Acasă Local Dolj Cum a cheltuit primăria banii craiovenilor în 2018

Cum a cheltuit primăria banii craiovenilor în 2018

-

Funcţionarea Primăriei Craiova a costat peste 50 de milioane de lei

Potrivit execuţiei bugetului local pe primele 11 luni ale acestui an, Primăria Craiova a înregistrat venituri mai mici decât preconiza din taxele şi impozitele locale sau din alte surse, însă şi aşa banii nu au stat prea mult în vistieria municipiului. Află de mai jos câţi bani s-au dus către plata salariilor funcţionarilor şi personalului din primărie şi instituţiile subordonate, ce rate au fost achitate la bănci sau cât a costat salubrizarea oraşului, întreţinerea spaţiilor verzi şi a Grădinii Zoologice sau asfaltarea străzilor, aleilor şi parcărilor.

Consiliul Local (CL) al municipiului Craiova a aprobat, săptămâna trecută, execuţia bugetului local la finele primelor 11 luni ale anului 2018, unde se prezintă sumele care au constituit venit la bugetul local până la data de 30 noiembrie, precum şi modul în care au fost cheltuiţi banii. Potrivit documentului, primăria a încasat venituri din taxe şi impozite locale în sumă de 158.594.253 de lei, mai puţin faţă de cât prevăzuse, adică 172.378.000 de lei. De asemenea, veniturile fiscale au fost încasate în sumă de 120.101.237 de lei, faţă de o prevedere de 132.291.000 de lei, iar veniturile nefiscale au fost în sumă de 38.493.016 lei, faţă de o prevedere de 40.870.000 de lei.
În bugetul Craiovei au mai intrat 76.992.189 de lei din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, 167.461.571 de lei din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale şi 3.300.000 de lei din sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. Alţi 14.390.846 de lei au fost încasaţi din subvenţiile de la bugetul de stat, în proporţie de 91,74% din prevederea bugetară de 17.166.000 de lei.

Câţi bani s-au dus către salarii

Banii nu au stat prea mult în vistieria municipiului, o parte din ei fiind folosiţi pentru plata salariilor şi a altor cheltuieli de funcţionare a primăriei şi a instituţiilor subordonate. Potrivit execuţiei bugetului local, în primele 11 luni ale anului 2018, pentru cheltuielile de personal din primărie s-au efectuat plăţi în sumă de 32.667.812 lei, iar pentru cheltuielile cu bunuri şi servicii au fost efectuate plăţi de 18.224.116 lei (încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, poştă, telefon, furnituri de birou, cheltuieli de întreţinere şi gospodărire ale serviciilor din cadrul instituţiei).
În vederea finanţării activităţii Poliţiei Locale, a fost transferată de la buget suma de 24.428.000 de lei, în timp ce pentru achitarea drepturilor salariale, cheltuielilor materiale de întreţinere şi funcţionare a Căminului pentru Persoane Vârstnice, precum şi a sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate au fost achitaţi, până la 30 noiembrie, 8.662.000 de lei. Instituţiile de cultură au primit şi ele bani de la bugetul local, cea mai mare sumă fiind alocată Operei Române Craiova: 12.225.000 de lei. Filarmonica „Oltenia“ a primit 10.588.000 de lei, Ansamblul Folcloric „Maria Tănase“ – 3.158.000 de lei, Teatrul de Copii şi Tineret „Colibri“ – 2.239.000 de lei, iar Casa de Cultură „Traian Demetrescu“ – 1.281.000 de lei. La rândul său, Sport Club Municipal Craiova a primit de la bugetul local suma de 12.126.000 de lei.
Alţi 8.979.000 de lei au mers către unităţi sanitare publice cu paturi: Spitalul Clinic Municipal „Filantropia“ – 4.426.000 de lei, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie – 2.300.000 de lei şi Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş“ – 2.253.000 de lei, în vederea achitării facturilor la utilităţi, prestări servicii şi materiale cu caracter funcţional.

