Acasă Local Gorj CEO va disponibiliza 200 de angajaţi, începând cu 10 iulie

CEO va disponibiliza 200 de angajaţi, începând cu 10 iulie

-

Complexul Energetic Oltenia a anunţat oficial că va face disponibilizări colective în această vară. Potrivit companiei, 200 de persoane vor fi concediate, începând cu data de 10 iulie. Minerii şi energeticienii care vor ieşi din sistem vor beneficia de patru salarii compensatorii medii brute pe unitate. În cadrul CE Oltenia SA își desfășurau activitatea la finalul lunii martie un număr 13.034 salariați, repartizați pe activități astfel: activitate minieră – 7.927 salariați, activitatea energetică – 4.490 salariați; executiv CEO – 617 salariați. Pe categorii, structura personalului se prezintă astfel: TESA – 1.667 salariați; operativi – 333 salariați; CFL – 808 salariați; muncitori – 10.226 salariați.

Motivele pentru care se fac disponibilizări

Conform conducerii Complexului Energetic Oltenia, ultimii ani au adus schimbări importante în sectorul energiei electrice, generate de doi factori dominanți: noile tehnologii, pe de o parte, și mobilizarea internațională de implementare a unor politici de combatere a fenomenului de încălzire globală, pe de altă parte. „Astfel, în contextul actual al pieței de energie, Societatea Complexul Energetic Oltenia SA trebuie să continue implementarea procesului de restructurare, atât din punct de vedere tehnologic, cât și din punct de vedere al numărului de personal. În perioada 2013-2018, performanța operațională a CE Oltenia SA a fost influențată de o serie de factori interni și externi, dintre care menționăm: 1. Subvenționarea puternică a concurenței, respectiv a producătorilor pe alte forme de energie. Producătorii de energie din surse regenerabile primesc subvenții sub forma certificatelor verzi, pe care le plătesc toți consumatorii, inclusiv cei casnici, și care sunt reliefate separat în factura lunară la electricitate; 2. Permiterea funcționării unor producători de energie care nu au implementate instalațiile de reducere a emisiilor poluante, în condițiile în care CE Oltenia a implementat aceste proiecte de mediu. Implementarea acestor proiecte are efecte importante asupra costurilor de producție: creșterea costurilor creditelor, a costurilor cu mentenanța și materiile prime folosite de aceste instalații; Volatilitatea prețurilor pe piața de energie; 3. Evoluția prețului certificatelor de C02; Prețul unui certificat de C02 a crescut de Ia 4,65 Euro/EUA în data de 07.01.2014 până Ia 7,14 Euro/EUA în data de 30.12.2014, la 8,63 Euro/EUA la finele anului 2015, la 23,4 Euro/EUA la data de 17.12.2018, ajungând la 27,09 Euro/EUA la data de 24.04.2019; 4. Începând cu anul 2014, CE Oltenia nu a mai vândut energie electrică pe Piața Reglementată, piață pe care în cele șapte luni din anul 2012 a vândut aproximativ 3,8 TWh (reprezentând 41% din cantitatea vândută), iar în anul 2013 aproximativ 3,5 TWh (reprezentând 33% din cantitatea vândută); 5. Legislație nefavorabilă companiei, atât din punct de vedere al facilitaților acordate altor producători (regenerabile și gaz), cât și al legislației secundare realizată de către ANRE (taxa de injecție diferențiată pe zone); 6. Creșterea capacităților instalate în centralele electrice de producere a energiei din surse regenerabile. La finele anului 2012, capacitatea instalată în rândul producătorilor de energie din surse regenerabile era de 2.004 MW, iar ponderea producției realizată de aceștia era de 6%. La finele anului 2018, puterea instalată era de 4.546 MW, iar ponderea producției de 13%; de multe ori a fost posibil ca pentru perioade lungi de timp necesarul de consum să poată fi acoperit în afara producătorilor de energie pe cărbune; Bariere privind exportul de energie“, potrivit unei adrese transmise de administraţie sindicatelor.

Personalul afectat de disponibilizări

Implementarea măsurilor de reorganizare și restructurare a activității va avea ca efect, în anul 2019, desființarea unui număr de 200 de posturi și implicit încetarea raporturilor de muncă pentru motive care nu țin de persoana salariatului pentru un număr de 200 de salariați. „Structura personalului ce urmează a fi concediat în anul 2019 din cadrul Societății Complexul Energetic Oltenia SA se prezintă sub următoarea formă: TESA, operativi, CFL – 90 salariați; muncitori (activități suport și conexe) – 110 salariați. Total: 200 salariați. În vederea aplicării programului de concediere colectivă se vor avea în vedere, după reducerea posturilor vacante, în ordinea de mai jos, următoarele măsuri: 1. încetarea contractelor de muncă ale salariaților care la evaluarea anuală au obținut calificativul nesatisfăcător; 2. încetarea contractelor de muncă ale salariaților care sunt angajați cu contract individual de muncă și la alți agenți economici; 3. alte măsuri convenite între părțile semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă. La aplicarea efectivă a programului de concediere colectivă se vor avea în vedere următoarele măsuri de protecție socială: 1. dacă concedierea colectivă ar putea afecta doi soți care lucrează în cadrul societății, doar unul dintre aceștia va fi concediat, cel cu venitul cel mai mic sau la opțiunea acestora. 2. concedierea colectivă să afecteze numai în ultimul rând persoanele care au copii în întreținere, al căror soț/soție a decedat în accident de muncă, care au în îngrijire soț/soție sau copii handicapați sau pensionați pe caz de boală sau au în îngrijire copii minori. Salariații concediați vor beneficia de: 1. indemnizație de șomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare; 2. plăți compensatorii ce se vor acorda salariaților cu contract individual de muncă încheiat pe perioada nedeterminată, în limita bugetului de venituri și cheltuieli, în cuantum de patru salarii medii brute pe unitate… Pentru atenuarea consecințelor concedierii CE Oltenia va lua măsura de a înștiința agențiile de ocupare a forței de muncă în vederea adoptării unor măsuri pentru combaterea șomajului și prevenirea efectelor sociale nefavorabile ale acestor restructurări“, se mai menţionează în adresa semnată de Sorinel Boza, managerul CEO.

ȘTIRI VIDEO GdS