Acasă Local Gorj APIA primeşte cererile unice de plată de la fermieri

APIA primeşte cererile unice de plată de la fermieri

-

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Județean Gorj a demarat Campania de informare a fermierilor privind depunerea Cererii Unice de Plată în anul 2019. În conformitate cu prevederile OMADR 69/2019, cererile unice de plată se depun la centrele judeţene/locale APIA şi al municipiului Bucureşti, în perioada 1 martie – 15 mai 2019. Fermierii vor depune la APIA o singură Cerere Unică de Plată, chiar dacă utilizează suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe. Cererile se depun la Centrele județene APIA în cazul fermierilor care solicită o suprafaţă mai mare de 50 ha de teren agricol şi la centrele locale în cazul fermierilor care solicită o suprafaţă mai mică sau egală cu 50 de hectare de teren agricol. La nivelul APIA Centrul Judeţean Gorj, cererile unice de plată se depun astfel: cererile cu suprafețe peste 50 ha se depun la Centrul Judeţean – Serviciul Autorizare Plăţi; cererile exclusiv pentru sector zootehnic se depun la Centrul Judeţean – Serviciul Măsuri de Sprijin.

Documentele necesare

Cererile cu suprafeţe sub 50 ha se depun la cele șase centre locale cărora le sunt arondate localităţile din judeţ: Târgu Jiu, Cărbuneşti, Novaci, Motru, Hurezani şi Turceni. „Trebuie să vă prezentaţi cu următoarele: Documente obligatorii: original și copie după cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaport/certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie după datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport şi procură notarială (în cazul persoanelor fizice) sau delegaţie de împuternicire (în cazul persoanelor juridice); dovada deţinerii unui cont bancar activ pe teritoriul României; documentele care fac dovada că terenul eligibil declarat este la dispoziţia fermierului, conform art. 5 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări; documentele care fac dovada utilizării pajiştilor permanente conform art. (5), (6), (61), (7) şi (71) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări; documentele care fac dovada utilizării terenurilor agricole aparţinând Agenţiei Domeniilor Statului, conform art. (5) şi (6) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări. La depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia, trebuie să prezentaţi documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conţin zone de interes ecologic, precum şi a animalelor. Vă informăm că în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (8) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări: suprafeţele declarate în cererile unice de plată pentru care nu se depun documentele care fac dovada utilizării terenului până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată sunt neeligibile“, potrivit APIA Gorj.

ȘTIRI VIDEO GdS