21 de milioane de lei pentru întreţinerea domeniului public

Pentru activităţile efectuate de RAADPFL Craiova au fost plătite de la bugetul local peste 21 de milioane de lei

În primele 11 luni ale anului, primăria a plătit pentru plata lucrărilor de întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement suma de 21.084.612 lei. Numai acţiunile de curăţare a zăpezii, tăieri de corecţie şi regenerare la arbori, arbuşti şi garduri vii, lucrările de degajare a terenului de frunze şi crengi, măturatul aleilor şi plantările de flori, material dendrologic, arbori şi arbuşti efectuate în perioada ianuarie – septembrie de către RAADPFL Craiova au costat 15.421.391 de lei.
Tot Regia care se ocupă de administrarea domeniului public a efectuat, în perioada ianuarie – noiembrie 2018, lucrări de reparaţii, întreţinere şi achiziţie mobilier urban în sumă de 1.764.547 de lei, în timp ce pentru activitatea de administrare şi întreţinere a Grădinii Zoologice a avut nevoie de 1.347.797 de lei (hrana animalelor şi păsărilor, plata personalului deservent, cheltuieli cu apa, energie electrică, curăţenie, medicamente, repararea adăposturilor). În fine, tot la capitolul RAADPFL, pentru administrarea şi întreţinerea celor patru cimitire din municipiu (Craiova Nord, Dorobănţia, Sineasca, Ungureni) a fost achitată suma de 645.470 de lei, iar pentru obiecte de inventar (achiziţie gard şi bănci) au fost plătiţi 1.499.524 de lei.

Cât a costat salubrizarea oraşului şi asfaltarea

Activitatea derulată de SC Salubritate SRL a costat peste 23 de milioane de lei

Potrivit execuţiei bugetului local pe primele 11 luni ale acestui an, activitatea de salubrizare (măturat manual căi publice, întreţinerea manuală a curăţenie pe căile publice, măturat mecanizat, încărcat şi transportat la rampa de gunoi a reziduurilor stradale), deszăpezire şi ecarisaj a fost plătită către SC Salubritate SRL suma de 23.482.196 de lei. Alţi 3.891.771 de lei a achitat primăria pentru consumul de apă al oraşului, şi anume pentru fântânile arteziene şi cişmelele destinate consumului de apă, pentru apa preluată de canalizare, apa folosită pentru udarea spaţiilor verzi de pe domeniul public sau cea folosită de către grupul de Pompieri Oltenia pentru activitatea PSI. În aceşti bani intră şi furnizarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare la parcarea subterană şi lucrările de decolmatare a lacurilor de la Hanul Doctorului.
Tot în primele 11 luni ale anului 2018, pentru activitatea de reparaţii şi întreţinere străzi, alei şi parcări, în municipiul Craiova, au fost efectuate plăţi în sumă de 27.811.960 de lei, în timp ce 23.794.165 de lei au mers către SC RAT SRL Craiova pentru transportul public, suma reprezentând diferenţe de tarif acordate pentru diferite categorii de persoane, respectiv pensionari, elevi, studenţi, potrivit legislaţiei în vigoare. De asemenea, subvenţiile de la bugetul local, calculate ca diferenţă dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice şi preţul de facturare către populaţie au fost în sumă de 14.020.259 de lei.

Pentru repararea şi asfaltarea străzilor din Craiova s-au plătit în acest an aproape 28 de milioane de lei

Ce credite a plătit primăria

La capitolul credite, Primăria Craiova a achitat mai multe rate. 1.713.518 lei au fost plătiţi pentru rata aferentă împrumutului extern contractat de la Hypo Noe Gruppe Bank AG, pentru cofinanţarea obiectivului „Craiova Water Park“. De asemenea, conform contractului de împrumut încheiat cu BRD Groupe Societe Generale în scopul realizării unor obiective de investiţii de interes public local, a fost rambursată o rată de capital în sumă de 3.041.802 lei. În fine, pentru rata de capital aferentă subîmprumutului extern contractat de către Ministerul Finanţelor Publice pentru cofinanţărea programului ISPA privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă şi canalizării, a fost achitată în primele 11 luni ale anului 2018 suma de 5.349.870 de lei.

ȘTIRI VIDEO GdS

Cadastre cu bani europeni, în opt comune doljene

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a inițiat o procedură de licitație pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul...