Janina Vaşcu, inspector şcolar general adjunct în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj

Prima lună a acestui an înseamnă pentru cadrele didactice din sistemul de învăţământ preuniversitar startul unei noi etape pentru a-şi asigura postul pentru anul şcolar următor. Primele etape vizează profesorii titulari. Inspectorul şcolar general adjunct Janina Vaşcu a precizat că, pentru titularii restructuraţi în anii anteriori şi care sunt încadraţi temporar pe posturi, anul acesta există posibilitatea de a se titulariza dacă posturile respecive s-au vacantat.

În judeţul Dolj, pentru a asigura încadrarea cu personal didactic în anul şcolar următor, deja s-a constituit comisia judeţeană de mobilitate, pe 4 ianuarie. Potrivit inspectorilor şcolari, în perioada următoare sunt câteva etape care îi vizează direct pe titularii de la catedră. În primul rând, la nivelul unităţilor şcolare, până pe data de 31 ianuarie se fac listele cu cadrele didactice care solicită menţinerea în activitate ca titular până la vârsta de 65 de ani, în baza deciziei Curţii Constituţionale, precum şi a listelor cuprinzând personalul didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la 1 septmebrie 2019, pe baza cererilor înregistrate la nivelul unităţilor şcolare şi comunicarea acestora la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj. În ultimii ani, la nivelul Doljului s-a înregistrat un trend ascendent în ceea ce priveşte cadrele didactice care preferă să continue activitatea la catedră în locul pensiei. Astfel, pentru acest an şcolar, la nivelul judeţului sunt 118 profesori care au ales să continue activitatea, deși îndeplinesc condițiile de pensionare, cei mai mulți fiind la învățământul primar – 22 și la învățământul preșcolar – 34. Şi în anul şcolar anterior au fost 107 cadre didactice care au renunţat la pensie pentru a sta la catedră.
Tot până la 31 ianuarie depun cererile profesorii titulari care au fost restructuraţi în anii anteriori şi care sunt detaşaţi pe posturi care s-au vacantat. Printr-o simplă cerere, aceştia se pot titulariza la nivelul unităţilor şcolare unde îşi desfăşoară acum activitatea. „La nivelul unităţilor de învăţământ, profesorii care au fost restructuraţi şi au fost detaşaţi pe posturi care s-au vacantat pot cere să rămână definitiv în unităţile respective potrivit articolului 48 din metodologia pentru mişcarea personalului didactic. Cadrele didactice care sunt în această situaţie trebuie să depună o cerere la unitatea şcolară pentru postul pe care îşi desfăşoară activitatea. Cererea este aprobată de Consiliul de Administraţie al unităţii şcolare şi se trimite spre aprobare şi în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, care aprobă şi dă decizie respectivului profesor“, a precizat inspectorul şcolar general adjunct, Janina Vaşcu. De asemenea, cadrele didactice titulare pot cere întregirea sau completarea normei didactice tot până la sfârşitul acestei luni. „Conform metodologiei, în mediul rural, completarea de normă se face cu alte discipline din aceeaşi arie curiculară pentru jumătate de normă cu menţinerea drepturilor salariale de profesor calificat. În mediul urban, la gimnaziu, completările se fac cu o treime ore din alte discipline care sunt din aceeaşi arie curriculară“, a mai precizat inspectorul şcolar general adjunct Janina Vaşcu. Şedinţa publică pentru repartizarea cadrelor didactice care solicită completarea sau întregirea normei se va desfăşura pe 7 martie. De asemenea, spre sfârşitul lunii martie se vor soluţiona şi cadrele didactice care intră în restrângere de activitate.