14.8 C
Craiova
sâmbătă, 18 mai, 2024

Anunţ public

DAN C. NICOLAE I.I., titular al proiectului „Elaborare DTAC Realizare platformă de gunoi de grajd şi achiziţie utilaje la Dan C. Nicolae I.I.“

Proiectul este propus a fi amplasat în judeţul Mehedinţi, extravilan comuna Salcia, T19, P 106-108, 110, 116, 117, 119, 120, 123, 125-127, 134, 136, 139, 140, 142,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Elaborare DTAC Realizare platformă de gunoi de grajd şi achiziţie utilaje la Dan C. Nicolae I.I.“, situat în judeţul Mehedinţi, extravilan comuna Salcia, T19, P 106-108, 110, 116, 117, 119, 120, 123, 125-127, 134, 136, 139, 140,142.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate Ia sediul autorităţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din mun. Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr. 3, în zilele de luni până vineri între orele 8.00 – 16.00 şi la următoarea adresă de internet: www.apmmh.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS