4.620 de şomeri din Mehedinţi, din care 1.866 de femei, au fost încadraţi în muncă în perioada ianuarie-noiembrie 2017, în urma serviciilor oferite gratuit de salariaţii Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă (AJOFM) Mehedinţi.
Din cei 4.620 de șomeri, 2.757 au domiciliul în mediul urban şi 1.863 în mediul rural. Au fost angajaţi 548 de şomeri cu vârsta până în 25 ani, 739 cu vârsta în intervalul 25-35 ani, 933 cu vârsta în intervalul 35-45 ani şi 2.400 cu vârsta peste 45 de ani (din care 678 peste 55 ani). 227 dintre acești şomeri au studii primare, 896 – studii gimnaziale, 902 – studii profesionale, 2.162 – studii liceale, 126 – studii postliceale şi 307 – studii superioare au fost angajaţi.
Din totalul şomerilor angajaţi, 2.977 au fost şomeri neindemnizaţi, 1.641 – şomeri indemnizaţi şi doi erau persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.
De asemenea, din numărul total de persoane încadrate în muncă, trei au fost şomeri adulți de lungă durată, persoane care erau înregistrate în bazele de date ale AJOFM Mehedinţi de o perioadă mai lungă de timp, şi patru – persoane cu dizabilităţi.
Cei mai mulţi şomeri au fost angajaţi prin activitatea de mediere a muncii (prin punerea în legătură directă a şomerilor cu angajatorii care au comunicat locuri de muncă vacante), şi anume 2.657 de persoane, diferenţa de 1.963 de persoane fiind angajate ca urmare a participării acestora la alte activităţi desfăşurate, și anume absolvirea cursurilor de calificare/recalificare, completarea veniturilor salariale, stimularea mobilităţii ocupării forţei de muncă, acordarea primelor de încadrare în muncă, acordarea de subvenţii angajatorilor pentru diferite categorii de persoane (şomeri peste 45 de ani, absolvenţi, unici întreţinători, tineri NEET, persoane cu dizabilităţi, şomeri de lungă durată etc).
De la începutul anului, au fost la cursuri de calificare 980 de şomeri.