24.6 C
Craiova
marți, 9 august, 2022
Știri de ultima orăBani & AfaceriModificări fiscale la TVA, importuri și venituri din chirii în valută

Modificări fiscale la TVA, importuri și venituri din chirii în valută

Plafonul de TVA la încasare a crescut. Au apărut noi modificări privind plata TVA în vamă. Iar prevederea privind TVA redusă la livrarea de locuințe de până la 140.000 de euro se amână până anul viitor.

De la 1 ianuarie 2021 au apărut noi modificări fiscale, stabilite prin acte normative. În unele cazuri, prevederile fiscale adoptate au fost amânate până la 1 ianuarie 2022. GdS a mai prezentat unele schimbări fiscale aferente anului 2021. Continuăm cu altele, de actualitate, sintetizate de specialiștii de la firma de audit și consultanță fiscală Professional Consulting.
Iată care sunt principalele modificări fiscale și de la ce dată intră în vigoare.

Plafonul pentru aplicarea TVA la încasare crește

Se majorează plafonul pentru aplicarea TVA la încasare de la 2.250.000 lei la 4.500.000 lei. Prevederea a intrat în vigoare de la 1 ianuarie.
Are loc ajustarea bazei de impozitare a TVA colectată reprezentând contravaloarea neincasata (totală sau parțială) a livrărilor de bunuri/prestări de servicii către persoane fizice. Concret, ce înseamnă acest lucru. Se aplică pentru facturi a căror scadență/dată a emiterii (dacă părțile nu au stabilit termen de plată) este împlinită după 1 ianuarie 2021.


Se aplică acelor facturi neîncasate în termen de 12 luni de la data termenului de plată stabilit de părți/data emiterii facturii, dacă părțile nu au stabilit alt termen de plată. Mai trebuie indeplinite alte condiții: furnizorul/prestatorul și beneficiarul nu sunt persoane afiliate. Persoanele afiliate sunt definite la art 7, pct. 26 din Codul fiscal.


O altă condiție ar fi aceea că trebuie să se facă dovada că s-au luat măsuri comerciale pentru recuperarea creanțelor mai mici de 1.000 de lei. Respectiv, că au fost întreprinse proceduri judiciare pentru recuperarea creanțelor mai mari de 1.000 lei.


Cum se face ajustarea TVA, conform noilor modificări fiscale. Ajustarea se realizează în maximum 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a intervenit termenul de plată stabilit de părți/datei emiterii facturii. Dacă furnizorul/prestatorul renuntă la procedurile judiciare înainte de obținerea unei hotărâri judecătorești definitive, ajustarea se anulează. Dacă s-a încasat din creanțe, atunci se anulează corespunzător ajustarea de TVA.

Noutăți importante privind TVA în vama

Legislația fiscală modificată prevede noi situații în care nu se face plata efectivă la organele vamale. Se aplică pentru:
-importuri efectuate de persoane impozabile înregistrare în scopuri de TVA care au obținut certificate de operator economic autorizat conform art. 38 din Regulamentul UE nr. 952/2013;
-importuri efectuate de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care au obținut autorizație de depunere a unei declarații vamale sub formă unei înscrieri în evidențele declarantului conform art. 182 din Regulamentul UE nr. 952/2013.


Nu se face plata de TVA la vamă pentru importul de materiale lemnoase, cereale și plante tehnice, telefoane mobile, circuite integrate, tablete, laptopuri, console de jocuri.
Au apărut noi condiții pentru obținerea certificatului de amânare la plată. Astfel:
-firma să nu aibă obligații bugetare restate (cu excepția sumelor eșalonate/suspendate)
-în ultimele 6 luni anterioare lunii în care solicită eliberarea certificatului să fi realizat importuri a căror valoare cumulată este de cel puțin 50 de milioane de lei. Nu se includ importurile de produse supuse accizelor armonizate. Mai trebuie indeplinite si alte conditii de catre firme:
-să nu înregistreze debite față de autoritatea vamală;
-sa fi fost înregistate în scopuri de TVA cu cel puțin 6 luni înaintea depunerii cererii:
-să nu fie în stare de insolvență, reorganizare sau lichidare judiciară.

TVA redus pentru locuințele mai scumpe se aplică din 2022

Înainte de incheierea anului 2020 se discuta despre aplicarea cotei de TVA de 5% și la locuințele mai scumpe de 450.000 de lei – cât este limita în legislația fiscală. Aplicarea prevederii privind majorarea plafonului de la 450.000 lei la 140.000 euro pentru aplicarea cotei de TVA de 5% pentru livrarea de locuințe se amână.


Echivalent în lei a plafonului de 140.000 de euro se stabilește la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României valabil la data de 1 ianuarie a fiecărui an.
Noul termen de la care se va aplica o cotă de TVA de 5% la locuințele scumpe, prorogat prin OUG 226/2020, va fi 1.01.2022.

Modificări fiscale pentru chiriile plătite în valută

Tot de la 1 ianuarie au intrat în vigoare prevederi privind impozitul pe venitul din cedarea folosinței bunurilor. Pentru chiria care reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, venitul brut anual se determină pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb mediu anual al pieței valutare comunicat de BNR din anul de realizare a venitului. Anterior se utiliza cursul mediu din fiecare lună.


Obligația de completare și depunere a declarației unice (estimativă) până la data de 25 mai a fiecărui an, pentru contractele în curs se mentine. Concret,se menține obligația de a completa și depune declarația în termen de 30 de zile de la încheierea contractului.


La impozitul pe venitul din activități independente au apărut mici modificări în legislația fiscală. Se include în venitul brut câștigul din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate într-o activitate independenta, exclusiv contravaloarea bunurilor din patrimoniul personal afectate afacerii, rămase la încetarea definitivă a activității.
Nu sunt deductibile cheltuielile cu amortizarea bunurilor din patrimoniul personal afectate exercitării activității, mai informează specialiștii de la Professional Consulting.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS