5.5 C
Craiova
joi, 7 decembrie, 2023

România, te iubesc!

Și cum ar putea fi altfel, când avem creșteri negative, scăderi pozitive, descentralizare prin centralizare, precum și alte și alte măsuri originale”! În plin proces de „luptă” cu deficitul bugetar, când ni se explică că, pentru a nu pierde miliardele din PNRR, trebuie introduse noi impozite și taxe, precum și o ajustare pozitivă, adică de creștere, a altora, când ni se spune, privindu-ne direct în ochi din partea cealaltă a sticlei TV, că se vor reduce cheltuielile bugetare, în scopul reducerii deficitului bugetar, desigur, apare, pe surse, un proiect de ordonanță de urgență privind unele măsuri bugetare prin care, ce să vezi?, vor crește cheltuielile de personal, adică cu salariile, la unii ordonatori de credite! Dar, iată ce spune spune Nota de fundamentare la această ordonanță de urgență:

„2.3. Schimbări preconizate

Se propune ca, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului să se poată aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale ordonatorilor principali de credite. De asemenea, prin derogare de la prevederile art.12 alin. (1) literele a) și c) și de la prevederile art. 26 alin. (4) și (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de la prevederile art.2 alin. (2), art.3 alin. (5) și Anexa nr.1 din Legea nr. 360/2022 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2023, cu fondurile suplimentate în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat la titlul ”Cheltuieli de personal”, potrivit alin. (1), se majorează plafonul nominal al cheltuielilor de personal al bugetului de stat, precum și plafonul nominal și cel exprimat ca procent în Produsul Intern Brut al bugetului general consolidat, aprobate potrivit legii”.

Cu alte cuvinte, prin derogare de la Legea finanțelor publice, precum și de la Legea responsabilității fiscal-bugetare, se dă liber la creșterea de salarii din sectorul bugetar pentru anul 2023. Prin Legea 69/2010, a responsabilității fiscal-bugetare, la art.26, alin.(4) și (5), se arată:

„(4) Limitele pentru soldul total şi cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat, prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. a) şi c), aprobate de Parlament, sunt obligatorii pentru următorii 2 ani bugetari.
(5) Limitele prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. d) – i), aprobate de Parlament, sunt obligatorii pentru anul bugetar următor”.

De asta este nevoie de OUG, altfel s-ar încălca Legea nr. 500/2002 și Legea 69/2010. Dar, atunci de ce mai avem legi, ca să fie încălcate? Chiar dacă legal, respectiv prin derogări cu ordonanțe. Pe de altă parte, cum facem reduceri de cheltuieli bugetare, cum susține guvernul, prin creșteri ale salariilor bugetare? Curat murdar, coane Fănică! Sumele respective urmează să fie suportate din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, conform proiectului.

Autor: Alexandru Tamba

Citește și: Mama lui Vlad Pascu, reținută pentru 24 de ore după ce a încercat să șantajeze martorii din dosar

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS