Siguranţa pasagerilor şi respectarea legii sunt obligatorii pe Aeroportul Internaţional Craiova. Instituţiile care veghează la respectarea ordinii şi liniştii publice sunt Poliţia de Frontieră, Biroul Vamal, Serviciul Român de Informaţii şi Poliţia Transporturi Aeriene.

Pasagerii care urmează să călătorească, precum şi bagajele acestora de mână şi de cală se supun controlului de securitate înainte de îmbarcare, astfel încât să se asigure că nu sunt transportate articole interzise, precum: pistoale, arme de foc sau alte dispozitive care lansează proiectile, dispozitive cu efect paralizant, obiecte cu vârf ascuţit care pot fi utilizate pentru a cauza vătămări grave, substanţe şi dispozitive explozive şi incendiare. Pasagerilor care refuză să se supună controlului de securitate li se interzic accesul pe fluxul de procesare şi îmbarcarea în aeronavă. Computerele portabile şi alte aparate electrice de mari dimensiuni trebuie să fie scoase din bagajele de mână şi supuse controlului de securitate separat. Accesul în zona filtrelor de control de securitate este permis doar posesorilor unei cărţi de îmbarcare valabile. Înainte de a trece prin poarta detectoare de metale, pasagerii trebuie să îşi dea jos haina, sacoul, cureaua, să îşi scoată toate obiectele din buzunare şi să le depună în tăvile special destinate, pentru a fi controlate separat. Personalul de securitate de pe Aeroportul din Craiova îşi îndeplineşte atribuţiile de serviciu în conformitate cu reglementările naţionale, internaţionale şi ale Uniunii Europene în domeniul securităţii aeronautice, iar la filtrele de control de securitate pasagerii sunt obligaţi să respecte indicaţiile acestuia. Poliţia de Frontieră Română exercită atribuţiile cu privire la supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a faptelor specifice criminalităţii transfrontaliere săvârşite în zona de competenţă, respectarea regimului juridic al frontierei de stat, paşapoartelor şi străinilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii.

Autoritatea Naţională a Vămilor controlează bagajele însoţite sau neînsoţite ale călătorilor care trec frontiera de stat a României şi verifică legalitatea şi regimul vamal al acestora, reţine în vederea confiscării mărfurile care fac obiectul unor abateri de la legislaţia vamală şi pentru care legea prevede o astfel de sancţiune; coordonează şi îndrumă activitatea direcţiilor regionale vamale şi a birourilor vamale pe linia prevenirii şi combaterii traficului ilicit de droguri, arme, explozivi, obiecte din patrimoniul cultural naţional. Parte componentă a sistemului de securitate naţională, Serviciul Român de Informaţii este autoritatea administrativă autonomă, specializată în domeniul informaţiilor privind securitatea naţională a României. Serviciul Român de Informaţii organizează şi execută activităţi de culegere, verificare şi valorificare a informaţilor referitoare la activităţi ce pot constitui riscuri şi ameninţări la adresa securităţii naţionale, atribuţiile şi competenţele Serviciului vizând, printre altele, şi apărarea democraţiei şi ordinii constituţionale, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor – garantate constituţional, precum şi protejarea exercitării neîngrădite a acestora. Poliţia Transporturi Aeriene coordonează activităţile specifice ale subunităţilor de poliţie transporturi aeriene din cadrul secţiilor regionale de poliţie transporturi, în scopul prevenirii şi combaterii infracţiunilor din acest sistem, organizează şi coordonează activităţi pentru identificarea în aeroporturi a bunurilor rezultate din contrabandă, depistarea persoanelor care nu respectă regimul acordat pentru tranzitul unor bunuri pe teritoriul României, ori a importului acestora; înregistreaza şi stochează obiectele pierdute în incinta aeroportului.

Astfel, toate aceste instituţii îşi aduc pe deplin contribuţia pentru buna desfăşurare a întregii activităţi din cadrul Aeroportului Internaţional Craiova.