0.9 C
Craiova
sâmbătă, 28 ianuarie, 2023
Știri de ultima orăLocalStații private de reîncărcare a vehiculelor electrice, în Craiova

Stații private de reîncărcare a vehiculelor electrice, în Craiova

Municipiul Craiova va avea noi stații de reîncărcare a vehiculelor electrice. Primăria și Consiliul Local (CL) au decis realizarea unei rețele de stații de reîncărcare a vehiculelor electrice, însă investiția va fi una privată. Municipalitatea a stabilit amplasamentele a nouă astfel de stații, iar Consiliul Local a aprobat, ulterior, scoaterea la licitație, în vederea închirierii, a terenurilor respective. Este vorba de parcări publice situate în zone intens circulate din Craiova.

Stații private de reîncărcare a vehiculelor electrice, în Craiova. Primăria Craiova a luat decizia realizării unei rețele de stații de reîncărcare a vehiculelor electrice pe teritoriul municipiului.

De fapt, este vorba de amenajarea a nouă noi stații de încărcare, pe lângă cele actuale și cele nouă pe care municipalitatea le avea deja în plan. Craiova dispune, în prezent, doar de două astfel de staţii de încărcare. Ambele sunt amplasate în parcarea subterană de la Teatrul Naţional, unde există 244 de prize de reîncărcare a vehiculelor electrice. În planul primăriei apar, încă de anul trecut, înființarea a nouă staţii de încărcare rapidă, cu patru puncte de încărcare: pe strada Romul (o staţie), pe strada Nicolaescu Plopşor (o staţie), pe bulevardul Decebal, la Facultatea de Automatică (o staţie), şi pe Calea Bucureşti, în dreptul Electroputere Mall (şase staţii).

Acum, vorbim de alte nouă stații de reîncărcare a vehiculelor electrice, amplasate strategic în toate cartierele Craiovei. Inițiativa a aparținut grupului de consilieri locali din partea USR-PLUS, iar executivul a agreeat propunerea și a pus-o în practică. Mai întâi a fost aprobată identificarea amplasamentelor (mai 2021). „Proiectul de hotărâre pe care l-am inițiat se referă la încă nouă locații pentru stații de încărcare rapidă de 22 KW. Staţiile ar trebui amplasate prin cartiere, pentru a oferi și celor care nu locuiesc la casă posibilitatea de a încărca mașina peste noapte și aproape de locuință“, explica atunci, pentru GdS, consilierul municipal Eduard Cîrceag, iniţiatorul proiectului.

Primăria pune la dispoziție nouă parcări publice

A urmat apoi stabilirea și aprobarea celor nouă amplasamente (iulie 2021), pentru ca, săptămâna trecută, CL Craiova să aprobe scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 10 ani, a terenurilor care aparţin domeniului public al municipiului unde vor fi stațiile. Asta pentru că investiția va fi una privată. Adică primăria pune la dispoziție nouă parcări publice, situate în zone intens circulate din Craiova, iar firma care va câștiga licitația va realiza toată investiția, urmând să plătească o chirie lunară pentru folosirea terenului.

Amplasamentele pentru punerea în funcţiune a celor nouă staţii private de alimentare a autoturismelor electrice au fost identificate încă din vară. Este vorba de parcări aflate pe domeniul public, în zone intens circulate din oraș, cum ar fi Spitalul Județean de Urgență, Piața Centrală, Piața Gării, Big Craiovița, Parcul „Nicolae Romanescu“, Grădina Botanică sau Judecătoria Craiova. Terenurile puse la dispoziție de municipalitate au între 21 mp și 32 mp, în funcție de zonă.

Unde vor fi cele nouă stații private de reîncărcare a vehiculelor electrice

Iată care sunt, în detaliu, cele nouă zone pretabile pentru amplasarea unei stații de reîncărcare a vehiculelor electrice: staţia de reîncărcare nr. 1 – parcare Piața Constantin Brâncuși (Gară), un teren de 25 mp; staţia de reîncărcare nr. 2 – parcare Piața Mare (Calea Bucuresti, tronsonul cuprins între strada Frații Golești și strada Nicolae Bălcescu), un teren de 32 mp; staţia de reîncărcare nr. 3 – parcare Big Craiovița Nouă (bulevardul Tineretului, tronsonul cuprins între strada George Enescu și aleea Magnoliei), un teren de 21 mp; staţia de reîncărcare nr. 4 – parcare Spitalul nr. 1 (strada Tabaci, tronsonul cuprins între bulevardul 1 Mai și strada Râului), un teren de 24 mp.

Și în zona Spitalului Județean de Urgență vor exista stații de reîncărcare a vehiculelor electrice

Staţia de reîncărcare nr. 5 – parcare zona Parcului „Nicolae Romanescu“ (strada Corneliu Coposu, tronsonul cuprins între Calea Unirii și strada Eroilor), un teren de 28 mp; staţia de reîncărcare nr. 6 – parcare Grădina Botanică (strada Iancu Jianu, tronsonul cuprins între strada Nicolae Titulescu și strada Constantin Lecca), un teren de 25 mp; staţia de reîncărcare nr. 7 – parcare strada Împăratul Traian (tronsonul cuprins între strada Spania și strada Henri Coandă), un teren de 27 mp; staţia de reîncărcare nr. 8 – parcare strada Sfântu Dumitru (tronsonul cuprins între Calea Unirii și strada Felix Aderca), un teren de 28 mp; staţia de reîncărcare nr. 9 – parcare strada A.I. Cuza (tronsonul cuprins între str. Arieș și strada Nicolae Bălcescu), un teren de 34 mp.

Stații private de reîncărcare a vehiculelor electrice, în Craiova. Ce obligații va avea firma care va realiza investiția

Pentru organizarea procedurii de atribuire a contractului de închiriere prin licitaţie publică, Consiliul Local Craiova a aprobat, în ultima ședință, nu doar scoaterea la licitația a terenurilor pe o perioadă de 10 ani, ci și studiul de oportunitate, caietul de sarcini şi documentaţia de atribuire. „Bunurile ce vor fi închiriate vor avea destinaţia de a se edifica staţii de reîncărcare autovehicule electrice pentru sectorul transporturilor şi pentru instalarea infrastructurii necesare acesteia“, se arată în caietul de sarcini.

Tot aici se precizează clar că „locatarul va realiza, pe cheltuiala sa, amplasarea staţiilor de reîncărcare autovehicule electrice ce vor fi prevăzute cu cel puțin 2 prize de încărcare, fiecare priză având o putere minimă de cel putin 22kW și vor fi echipate, din motive de interoperabilitate, cel puțin cu prize sau conectori de tip 2 pentru vehicule“.

De asemenea, tot locatarul va depune demersurile obţinerii autorizaţiilor necesare edificării construcţiilor, realizării branşamentelor la utilităţi, în baza unor proiecte. Și asta tot pe cheltuiala lui, fără a fi deduse din chiria datorată primăriei. „Locatarul are obligaţia de a obţine, pe cheltuiala sa, toate acordurile şi avizele impuse de legislaţia în vigoare cu privire la protecţia mediului, protecţia muncii, PSI, ISCIR, etc., ce sunt prevăzute a se obţine înaintea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, cât şi pe parcursul derulării contractului de închiriere“, se mai menționează în caietul de sarcini.

Locatarul plătește tot

Câştigătorul procedurii de închiriere va plăti și toate utilităţile, neputând avea pretenţia diminuării chiriei. „Contractele de asigurarea utilităţilor vor fi încheiate de câştigătorul procedurii în nume propriu, cheltuielile aferente contractelor revenindu-i acestuia. Plata utilităţilor intră în sarcina exclusivă a câştigătorului procedurii, neputând avea pretenţia deducerii acestora din valoarea chiriei“, se specifică în documentul întocmit de primărie și aprobat de CL. Primăria îi interzice locatarului să subînchirieze stațiile altor persoane fizice sau juridice, sub sancţiunea rezolvirii de drept a contractului, fără somaţie sau punere în întârziere și fără intervenţia instanţei judecătoreşti (pact comisoriu).

Stații de reîncărcare a vehiculelor electrice vor fi și în parcarea de pe strada Sfântu Dumitru, până la intersecția cu strada Felix Aderca

Chiria rezultată în urma procedurii de licitaţie publică va fi anuală, urmând să se achite în două rate (prima în luna martie şi a doua în luna septembrie), la datele prevăzute în contractul de închiriere cel mai târziu în ultima zi lucrătoare a lunii martie sau septembrie. Neplata chiriei în termenul prevăzut atrage plata majorărilor de întârziere în cuantum de 1% pe lună pentru fiecare zi de întârziere din cuantumul sumei neachitate la termen, începând cu ziua următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorată. Potrivit obligațiilor stabilite de primărie, neplata a două rate consecutive duce la încetarea contractului.

Stații private de reîncărcare a vehiculelor electrice, în Craiova. Chiria va fi stabilită prin raport de evaluare

Contractul de închiriere poate fi prelungit pentru o perioadă egală sau cu jumătate din durata iniţială, tot cu aprobarea Consiliului Local. „Realizarea procedurii de închiriere prin licitaţie publică este previzibil a se realiza în termen de 3 luni de la data emiterii hotărârii Consiliului Local de aprobare a procedurii de închiriere şi de aprobare a documentelor privind procedura de închiriere prin licitaţie publică“, se arată în hotărâre.

Potrivit studiului de oportunitate, în cazul în care, în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin două oferte valabile, autoritatea publică locală are obligaţia de a anula procedura şi de a organiza o nouă licitaţie. Dacă nici după repetarea procedurii de licitaţie nu a fost depusă cel puţin o ofertă valabilă, se va anula procedura de închiriere şi se va repeta procedura de licitaţie publică până se va fi atribuit contractul de închiriere. La aceste noi proceduri repetate este suficientă depunerea unei singure oferte, dar care să fie conformă (valabilă).

În toată această ecuație nu se știe, deocamdată, chiria pe care o va solicita Primăria Craiova pentru cele nouă amplasamente. Preţul de pornire al licitaţiei publice va fi stabilit, ulterior, printr-un raport de evaluare care va fi însuşit de către Consiliul Local. Ar mai fi de menționat că, în prezent, în evidența Direcției Impozite și Taxe din cadrul primăriei figurează 979 vehicule cu încărcare electrică. Rămâne de văzut acum cât de profitabilă ar putea fi considerată de un privat o astfel de investiție.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS