Comunicat de presă Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Dolj

Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Dolj
Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Dolj

Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Dolj, în calitate de Beneficiar Lider, în parteneriat cu UAT Comuna Bucovăţ, UAT Comuna Terpeziţa, UAT Comuna Sălcuţa, UAT Comuna Vîrtop, UAT Comuna Caraula, UAT Comuna Unirea, UAT Comuna Cetate, a obţinut finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 6 – îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 – Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, pentru proiectul „Modernizare DJ552, Craiova – Mofleni – Bucovăţ – Terpeziţa – Sălcuţa – Vîrtop – Caraula – Cetate, Km 4+200 – 71+771”, cod SMIS 117739.

Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului este creşterea gradului de accesibilitate a unei comunităţi totale de 327.013 persoane din judeţul Dolj la reţeaua TEN-T, comunitate localizată atât în zona rurală formată din 7 comune străbătute de drumul judeţean DJ 552, cât şi în municipiul Craiova.


În acest fel, modernizarea drumului judeţean DJ 552 Craiova – Cetate stimulează mobilitatea în Regiunea Sud-Vest Oltenia prin creşterea accesibilităţii zonelor rurale din comunele Bucovăţ, Terpeziţa, Sălcuţa, Vârtop, Caraula, Unirea, Cetate din judeţul Dolj, totalizând 21.324 locuitori, precum şi a municipiului Craiova, cu 305.689 locuitori, la reţeaua TEN-T rutier, precum şi la rutier şi feroviar/naval-port/aeroport TEN T.


Contractul de finanţare nr. 39/14.06.2017, a fost încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice, Organismul Intermediar – Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia şi Parteneriatul dintre UAT Judeţul Dolj şi UAT Comuna Bucovăţ, UAT Comuna Terpeziţa, UAT Comuna Sălcuţa, UAT Comuna Vîrtop, UAT Comuna Caraula, UAT Comuna Unirea, UAT Comuna Cetate.

În prezent, procedurile de achiziţie publică privind atribuirea contractului de execuţie de lucrări, respectiv a contractului de servicii de dirigenţie de şantier pe întreaga perioadă de desfăşurare a lucrărilor de execuţie, recepţie lucrări, până la recepţia finală, se află în derulare, în datele de 19.07.2019 şi 22.07.2019 fiind publicate anunţurile de participare.


Durata proiectului: 78 luni – 23.03.2015-31.08.2021.
Valoarea totală a proiectului: 234.692.016,98 lei Valoarea finanţării nerambursabile: 165.434.908,35 lei

Date de contact: Consiliul Judeţean Dolj
Persoana de contact: Ileana Măjină
Tel./fax/e-mail: 0251.408.225/0251.408.245/[email protected]

Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Dolj
UAT Bucovăţ, UAT Terpeziţa, UAT Sălcuţa, UAT Vîrtop, UAT Caraula, UAT Unirea, UAT Cetate