Acasă Local Dolj Proiect european de reducere a birocrației din Primăria Craiova

Proiect european de reducere a birocrației din Primăria Craiova

-

Consiliul Local Craiova a votat, joi, implementarea unui proiect cu fonduri europene care va viza reducerea birocrației în administrația locală (Foto: Lucian Anghel)

Consiliul Local (CL) al municipiului Craiova a aprobat joi, în ședință de îndată, implementarea proiectului cu titlul „ARCA – Accesibilitatea procedurilor administrative prin reducerea birocrației și digitizare pentru cetățenii Băniei“, finanțat cu fonduri europene în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), care are ca obiectiv „introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari“. Cu alte cuvinte, un sistem care să faciliteze relația primărie-cetățean. Potrivit raportului atașat hotărârii CL, proiectul ar trebui să ducă la simplificarea procedurilor administraţiei locale și reducerea birocraţiei pentru cetăţeni, la creșterea transparenţei, eticii și integrităţii la nivelul autorităţilor și instituţiilor publice, precum și la îmbunătăţirea accesului și a calităţii serviciilor furnizate.
Termenul-limită de depunere a lui este 24 septembrie, valoarea totală a cererii de finanţare fiind de 2.953.556 de lei (inclusiv TVA). Din acești bani, 59.071 de lei este contribuția proprie a municipalității la cheltuielile eligibile, restul de 2.894.485 de lei reprezentând finanțarea nerambursabilă. Proiectul ar trebui să atingă șase obiective, necesare pentru a se asigura buna lui implementare, iar primul se referă la reducerea cu minimum 30% a timpului aferent livrării serviciilor către cetăţeni.

Ce servicii ar putea fi oferite online

Un alt obiectiv important al proiectului, care i-ar viza în mod direct pe craioveni, este acela că el ar trebui să ducă la eliminarea completă a fluxului clasic pe hârtie pentru cel puţin zece servicii oferite online (acte livrate semnate electronic) exclusiv de către primărie. Municipalitatea a întocmit și o listă cu mai multe servicii (acte) care vor putea fi oferite cetățenilor printr-un singur click, cele zece urmând să se stabilească în etapa de analiză a proiectului. Lista inițială cuprinde următoarele servicii: obţinere Certificat de Urbanism; înștiinţarea începerii lucrărilor de construire/desfiinţare; înștiinţarea terminării lucrărilor de construire/desfiinţare; obţinere Certificat de Nomenclatură Stradală și adresă; prelungire Certificat Urbanism; prelungire autorizație de construire/desființare; cerere sistare lucrări; cerere aviz de oportunitate; certificat de edificare a construcției; autorizație de comerț; aviz anual de funcționare; autorizație taxi; viză anuală taximetrie; autorizaţie transport greu; cazier profesional taxi; autorizații spargere și intervenție; programare online evidența persoanelor; sesizări online harta incidentelor.
Proiectul mai prevede, de asemenea, la capitolul obiective, punerea la dispoziţia cetăţenilor a unui nou canal de comunicaţie informaţională, simplificarea fluxurilor interne prin eliminarea nevoii de acte doveditoare eliberate deja de primărie, îmbunătățirea accesului la informațiile instituției prin actualizarea site-ului web al primăriei, pentru a fi accesibil și persoanelor cu dizabilităţi, și elaborarea unui instrument extranet pentru confirmarea veridicităţii actelor emise de instituţie.

ȘTIRI VIDEO GdS

Sorin Cârțu anunță: Pigliacelli revine la prima echipă!

Președintele Universității Craiova, Sorin Cârțu, a afirmat că Mirko Pigliacelli și-a încheiat „exilul“ la echipa secundă. „Sorinaccio“ a menționat că portarul italian va reveni...