Acasă Local Dolj Hoţomănia de la Salubritate

Hoţomănia de la Salubritate

-


SC Salubritate a comis-o! Operatorul local de salubritate a aplicat retroactiv o hotărâre de consiliu local, adoptată la sfârşitul lunii ianuarie. Hotărârea prevede creşterea tarifelor la gunoi, majorare care ar fi trebuit să se aplice începând cu luna februarie, după ce hotărârea ar fi fost făcută public şi ar fi primit aviz de legalitate de la prefect. Salubritatea, însă, s-a grăbit şi i-a taxat pe craioveni cu o lună mai înainte.

Facturile de la Salubritate pe luna ianuarie au iscat un adevărat scandal în rândul craiovenilor. Oamenii spun că este hoţie pe faţă, fiindcă operatorul a aplicat mărirea de tarif începând cu data de 1 ianuarie 2020, deşi noul tarif a fost adoptat în şedinţa de Consiliu Local din data de 30 ianuarie.

Platformă de gunoi
Platformă de gunoi

Studiind factura corespunzătoare serviciului de ridicare de gunoi prestat de SC Salubritate Craiova SRL în luna ianuarie 2020, remarcăm faptul că factura este emisă în ultima zi a lunii ianuarie, în aceeaşi zi cu adoptarea Hotărărîrii nr. 47 a ADI „SALUBRIS DOLJ” prin care au fost majorate tarifele de salubritate (hotărâre care nu este publicată pe pagina ADI).

Pe cale de consecinţă, factura lunii ianuarie ar fi trebuit emisă la preţul vechi. În acest sens, chiar pe pagina web a SC Salubritate Craiova SRL este precizat că noile tarife intră în vigoare la 1 februarie. Dacă facturile nu vor fi rectificate de către prestator, vom apela la toate mijloacele legale pentru a apăra interesele locatarilor blocului Romarta de abuzurile administraţiei locale şi societăţilor deţinute de aceasta,

spune Petru Becheru, preşedinte al Asociaţiei de Proprietari Bloc „Romarta”.

Salubritatea – una spune pe site, alta în facturi

Site Salubritate


Într-adevăr, pe site-ul Salubrităţii scrie negru pe alb că:

SC Salubritate Craiova SRL anunţă abonaţii că, începând cu data de 01.02.2020, tarifele pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor au fost modificate“.


De ce să ne crească tarifele din ianuarie când tu iei decizie în data de 30 ianuarie şi mie, ca asociaţie, îmi facturezi cu data de 31 ianuarie a.c.?! Este ilegal ce se întâmplă. Nu am auzit până acum că o hotărâre de consiliu se aplică retroactiv,

este de părere Marin Trăsnitu, președintele Asociației 6 Eroilor.

Aceeaşi problemă o sesizează şi un craiovean din Bariera Vâlcii. Acesta a avut o surpriză neplăcută când a văzut că preţul gunoiului a crescut începând cu luna ianuarie, deşi decizia de a majora tarifele la gunoi abia fusese aprobată.

Factura

Nu mi-a venit să cred! Ştiam că doar ce a fost şedinţa de consiliu. În plus, nu poţi să aplici o hotărâre de consiliu retroactiv. Consider că nu este legal ce fac,

spune craioveanul.


David Oprea, preşedintele asociaţiei de proprietari Înfrăţirii-Siloz este şi el nelămurit.


Factura la gunoi a venit cu tarif mărit. Nu ştiu de ce au procedat aşa. De obicei, când au crescut tariful, majorau din luna următoare. Niciodată nu au procedat aşa,

spune David Oprea.


Salubritatea invocă temei legal o hotărâre ADI Salubris

Factură Salubritate


Când emite, însă, facturile, Salubritatea invocă drept bază legală de creştere a tarifului la 12,81 de lei/persoană/lună pentru persoane fizice, respectiv 126 de lei/mc o altă hotărâre de consiliu din anul 2011. La care se adaugă şi Hotărârea nr. 47 din 31.01.2020 a ADI SALUBRIS Dolj.

Operatorul aminteşte de HCL 13/30.01.2020 abia în subsolul facturii. Hotărâre care nu a fost făcută public şi nici nu primise avizul de legalitate de la prefectură. Aceasta nici măcar nu apare pe site-ul primăriei.

Conform legii, HCL-urile trebuie comunicate către prefectură pentru viza de legalitate. Temeiul juridic în baza căruia prefectul acordă avizul de legalitate este, o dată, tutela administrativă pe care o exercită în baza Legii 554/2004 actualizată, precum şi art. 19 lit. e din Legea 340/2004 pentru organizarea instituţiei prefectului.

În acesta din urmă se arată că prefectul are atribuția de a verifica „legalitatea actelor administrative ale consiliului județean, ale consiliului local sau ale primarului“.Ilegal

Întrebat de ce a procedat în acest fel, operatorul local de salubritate a răspuns sec.


Majorarea tarifelor s-a aplicat cu 1 ianuarie 2020, având în vedere faptul că, chiar din prima zi a anului, valoarea contribuției pentru economia circulară a crescut, conform legislației în vigoare, de aproape trei ori, de la 30 la 80 de lei pentru fiecare tonă de deșeuri depozitată. Acești bani nu ajung la Salubritate, noi deja îi virăm către operatorul depozitului care îi transferă, la rândul său, către Administrația Fondului pentru Mediu,

a precizat purtătorul de cuvânt al SC Salubritate Craiova SRL.

Angajaţii SC Salubritate

Situaţia pare să fie alta în realitate, fiindcă reprezentantul Primăriei Craiova mandatat să voteze modificarea tarifelor în ADI Salubris Dolj vine şi demontează cele susţinute de Salubritate. Mai mult, îi acuză de ilegalitate.

Facturile pentru luna ianuarie nu trebuie să fie modificate. Nu este corect ce fac. Este ilegal dacă au luat această decizie. Noi chiar le-am spus să nu facă acest lucru,

declară reprezentantul primăriei în ADI Salubris Dolj, Alina Marin.


Salubritatea a inventat HCL-ul, care se aplică retroactivConstituția prevede că „legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile”, iar Codul civil include o dispoziție asemănătoare: „Legea civilă este aplicabilă cât timp este în vigoare. Aceasta nu are putere retroactivă“, se arată în art. 6, alin. 1 C.civ.

Al doilea argument, Codul administrativ, la articolul 198, alin.1 şi alin 2, prevede: „Hotărârile și dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică. Aducerea la cunoștință publică a hotărârilor și a dispozițiilor cu caracter normativ se face în termen de cinci zile de la data comunicării oficiale către prefect“.

Cum a motivat Salubritatea majorarea tarifelor

Gunoiul s-a scumpit/foto:arhiva GdS
Gunoiul s-a scumpit/foto:arhiva GdS


Reamintim că SC Salubritate a cerut primăriei, la sfârşitul lunii ianuarie a.c., să majoreze tarifele la gunoi.

Modificările intervenite în fundamentarea tarifelor propuse de SC Salubritate Craiova SRL au fost următoarele:
– Prin HG 935/13.12.2019 a fost stabilit salariul minim brut pe ţară, fără a include sporul şi alte adaosuri, în cuantum de 2.230 lei lunar, de la 1.900 lei, cât era până la 31.12.2018 (creştere de 17,37%).
– Prin HCL nr. 72/2019 a fost stabilit tariful de 103,33 lei/tona pentru depozitarea în Depozitul ecologic Mofleni în rampa ecologică, tarif care a modificat tariful vechi de depozitare în rampă aprobat prin HCL 504/2017 de 19,27 euro/tona, fără TVA.
– Începând cu data de 1 ianuarie 2020, contribuţia pentru economia circulară, privind Fondul pentru mediu, este de 80 lei (creştere de 266,67%). Legea obligă autorităţile locale, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară au obligaţia să includă în tarife contribuţia pentru economia circulară.

Creşterea tarifelor a iscat discuţii în CL Craiova


– Preţul pieselor de schimb a crescut în medie cu 10-15%.
– Preţul combustibilului a crescut cu 15-18% (motorina a crescut de la 3,96 lei/l,la 4,67 lei/l).
– Pentru utilajele aflate în concesiune prin contractul nr. 106729/18.07.2011 s-a stabilit că plata impozitului pentru acestea este în sarcina proprietarului, respectiv Primăria Municipiului Craiova.
– Cheluielile indirecte au crescut de la 23,93, la 26,75, şi cheltuielile de administraţie de la 22,36, la 23,19, cheltuieli fundamentate la nivelul lunii noiembrie 2019.
– Parcul auto s-a modificat prin casarea a 10 autocompactoare şi achiziţionarea a 12 autocompactoare.

Maşină gunoi
Maşină gunoi


– Prin contractul de preluare a amestecului de deşeuri rezultate de la construcţii şi demolări s-a modificat preţul pentru preluarea deşeurilor de la construcţii şi demolări de la 16,8 euro/tona la 15,5 euro/tona (fără TVA).

Care sunt noile tarife la gunoi

Drept urmare, vechiul tarif de 8,51 lei fără TVA/pers/lună a crescut la 10,77 lei fără TVA, adică 12,81 de lei cu TVA. Persoanele juridice vor plăti în loc de 83,74 de lei fără TVA/mc/lună, 105,88lei/mc/lună fără TVA, adică 126 lei/mc/lună cu TVA.

Totodată, a crescut şi tariful pentru colectarea deşeurilor municipale de la 122,63 lei fără TVA/mc/lună la 184,52 lei cu TVA/mc/lună. S-au modificat şi tarifele pentru colectarea deşeurilor din construcţii, cum ar fi moloz, lemn. Pentru ridicarea molozului, atât persoanele fizice, cât şi agenţii economici vor plăti în loc de 194,62 lei fără TVA/mc, 215,29 lei fără TVA/mc. Pentru ridicarea şi transportul lemnului se va plăti în loc de 50,46 lei fără TVA, 61,54 lei fără TVA/mc.

ȘTIRI VIDEO GdS