10.1 C
Craiova
miercuri, 5 octombrie, 2022
Știri de ultima orăLocalStudiul pentru construirea Spitalului de Pediatrie, pe masa CL Craiova

Studiul pentru construirea Spitalului de Pediatrie, pe masa CL Craiova

Se face un prim pas pentru construirea Spitalului de Pediatrie Craiova. Consiliul Local (CL) se va întruni astăzi, în şedinţă extraordinară, pentru a aproba Studiul de Prefezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Construire spital și funcțiuni conexe pentru Spitalul Municipal «Filantropia»“. Concret, este vorba de Spitalul de Pediatrie pentru care primăria a prins în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 suma de 750.000 de lei.

Banii erau prevăzuţi pentru un studiu de prefezabilitate şi fezabilitate privind construirea unei clădiri de peste 10.000 mp cu subsol, parter și șase etaje chiar în curtea Spitalului „Filantropia“, unde se află Maternitatea şi Clinica de Hematologie. „Investiţia totală este estimată la 250 de milioane de lei şi va fi realizată cu fonduri europene. Noi plătim, anul acesta, doar documentaţia”, explica primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, la prezentarea bugetului. 

Potrivit temei de proiectare, noua clădire va fi structurată pe două aripi: una destinată Clinicii de Pediatrie (aici va fi un ambulatoriu pentru copii cu o gamă largă de specializări medicale, cum ar fi cardiologie, neurologie, dermatologie, oftalmologie și boli de nutriție), cealaltă pentru clinicile de Obstetrică-Ginecologie și Neonatologie, pentru Compartimentul de Primiri a Urgențe, blocul operator şi ATI. În prima aripă a spitalului ar urma să mai fie saloanele pentru spitalizarea de zi și spitalizarea continuă, un centru de recuperare fizică, neuromotorie și respiratorie şi o sală de conferințe cu o capacitate de 70 – 100 de persoane, concepută în special pentru instruirea viitorilor medici. 

Care ar fi costurile privind construirea Spitalului de Pediatrie

Studiul de Prefezabilitate supus astăzi la vot în şedinţa CL Craiova arată şi costurile estimate pentru construirea noii clădiri cu destinaţia de spital. Conform valorilor medii de investiţie estimate de Ordinul Arhitecţilor din România, a valori medii estimate pentru Spitale Regionale de Urgenţă şi pentru acest tip de investiţie, valoarea estimată ar fi de 1.535 de euro/mp, fără TVA, se arată în studiu. Astfel, pentru o suprafaţă construită desfăşurată estimată la 31.759 mp (inclusiv spaţii tehnice şi parcări), valoarea de investiţie va fi de 48.750.000 de euro, fără TVA.

„În următoarea etapă de proiectare – Studiul de Fezabilitate/DALI, se poate stabili, pe baza analizei cost-beneficiu, măsura în care obiectele analizate contribuie la politica de dezvoltare a sectorului medical din România, precum şi dacă calculul indicatorilor de rentabilitate socio-economică ai proiectului este favorabil. Studiul de prefezabilitate a primit avizul favorabil al Comisiei Tehnico-Economice constituită la nivelul Primăriei Craiova“, se arată în raportul ataşat proiectului de hotărâre. 

De unde ar veni fondurile pentru construirea Spitalului de Pediatrie în forma prezentată de municipalitate? De la Uniunea Europeană, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, aşa cum se specifică în document: „Construirea noului Spital de Pediatrie din municipiul Craiova se încadrează în Pilonul V, Componenta V.l. – Sănătate, Investiţia nr. 2 – Investiţii în infrastructura spitalicească publică din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, având ca obiectiv consolidarea rezilienţei sistemului de sănătate din România prin creşterea nivelului de acces, siguranţă, calitate şi funcţionalitate a serviciilor medicale şi a infrastructurii sanitare“. 

