Asistența socială și protecția copilului sunt tratate ca o prioritate la nivelul județului Dolj, dovadă fiind investițiile constante pe care Consiliul Județean Dolj le face în acest sector. Înfiinţată în anul 2005, prin reorganizarea Serviciului public specializat pentru protecţia copilului – care funcționa din 1997- şi a Serviciului public de asistenţă socială, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Dolj a beneficiat de investiții de aproape 15 milioane de euro din bugetul CJ Dolj pentru îmbunătățirea infrastructurii și achiziționarea unor dotări moderne. Acestei sume i se adaugă fonduri externe de 2,7 milioane de euro, atrase prin proiecte cu finanțare europeană sau prin parteneriate. Alocările substanțiale către DGASPC au susținut reforma în cadrul sistemului, astfel că toate spațiile întrunesc exigențele standardelor europene, fapt confirmat de rezultatele verificărilor efectuate și de licențele obținute. Strategia actuală în domeniu, aprobată de CJ Dolj, vizează extinderea prin înființarea de servicii sociale în urbanul mic din județ, văzut ca pol de dezvoltare și pentru comunele limitrofe, astfel încât accesul beneficiarilor să fie cât mai facil, iar operativitatea intervențiilor să fie îmbunătățită. Ion Prioteasa, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, spune că vor fi alocate fonduri importante în acest sens. „Numai din bugetul pe anul acesta, peste 30 la sută se duc către Direcția de Asistență, ceea ce înseamnă foarte mult pentru un județ sărac. Am realizat cât de importante sunt investițiile în acest sector atunci când o delegație din Norvegia a venit aici și ne-a recomandat să alocăm tot bugetul pe care îl aveam Direcției pentru Protecția Copilului pentru că elementul cel mai de preț pe care îl avem sunt acești copii. În ultimii opt-nouă ani, CJ a investit în mod constant în această direcție, am avut o strategie prin care în primii ani am investit în ceea ce privește protecţia copilului, apoi către persoanele adulte. Și anul acesta avem o strategie de a ajunge cât mai aproape de cetățean și la Dăbuleni, Bechet, Calafat, Băilești, Segarcea, Filiași“, a spus Ion Prioteasa, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului are misiunea de a asigura la nivelul județului aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, vârstnice sau cu handicap. Este o structură cu aproximativ 1.900 de posturi, aproape 80 de unităţi în domeniu şi un număr total de peste 22.000 de beneficiari. Resursele financiare alocate de Consiliul Judeţean Dolj sunt utilizate, pe de o parte, pentru funcţionarea instituţiei, iar pe de altă parte pentru dezvoltarea acesteia, în vederea extinderii gamei de servicii acordate beneficiarilor, creşterii numărului de specialişti în domeniul protecţiei copilului şi asistenţei sociale, formării şi specializării personalului angajat, astfel încât să crească gradul de competenţă profesională şi capacitatea de a răspunde problematicii sociale variate. „Asistența socială și protecția copilului sunt tratate ca o prioritate la nivelul județului Dolj, DGASPC fiind una dintre puținele instituții care au bugetul de funcționare și dezvoltare asigurat până la sfârșitul anului. Avem câteva obiective de dezvoltare mari, care sunt în conformitate cu strategia județeană de dezvoltare. Ne dorim dezvoltarea pe două componente, una teritorială și a doua legată de acoperirea nevoilor populației“, a spus Florin Stancu, directorul DGASPC Dolj.
Până în anul 2020, DGASPC își propune diversificarea serviciilor sociale existente (din Craiova, Filiași, Calafat și Băilești), dar și înfiinţarea unor structuri noi, la Segarcea, Ciupercenii Noi, precum și la Călăraşi, pentru zona Bechet şi Dăbuleni. Din bugetul pe anul acesta, Consiliul Județean Dolj va aloca 1.500.000 de lei pentru înființarea la Segarcea a unui centru pentru copilul cu handicap, 1.230.000 de lei pentru înființarea la Călărași a unui centru de recuperare și reabilitare pentru persoane adulte cu handicap, care va deservi inclusiv orașele Bechet și Dăbuleni, precum și 500.000 de lei pentru înființarea la Ciupercenii Noi a unui centru de recuperare și reabilitare pentru persoane adulte cu handicap, ce va deservi și orașul Calafat.