Cultura este unul dintre domeniile prioritare de investiții ale Consiliului Județean Doj. Din bugetul pe anul acesta, 13,81 la sută, respectiv 26.618.860 de lei, se îndreaptă în această direcție. Pe lista de investiții a autorităților județene se află restaurarea culelor din comunele Brabova și Cernăteşti, consolidarea Casei Dianu, Centrul Internațional Brâncuși, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman“, Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti“, precum și Muzeul de Artă și Muzeul Olteniei.
Restaurarea culelor din comunele Brabova și Cernăteşti reprezintă două demersuri cu finanţate europeană, cu o valoare cumulată de 973.668 de euro, implementate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. Obiectivele proiectelor includ lucrări de consolidare, de restaurare și reconstituire a elementelor nestructurale din lemn, metal, zidărie, realizarea finisajelor interioare şi exterioare, precum și dotarea culelor ca puncte muzeale şi introducerea în circuitul turistic. „Această inițiativă se înscrie în seria demersurilor pe care le-am întreprins în ultimii ani pentru protejarea patrimoniului construit, demersuri de-a lungul cărora am reușit să restaurăm și să redăm comunității edificii emblematice, precum Muzeul de Artă Craiova, sediul Secției de Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei sau Casa Băniei. Continuăm acum, cu ajutorul fondurilor obținute prin Programul Operațional Regional, cu această investiție din comuna Cernătești, căreia i se adaugă un proiect similar pentru Cula Izvoranu-Geblescu, din Brabova, ambele construcții urmând să fie dotate, amenajate ca puncte muzeale, apoi introduse în circuitul cultural și turistic“, a precizat vicepreședintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile.
Un alt obiectiv de finanțare al CJ Dolj este destinat înfiinţării Muzeului Cărții și Exilului Românesc, demers cu finanțare europeană, în valoare de 4,5 milioane de euro, implementat în cadrul Programului Operațional Regional. Obiectivele proiectului includ restaurarea și consolidarea Casei Dianu din Craiova, realizarea finisajelor interioare și exteri­oare, a instalațiilor electrice, sanitare, ter­mice, de climatizare și ventilație, precum și dotarea clădirii în scopul înființării Muze­ului Cărții și Exilului Românesc. Alocarea prin programul de investiții pen­tru anul 2018 este de 1.420.620 de lei.
Instituție de cultură fondată în anul 1908, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman“ gestionează în beneficiul tuturor celor pasionați de lectură sau interesați de documentare un impresionant fond, format din peste 700.000 de volume, publicații, studii și alte înscrisuri, pe suport clasic sau digital. Prin programul de investiții pentru 2018, autoritățile județene vor aloca suma de 1.028.000 de lei, în vederea proiectării exe­cutării lucrărilor de reabilitare a corpului de clădire C3. Imobilul găzduiește secțiile de împrumut de carte la domiciliu pentru adulți şi pentru copii, în co­lecțiile cărora se regăsesc peste 180.000 de volume. Totodată, CJ și Biblioteca „Alexandru și Aristia Aman“ au obținut fonduri europene, printr-un proiect în valoare totală de 3,3 milioane de euro, pentru utilarea unei construcții vechi din Craiova, Casa Damianov. Imobilul găzduiește un centru dotat cu aparatura necesară pentru a transpune în format digital volumele și publicațiile vechi și rare.
Instituție culturală destinată învățământului artistic pentru amatori, fondată în anul 1911, Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti“ organizează cursuri pentru peste 400 de elevi în fiecare an. Anul acesta, Consiliul Județean Dolj alocă 2.119.000 de lei, prin programul de investiții, care cuprinde consolidarea elementelor structu­rale ale celor două corpuri de clădire și asigurarea elementelor nestruc­turale, dar şi lucrări pentru păstrarea sau refa­cerea aspectului și stilului arhitec­tural al clădirii monument istoric.
Înființat în urmă cu mai bine de un secol, Muzeul Olteniei Craiova reprezintă o instituție culturală de importantă națională, însă prestigiul său a obținut deja recunoașterea și în afara granițelor. Prin cele trei secții ale sale, Istorie-Arheologie, Etnografie și Științele Naturii, muzeul îndeplinește misiunea de a colecţiona, restaura, conserva și aduce în fața publicului larg mărturii însemnate ale trecutului, de a păstra și promova tradițiile și de a deschide noi porți către cunoașterea întregului univers. În acest an, Consiliul Județean Dolj va aloca suma de 921.000 de lei pentru dotări și amenajări, 162.000 pentru studii și alte documentații, 93.000 pentru achiziționarea de obiecte de patrimoniu.
Instituție muzeală de importanţă națională, Muzeul de Artă este găzduit de una dintre cele mai frumoase clădiri din sudul României, Palatul „Jean Mihail“, construit la începutul secolului al XX-lea. Edificiul a fost consolidat cu fonduri europene, printr-o investiție de peste 6 milioane de euro. Anul acesta, CJ Dolj va aloca suma de 1.443.000 de lei pentru dotări și amenajări, 291.000 de lei pentru studii şi 130.000 de lei pentru achiziţionarea de opere de artă.
În imediata vecinătate a Muzeului de Artă, CJ Dolj construiește printr-un proiect de peste 7 milioane de euro Centrul turistic interactiv dedicat marelui sculptor Constantin Brâncuși, care spunea că la Craiova „s-a născut pentru a două oară“. Complexul cuprinde o galerie subterană cu o suprafață de aproape 1.200 de metri pătrați, cu ateliere de discurs și de creație, săli de spectacol, de conferințe și de expoziție, iar la suprafață – o prismă din sticlă, cu înălțimea de 12 metri, conţinând interpretări la scară mare a operelor brâncuşiene Ovoidul și Pasărea Măiastră. Centrul Internațional Constantin Brâncuși are o alocare de 15.671.230 de lei prin programul de investiții pentru anul 2018. Contractul de execuție pentru finalizarea lucrărilor a fost sem­nat în decembrie 2017.
„Prin aceste acțiuni pe care Consiliul Județean Dolj le-a întreprins în ultimul deceniu, am urmărit să oferim publicului larg o deschidere cât mai generoasă către actul de cultură“, a declarat președintele CJ Dolj, Ion Prioteasa.