Care sunt cele două scenarii de realizare a noului spital

Prin studiul de prefezabilitate au fost identificate doua scenarii de realizare a noului spital. Primul scenariu, considerat cel mai eficient, presupune relocarea şi gruparea specialităţilor care funcţionează în prezent în pavilioane, împreună cu alte spaţii identificate ca necesare pentru buna desfăşurare a activităţii clinice, într-o nouă clădire a Spitalului Municipal „Filantropia“, „pentru a răspunde standardelor şi cerinţelor actuale de calitate şi a facilita abordări integrate ale serviciilor de sănătate“. Pentru acest obiectiv va fi însă necesară demolarea pavilioanelor existente pe amplasament, pentru a face loc noii clădiri, luând în considerare păstrarea, reabilitarea şi reorganizarea pavilionului C10 (Maternitatea), care este monument istoric. 

Cel de-al doilea scenariu identificat este cel în care se reabilitează şi reorganizează pavilioanele existente şi se construiesc noi pavilioane pentru spaţiile suplimentare identificate ca fiind necesare. „Acest scenariu are dezavantajul major de a perpetua organizarea şi structura fragmentată actuală a spitalului, ce subminează calitatea serviciilor şi atenuează munca multispecialităţi, utilizarea metodelor clinice integrate, eficienţa şi chiar eficacitatea îngrijirii medicale. De asemenea, el duce la creşterea timpului de deplasare al pacienţilor, la întârzieri în furnizarea serviciilor, la creşterea costurilor şi la utilizarea ineficientă a resurselor. Astfel, în acest scenariu nu se vor putea atinge toate obiectivele asumate prin prezentul studiu“, se arată în raport. 

În concluzie, construirea unei clădiri noi în curtea unde se află acum Maternitatea şi relocarea aici a tuturor serviciilor medicale ar fi cea mai bună variantă. „Dimensionarea obiectivului se va realiza luând în considerare funcţiunile necesare de relocat, precum şi alte spaţii medicale noi şi funcţiuni conexe, necesare bunei funcţionări a spitalului (imagistică, explorări funcţionale, fizioterapie şi recuperare medicală, farmacie, sterilizare centrală, spitalizare şi chirurgie de zi etc)“, se menţionează în Studiul de Prefezabilitate. 

Maternitatea şi Pediatria nu deţin autorizaţie de securitate la incendiu

În prezent, activitatea medicală din cadrul Spitalului „Filantropia“ se desfăşoară în 33 de pavilioane diferite, fapt ce „duce adesea la întârzieri în furnizarea serviciilor, la creşterea costurilor şi la utilizarea ineficientă a resurselor, afectând calitatea şi eficienţa îngrijirilor medicale“. Practic, spitalul are secţii împrăştiate peste tot în Craiova.

Pe lângă pavilionul unde funcţionează Maternitatea, unitatea medicală mai deţine patru pavilioane pe strada Filantropiei nr. 1 (secţiile de Cardiologie, Oncologie, Hematologie şi Laboratorul de Analize Medicale), un pavilion pe strada Sărari (Secţiile Medicală I, Medicală II, Endocrinologie şi Diabet şi Secţia RMFB), un pavilion în strada Brestei (Stomatologie Urgenţe), o locaţie în strada Titulescu nr. 10B (Serviciul de Anatomie Patologica cu histopatologia, citologia şi Nucleul de cercetare), o locaţie în strada Corneliu Coposu (Clinica de Pediatrie, Ambulatoriul de specialitate copii şi farmacia) şi un pavilion în strada Mihai Viteazul (Ambulatoriul de specialitate adulţi). 

În studiul prezentat se menţionează că imobilele în care funcţionează Maternitatea şi Clinica de Pediatrie sunt vechi, iar „controlul infecţiilor nosocomiale este deficitar, cu impact direct asupra siguranţei pacientului“. „Astfel, cele două clădiri în care se desfăşoară serviciile medicale prezentate anterior constituie un pericol pentru pacienţi şi pentru personal, atât din punct de vedere al infecţiilor nosocomiale, cât şi din punct de vedere structural şi de siguranţă la incendii. În ceea ce priveşte avizarea/autorizarea privind securitatea la incendiu pentru cele două clădiri în care funcţionează Maternitatea, respectiv Secţia de Pediatrie, menţionăm că acestea nu deţin autorizaţie de securitate la incendiu“, se arată în studiu.

Tot aici se mai menţionează că Secţia de Pediatrie nu deţine nici autorizaţie de mediu, iar pentru Maternitate spitalul a iniţiat demersurile de prelungire a valabilităţii acesteia. 

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS