Dotare ambulatoriu Spital Orășenesc Segarcea

Granțuri pentru capital de lucru acordate IMM-urilor
Granțuri pentru capital de lucru acordate IMM-urilor
Dotare ambulatoriu Spital Orășenesc Segarcea

Dotare ambulatoriu Spital Orășenesc Segarcea

Orașul  Segarcea, în calitate de beneficiar, a obținut finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,  Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, având ca obiectiv specific creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, pentru proiectul „Dotare ambulatoriu Spital Orășenesc Segarcea

Obiectivele  proiectului:

Dotarea cu aparatură medicală a ambulatoriului spitalului și a laboratoarelor care îl deservesc, pentru a facilita stabilirea unui diagnostic precis și rapid și a unui tratament  adecvat;

Creșterea gradului de adresabilitate în ambulatoriu de specialitate concomitent cu reducerea timpilor de așteptare pentru investigații specifice;

Accesibilitatea ofertei de servicii de asistență în cadrul ambulatoriului de specialitate prin creșterea numărului de pacienți consultați/tratați/investigați cu cel puțin 5%.

Valoarea totală a proiectului este de 10.556.669,71 lei, din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă este de 10.223.003,62 lei

Valoarea cofinanțării eligibile a Orașului Segarcea este de 208.632,79 lei, iar valoare neeligibilă inclusiv TVA este de 125.033,30lei