24 C
Craiova
miercuri, 10 august, 2022
Știri de ultima orăLocalCe sume de bani mai intră în circuit, la Primăria Craiova

Ce sume de bani mai intră în circuit, la Primăria Craiova

Consiliul Local (CL) Craiova va aproba, în şedinţa ordinară de joi, o nouă rectificare a bugetului local al municipiului, pe anul 2021. Asta după ce în vistieria Craiovei au mai intrat 16.718.000 lei.

Din aceşti bani, 1.610.000 lei sunt de la Compania de Apă Oltenia (impozitul pe profit), sumă care va fi utilizată tot de Companie (Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare). Restul banilor au venit de la craioveni, din impozitele şi taxele plătite în luna octombrie. Cea mai mare sumă a fost încasată de la persoanele juridice, din impozitul şi taxa pe clădiri – 5.100.000 de lei.

În contul primăriei au mai intrat bani din impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal – 431.000 lei, impozitul pe clădiri de la persoane fizice – 709.000 lei, impozitul pe terenuri de la persoane fizice – 253.000 de lei, impozitul şi taxa pe teren de la persoane juridice – 40.000 de lei, taxa judiciară de timbru şi alte taxe de timbru- 519.000 lei, alte impozite şi taxe pe proprietate – 1.174.000 lei, impozitul pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice – 1.691.000 de lei, impozitul pe mijloacele de transport deţinute de persoane juridice – 808.000 lei. 

Ce venituri a mai înregistrat Primăria Craiova

Primăria Craiova a mai înregistrat venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale – 2.884.000 de lei şi din taxe speciale – 1.165.000 de lei. La acestea se mai adaugă şi alte venituri raportate de Direcţia Impozite şi Taxe, în sumă de 143.000 de lei. De asemenea, subvenţiile de la bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2014-2020 au fost de 5.558.000 de lei.

Pe lângă acestea, la venituri s-au mai adăugat şi banii primiţi de Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”. Unitatea de învăţământ a solicitat bugetarea unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile în vederea implementării, în sumă de 2.395.000 de lei. Aici, sumele primite în contul plăților efectuate în anul curent au fost de 2.035.000 de lei, diferenţa de 360.000 de lei venind de la bugetul de stat. Ar mai fi de precizat că la bugetul local a contribuit acum şi Poliţia Locală. Instituţia a dat înapoi 70.000 de lei, ca urmare a economiilor înregistrate la capitolul cheltuieli de personal. 

Banii se duc pe utilităţi, întreţinere şi salarii

Banii intraţi în circuitul primăriei au fost imediat redistribuiţi. Cereri au fost multe. Direcția Baze Sportive și Agrement, spre exemplu, a cerut 133.000 de lei pentru achitarea facturilor de utilități (energie electrică și gaze) la „Craiova Water Park“, alţi 224.000 de lei fiind solicitaţi de Direcţia Patrimoniu pentru plata cheltuielilor cu întreținerea Hipodromului și a Sălii Polivalente.

Direcția Servicii Publice a solicitat, la rândul ei, suma de 2.555.000 de lei pentru întreținere zone verzi, grădină zoologică, cimitire, precum și pentru lucrările de confecționare forme ambiental recreative pentru parcuri și grădini publice, locuri de joacă. De menţionat că fondurile alocate la nivelul anului 2021 pentru întreţinerea zonelor verzi şi alte activităţi derulate de RAADPFL au fost de 30.493.000 de lei, iar cheltuielile la zi, pe perioada noiembrie 2020 – octombrie 2021, au fost de 30.300.237 de lei. 

Tot Direcția Servicii Publice a propus executivului alocarea sumei de 600.000 de lei pentru achitarea obligaţiilor de plată până la sfârşitul anului 2021 privind menţinerea în stare optimă de funcţionare a semnalizării luminoase, rutiere şi pietonale respectiv, a semafoarelor, lămpilor cu lumină intermitentă, cronometrelor, dar şi pentru realizarea unei semnalizări rutiere şi pietonale corespunzătoare prin: marcaj, indicatoare, stâlpi de susţinere, executarea de vopsitorii pentru elemente de delimitare a carosabilului: borduri de delimitare a trotuarelor, a refugiilor pietonale. Alţi 3.309.000 lei au fost solicitaţi pentru plata consumului de energie electrică pentru iluminatul public din municipiul Craiova, pentru plata lucrărilor de menținere-întreținere iluminat public din Craiova, lucrări de asistenţă tehnică pentru manifestări cultural – sportive şi iluminat ornamental – festiv. 

Salubrizare stradală de 3.700.000 de lei la Craiova

De asemenea, Direcția Servicii Publice a mai cerut 6.700.000 de lei pentru plata către ADI Ecodolj a serviciilor de colectare, transport deșeuri menajere reziduale, depozitare deșeuri municipale amestecate, colectare separată și transport deșeuri menajere reciclabile (3.000.000 de lei), precum și pentru activitățile de salubrizare stradală (3.700.000 de lei). Nici RAT SRL nu a fost uitat. 5.200.000 de lei vor fi alocaţi pentru achitarea obligaţiilor de plată privind acoperirea diferenţelor de tarif a abonamentelor pentru transport în comun şi contravaloarea compensaţiei conform contractului de delegare încheiat de primărie cu RAT Craiova. 

În fine, Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova a solicitat şi ea o suplimentare de 1.200.000 de lei. Astfel, 404.000 lei ar fi pentru achitarea contribuțiilor aferente drepturilor salariale ale asistenților personali pentru luna septembrie 2021, iar 796.000 de lei pentru achitarea drepturilor salariale parțial luna octombrie și integral luna noiembrie 2021 ale salariaților direcției. La rectificare apare şi suma de 4.143.000 de lei primită de municipiul Craiova de la guvern, în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

La final, bugetul Craiovei pe anul 2021 arată astfel: total venituri – 916.211.410 lei (591.612.410 lei – veniturile secţiunii de funcţionare şi 324.599.000 de lei – veniturile secţiunii de dezvoltare); total cheltuieli – 916.327.410 lei (591.612.410 lei – cheltuielile secţiunii de funcţionare şi 324.715.000 lei – cheltuielile secţiunii de dezvoltare). 

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS