Polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației din cadrul Poliției Locale a Municipiului Craiova au efectuat, în perioada 1 – 25 iulie 2017, acțiuni pe raza municipiului care au avut drept scop depistarea, identificarea și sancționarea conducătorilor auto care circulă cu autovehicule sau ansamblu de vehicule pe sectoarele de drum unde nu este permis accesul raportat la masele totale maxime autorizate si admise si/sau la dimensiunile maxime admise de autoritatea competenta pentru autovehiculele conduse.
S-a avut în vedere și sancționarea conducatorilor de vehicule care nu au respectat semnificatia indicatoarelor si marcajelor de interzicere sau restrictie, fapte contravenționale prevăzute și sancționate de către O.U.G. nr. 195 din 12 decembrie 2002 (**republicata**)(*actualizata*) privind circulatia pe drumurile publice.
În urma acestei acțiuni, au fost aplicate un număr de 79 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 271.335 lei.
Totodată, polițiștii locali au avut în vedere și încălcarea prevederilor legale referitoare la staționarea vehiculelor sau ansamblelor de vehicule de transport marfă cu masa totală mai mare de 3,5 tone, pe domeniul public al municipiului Craiova, în alte locuri decât cele destinate special acestui scop, sau care nu dețineau autorizație specială de transport (de liber acces) emisă de către Primăria Municipiului Craiova, fapte sancționate de către Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 319/2009 actualizată, privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova.
În temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. 319/2009 actualizată s-au aplicat 196 sancțiuni contravenționale, în cuantum de 271.335 lei.
Valoarea totală a amenzilor aplicate în perioada 1 – 25 iulie 2017 conducătorilor auto care au încălcat prevederile legale menționate mai sus, este de 332.235 lei.