Ucraina

Scheme de ajutoare acordate de România pentru societăți în contextul războiului din Ucraina

Comisia Europeană a stabilit că reintroducerea unei scheme de ajutoare acordate de România pentru a sprijini societățile în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei este conformă cu Cadrul temporar de criză pentru ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 23 martie 2022 cu modificările ulterioare din 20 iulie 2022 și 28 octombrie 2022.

Schema constituie o reintroducere a unei măsuri pe care Comisia a aprobat-o inițial în septembrie 2022 (SA.103626) și care a expirat la 31 decembrie 2022. În cadrul schemei, sprijinul public poate fi acordat sub formă de (i) garanții de stat pentru noile împrumuturi acordate și (ii) subvenții directe. România a notificat o serie de modificări aduse schemei inițiale, care vizează în principal:

  • o majorare globală a bugetului cu până la 695 de milioane EUR (3,4 miliarde RON);
  • reintroducerea schemei până la 31 decembrie 2023,
  • o majorare a plafoanelor maxime ale ajutoarelor pentru granturi directe, în conformitate cu cadrul temporar de criză modificat la 28 octombrie 2022.

Schema reintrodusă are drept obiectiv să le asigure societăților afectate de perturbarea economiei cauzată de actuala criză geopolitică posibilitatea de a avea acces în continuare la lichidități suficiente.

Pentru granturile directe, ajutoarele nu vor depăși 250.000 EUR

Comisia a constatat că schema României, în forma în care a fost reintrodusă, este în continuare conformă cu condițiile prevăzute în cadrul temporar de criză.

În special în ceea ce privește garanțiile pentru împrumuturi, ajutoarele vor acoperi garanțiile pentru împrumuturi cu o anumită scadență și o valoare limitată și primele de garantare respectă nivelurile minime stabilite în cadrul temporar de criză.

În ceea ce privește granturile directe, ajutoarele nu vor depăși 250.000 EUR pentru fiecare beneficiar care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, 300.000 EUR pentru fiecare beneficiar care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii și 2 milioane EUR pentru fiecare beneficiar din celelalte sectoare ale economiei.

Sprijinul în cadrul schemei va fi acordat până cel târziu la 31 decembrie 2023. Comisia a concluzionat că schema de ajutoare este în continuare necesară, adecvată și proporțională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE și cu condițiile prevăzute în cadrul temporar de criză. Pe această bază, Comisia a aprobat schema reintrodusă, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS