Acasă Local Cum poţi pierde concursul pentru un loc de muncă pentru că eşti...

Cum poţi pierde concursul pentru un loc de muncă pentru că eşti prea calificat

-

O tânără din Craiova care a concurat pentru un post de asistentă la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) din Slatina s-a trezit eliminată înainte de afișarea rezultatelor. Asta, deși avea punctajul cel mai mare dintre candidați. Motivul: pregătirea ei nu a corespuns condiţiilor specifice postului.

Claudia Macă, absolventă a Facultăţii de Moașe și Asistență Medicală din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, își dorea foarte mult să obțină un post în domeniul pentru care s-a pregătit.

Nu a ezitat să aplice pentru un post de asistent medical debutant, scos la concurs în luna mai de SJU Slatina. Totul a decurs bine, chiar dacă era vorba de un post pentru care se cereau studii postliceale, iar Claudia avea studii superioare.

Mai mult decât atât, tânăra susține că a depus în dosarul de înscriere o declarație în care a precizat că este de acord cu grila de salarizare conform postului cu studii postliceale. „În data de 15.05.2019, am depus dosarul de înscriere la Spitalul Județean de Urgență Slatina, pentru a participa la concursul de ocupare a unui post vacant de asistent medical debutant pe secția Obstetrică-Ginecologie I. La selecția dosarelor de înscriere, care s-a desfășurat în data de 23.05.2019, am fost declarată admisă. A urmat proba scrisă a concursului, care a avut loc la Școala Postliceală Sanitară de Stat Slatina, în data de 30.05.2019, în urma căreia am obținut 89 de puncte, având punctajul cel mai mare din cei 56 de candidați“, a spus Claudia Macă.

„La sfârșitul interviului am fost felicitată de comisie“

Și la interviu părea că șansele îi surâd, cu cele 82 de puncte obținute aici având cea mai mare medie dintre toți concurenții, respectiv 85.5. Tânăra aștepta afișarea rezultatelor, dar a fost eliminată pe motiv că nu îndeplinește criteriul studiilor necesare pentru acest post, adică nivel studii postliceale. „Mi se pare foarte ciudat să fiu eliminată după susținerea tuturor probelor. Precizez că în timpul interviului, atunci când am discutat despre studiile absolvite, interviul a fost întrerupt pentru verificarea declarației din dosar, conform căreia accept grila de salarizare, apoi mi-au spus că totul este în regulă și interviul a fost reluat. Ba chiar mai mult decât atât, la sfârșitul interviului am fost felicitată de comisie. Pregătirea mea profesională este aceeași ca și a celor cu studii postliceale, asistent medical generalist, singura diferență fiind grila de salarizare“, a mai spus tânăra.

Detalii din dosar, omise de comisie. Motivul: volumul mare de muncă

Detalii importante din dosarul de înscriere al Claudiei au fost omise. O spun chiar reprezentanţii SJU Slatina, care invocă volumul mare de muncă.

„Din cauza volumului mare de lucru, comisia constituită la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina pentru verificarea dosarelor depuse pentru concursul de asistenţi medicali, organizat pe 30.05.2019, a omis să observe faptul că la dosarul candidatei menţionate de dumneavoastră există o diplomă de licenţă de asistent medical cu studii superioare.

Întrucât candidata se înscrisese pentru postul de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii postliceale, şi nu pentru postul de asistent medical principal medicină generală, nivel studii superioare, s-a constatat că aceasta nu corespundea condiţiilor specifice postului. Decizia de eliminare a candidatei a aparţinut comisiei de examinare, după desfăşurarea probei interviu, până la afişarea rezultatelor finale“, precizează Departamentul juridic al SJU Slatina, ca urmare a cererii GdS.

Comisia de concurs, singura responsabilă privind declararea ca admis sau respins

Același departament susține că respectiva comisie de concurs, constituită la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, este singura responsabilă privind declararea ca admis sau respins a candidaților.

„Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se stabilesc conform prevederilor Regulamentului Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare“, adaugă Departamentul juridic al SJU Slatina.

Ce spune legea

Conform art. 38. din Codul Muncii, salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. „Orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate“, se arată în actul normativ.
Potrivit SJU Slatina, candidaţii nemulţumiţi de modul de desfăşurare a concursului sau de soluţionarea contestaţiilor se pot adresa instanţei de contencios administrativ.

ȘTIRI VIDEO GdS