Consiliul Local al municipiului Craiova se va întruni luni, 18 februarie, în şedinţă extraordinară, pentru a aproba Documentatia de Avizarea Lucrărilor de Interventii (DALI) pentru investitia “Modernizare depou şi Modernizarea staţiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor Faza 2 – Modernizare depou tramvaie”. În cadrul aceluiaşi proiect de hotărâre vor fi aprobaţi şi indicatori tehnico economici ai investiţiei, descrierea sumară a cesteia, precum şi modificarea în mod corespunzător a HCL nr. 547/2018.
Sedinta Consiliului Local (Foto: Lucian Anghel)
„Având in vedere oportunitatea creata de Programul Operational Regional (POR), Primaria Municipiului Craiova intenţioneaza sa solicite finantare nerambursabila pentru proiectul cu titlul: „Modernizare depou si Modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor Faza 2 Modernizare depou tramvaie”. Prin HCL nr. 547/2018 s-a aprobat Documentația de avizare a lucrări lor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare
depou de tramvaie şi cesionarea/vânzarea acesteia de către RAT SRL.
Prin adresa nr. 14181/18.01.2018 Serviciul Investiții și Achiziții a înaintat către Direcția Elaborare si Implementare  Proiecte documentația de proiectare în vederea solicitării unei finanțări nerambursabile. Ca urmare a analizării acesteia, s-a impus modificarea sa în sensul completării cu echipamente necesare funcționării în condiții optime a obiectivului de investiții şi îndeplinirea obiectivului specific al axei 4.1 din cadrul POR 2014 – 2020. Totodată, a rezultat necesitatea actualizării documentației cu denumirea completă din Documentul Justificativ aprobat de către MDRAP şi cu denumirea actuală a solicitantului cererii de finanțare”, se explică în raportul din spatele proiectului de hotărâre de consiliu local.