Tribunalul Dolj a admis astăzi cererea Complexului Energetic Oltenia prin care acesta solicită intrarea în insolvenţă a SC Termo Craiova SRL.  Instanţa a decis că „Admite cererea creditoarei Complexul Energetic Oltenia SA; respinge contestaţia SC Termo Craiova SRL. În temeiul art. 72 alin. 6 din Legea 85/2014, dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei SC Termo Craiova SRL. În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014, numeşte administrator judiciar provizoriu pe SIOMAX SPRL, cu o retribuţie lunară de 700 lei şi dispune ca administratorul judiciar să efectueze notificarea prevăzută de art. 100. Notificarea va cuprinde termenul limită de înregistrare a cererii de admitere a creanţelor 15.04.2015, termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe 29.04.2015 și termenul de definitivare a tabelului creanţelor 13.05.2015.

Această hotărâre poate fi contestată cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în BPI.

Maria CERNĂTESCU
A absolvit Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu” din Universitatea din Craiova şi lucrează în presa scrisă din 2004. În momentul actual este unul dintre puţinii jurnaliști locali care se ocupă de domeniul asociaţiilor de proprietari.