17.3 C
Craiova
luni, 26 septembrie, 2022
Știri de ultima orăBani & AfaceriSC AUTONOMUS GRUP SRL: Procedura de atribuire a contractului “Contract de prestări servicii elaborare documentații“

SC AUTONOMUS GRUP SRL: Procedura de atribuire a contractului “Contract de prestări servicii elaborare documentații“

SC AUTONOMUS GRUP SRL

Calea Floreasca 169,Corp P1,camera 13, etaj 3, București, Romania

Sucursala Craiova, str. Stefan cel Mare 12,Camera 2, etaj 2, județul Dolj

Telefon:0213161616
E-Mail: [email protected]

C.U.I. RO15637290

J40/10541/2003

Invitație DE PARTICIPARE

la procedura de atribuire a contractului “Contract de prestări servicii elaborare documentații :

 • obtinerea de autorizatie de constructie
 • studiu geotehnic
 • studiu topo pentru viza tehnica OCPI
 • proiectare fazele C.U., documentație , avize S.F.
 • proiectare fazele documentației , avize P.A.C., P.O.E.
 • proiectare fazele P.T., D.E.
 • verificări de proiect exigentele A,B,C,Ci,D,Ie,Is,It “

 in cadrul proiectului „Centru de incubare de afaceri, inovare si transfer tehnologic pentru Regiunea Sud-Vest” – conform PUZ 373/2019- Cod SMIS : ADR-SVO-141484-001- CONTRACT DE FINANTARE NR. 6450/03.03.2022, Programul Operațional Asistenta Tehnica 2014-2020 , Acțiunea 1.1.1 : Asistenta orizontala pentru beneficiarii FESI si specifica pentru beneficiarii POAT, POIM si POC , inclusiv instruire pentru aceștia si pentru potențialii beneficiari FESI;

2) Valoare totala estimata: 957.550,56lei (inclusiv TVA)

Obiectul contractului

3) Obiectul contractului: obținerea de servicii elaborare documentații :

 • obţinerea de autorizaţie de construcţie
 • studiu geotehnic
 • studiu topo pentru viza tehnica OCPI
 • proiectare fazele C.U., documentație , avize S.F.
 • proiectare fazele documentației , avize P.A.C., P.O.E.
 • proiectare fazele P.T., D.E.
 • verificări de proiect exigentele A,B,C,Ci,D,Ie,Is,It

În cadrul proiectului „Centru de incubare de afaceri, inovare si transfer tehnologic pentru Regiunea Sud-Vest” – conform PUZ 373/2019- Cod SMIS : ADR-SVO-141484-001

4) Procedura aplicata Procedura competitivă conform Ordinului nr.1284/2016

5) Modalitate de atribuire: se va alege oferta care îndeplinește cerințele tehnice si prezinta avantaje fata de aceasta, la un raport calitate / preț competitiv.

6) Tip contract: Contract de servicii; durata contractului : 30.04.2023

7) Limba de redactare a ofertei: Limba romana

8) Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile de la data depunerii ofertei

9) Prețul va fi exprimat in RON; Prețul ofertei este ferm: NU se accepta ajustarea prețului contractului.

11) Adresa la care se depune oferta: Craiova, Str. Stefan Cel Mare nr. 12- Secretariat, Jud. Dolj, Cod Postal 200130.

12) Data limita pentru depunerea ofertei: 22.08.2022 ora 16.00

Specificația tehnica cu cerințele minime solicitate sunt disponibile integral pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/anunturi sau la sediul nostru din Craiova, Str. Stefan Cel Mare nr. 12- Secretariat, Jud. Dolj. Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta intre orele 08:00-16:00, la tel. 0213161616 sau la adresa de e-mail: [email protected] , Mihaela Epure –Manager proiect.

Proiect cofinantat din Fondurile Europene Structurale si de Investitii prin Programul Operational Asistenta Tehnica 2014-2020

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS