Finalizarea implementării proiectului KIMAVILL S.R.L.

Granțuri pentru capital de lucru acordate IMM-urilor
Granțuri pentru capital de lucru acordate IMM-urilor


Finalizarea implementării proiectului KIMAVILL S.R.L.

Data: 25.07.2019

Comunicat de presă: Anunț privind finalizarea implementării proiectului finanțat prin POR 2014 – 2020 al S.C. KIMAVILL S.R.L.

Tipul materialului: Anunţ de presă

Titlul proiectului: Dotarea cu echipamente noi și eco-eficiente pentru extinderea activității

Numele beneficiarului: S.C. KIMAVILL S.R.L

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea competitivității S.C. Kimavill S.R.L. prin modernizarea și diversificarea producției. Proiectul prevede achiziția de echipamente și utilaje noi pentru diversificarea activității și a produselor fabricate de S.C. Kimavill S.R.L., cu scopul de a-și crește numărul de clienți și segmentul de piața pe care activează.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Demararea activității de producție a bidoanelor de plastic în decursul celor 20 de luni de la semnarea contractului de finațare, prin achiziția unei linii de suflat sticle și bidoane cu volume între 0,25 l și 5 l, a unei linii de suflat bidoane de 11 l și 19 l și a unui miniîncărcător. Pentru realizarea proiectului s-a încheiat un contract de consultanță și vor fi efectuate activitățile de publicitate obligatorii.

2. Creșterea numărului mediu de angajați cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului, prin crearea de 5 locuri de muncă noi, pentru a asigura resursele umane necesare operării utilajelor și echipamentelor prin proiect, unul dintre aceste locuri de muncă nou create va fi destinat unei persoane din categorii defavorizate, persoana care întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă, investiția incluzând astfel măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament.

3. Colectarea selectivă a deșeurilor prin achiziționarea pe parcursul celor 20 de luni de implementare a proiectului, a unui set de 3 eurocontainere pentru colectarea selectivă: albastru pentru hârtie și carton, galben – pentru deșeuri de metal și plastic, verde – pentru sticlă, urmărind protejarea mediului înconjurător și economisirea resurselor naturale ale planetei.

Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului: 964.352,94 lei

Finantarea nerambursabilă: 6648.304,50 lei

Valoare contributiei europene (FEDR): 551.058,83 lei

Rezultatele proiectului: 1. Angajarea a 5 persoane în cadrul societății, care vor fi implicate în operarea utilajelor și echipamentelor ce urmează a fi achiziționate în cadrul proiectului, pentru buna desfășurare a activității viitoare de producție, contribuind astfel la creșterea competitivității acesteia, reducerea ratei șomajului, creșterea nivelului de trai al populației, facilitarea inserției pe piața muncii și promovarea egalității de șanse și tratament.

2. Îmbunătățirea condițiilor de muncă și creșterea gradului de recuperare selectivă a deșeurilor în urma achiziționării setului de eurocontainere și a încheierii contractului cu o firmă pentru colectarea deșeurilor.

3. Achiziționarea utilajelor și echipamentelor necesare pentru începerea activității de producție idoane din plastic, ce va contribui la îndeplinirea primului obiectiv specific menționat. Pentru a se realiza cu succes implementarea proiectului se va încheia un contract cu o firma de consultanță și se  vor realiza activități obligatorii de publicitate. Această achiziție va conduce la dezvoltarea societății și la creșterea competitivității acesteia pe piață.

Impactul proiectului: Crearea și menținerea a 5 locuri de muncă, creșterea competitivității companiei pe piața locală/regionala/națională, reducerea ratei șomajului și creșterea nivelului de trai a populației.

Data începerii şi finalizării proiectului: 01.04.2017 – 31.07.2019

Data semnării contractului: 23.11.2017

Codul MySMIS: 112643

S.C. KIMAVILL S.R.L.

Persoană de contact: Pop Vasile – Ioan, Administrator

Tel/ fax / email: 0766613339 / 0214563623 / [email protected]