28.7 C
Craiova
vineri, 3 iulie, 2020
Știri de ultima oră Bani & Afaceri Sancţiunile, cu temeiul legal, care se pot aplica pentru aceeaşi faptă de nevărsare a impozitelor sau a contribuţiilor cu reţinere la sursă

Sancţiunile, cu temeiul legal, care se pot aplica pentru aceeaşi faptă de nevărsare a impozitelor sau a contribuţiilor cu reţinere la sursă

În baza actualelor prevederi legale, în cazul în care un contribuabil se înregistrează cu contribuţii şi/sau cu impozite cu stopaj la sursă restante la plată, organele fiscale sunt obligate să aplice următoarele sancţiuni: 1) să calculeze majorări/dobânzi fiscale; 2) să calculeze penalităţi; 3) să aplice amenzi; 4) să întocmească sesizări penale (pe care să le înainteze la Parchet); 5) să aplice alte sancţiuni dintre cele prevăzute prin „Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor“. În cele ce urmează se prezintă o sinteză a acestor sancţiuni, cu precizarea actului normativ care le reglementează.

1. DOBÂNZI de întârziere
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, art. 120.  Nivelul dobânzii este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere.

2. PENALITĂŢI de întârziere
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, art. 1201.
Nivelul penalităţii de întârziere se stabileşte astfel:
2.1) dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scadenţă, nu se datorează penalităţi pentru obligaţiile fiscale principale stinse;
2.2) dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile, nivelul penalităţii este de 5% din obligaţiile fiscale principale stinse;
2.3) după împlinirea termenului prevăzut la lit. b), nivelul penalităţii este de 15% din obligaţiile fiscale principale rămase nestinse.

3. AMENZI

3.1. Art. 219 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală.
Reţinerea şi nevărsarea în totalitate a impozitelor şi contribuţiilor cu reţinere la sursă se sancţionează astfel:
3.1.1) cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele juridice, dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt de până la 50.000 lei inclusiv;
3.1.2) cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice, dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt cuprinse între 50.000 lei şi 100.000 lei inclusiv;
3.1.3) cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 25.000 lei la 27.000 lei, pentru persoanele juridice, dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt mai mari de 100.000 lei.
3.2. Art. 144 şi 145 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
3.2.1) nerespectarea termenelor prevăzute de lege pentru plata contribuţiei de asigurări sociale se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei;
3.2.2) neplata de către angajator, timp de 3 luni consecutiv, în condiţiile legii, a contribuţiei de asigurări sociale la bugetul asigurărilor sociale de stat se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
3.2.3) neplata, timp de 3 luni consecutiv, în condiţiile legii, a contribuţiei de asigurări sociale datorate de asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV din Legea nr. 263/2010 se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;
3.2.4) fapta persoanei de a nu vira, pentru o perioadă de 3 luni consecutiv, la bugetul asigurărilor sociale de stat contribuţia de asigurări sociale reţinută de la asigurat se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei.
 3.3. Art. 47, 48 şi 49 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.
3.3.1) refuzul nejustificat de plată a indemnizaţiilor se sancţionează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei;
3.3.2) calculul şi plata eronată a indemnizaţiilor se sancţionează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.

4. SESIZĂRI PENALE / infracţiuni / închisoare
4.1. Art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.
Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a impozitelor sau a contribuţiilor cu reţinere la sursă.
4.2. Art. 303 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, coroborat cu art. 3021 din Codul penal.
4.2.1. Art. 303 din Legea nr. 95/2006.
Fapta persoanei care dispune utilizarea în alte scopuri sau nevirarea la fond a contribuţiei reţinute de la asiguraţi constituie infracţiunea de deturnare de fonduri şi se pedepseşte conform prevederilor din Codul penal.
4.2.2. Art. 3021 din Codul penal.
Deturnarea de fonduri. Schimbarea destinaţiei fondurilor băneşti sau a resurselor materiale, fără respectarea prevederilor legale, dacă fapta a cauzat o perturbare a activităţii economico-financiare sau a produs o pagubă unui organ ori unei instituţii de stat sau unei alte unităţi dintre cele la care se referă art. 145 se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
4.3. Art. 112 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
Reţinerea de către angajator de la salariaţi a contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor pentru şomaj şi nevirarea acestora în termen de 15 zile în conturile stabilite potrivit reglementărilor în vigoare constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 6 luni sau cu amendă.
4.4. Art. 146 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

Legea nr. 19/2000, în vigoare pe perioada 1 aprilie 2001 – 31 decembrie 2010, a fost abrogată, începând cu data de 1 ianuarie 2011, prin „Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice“…
Fapta persoanei care dispune utilizarea în alte scopuri şi nevirarea la bugetul asigurărilor sociale de stat a contribuţiei de asigurări sociale, reţinută de la asigurat, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.
5. Sancţiuni care se pot aplica în baza art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
1. Sancţiunile contravenţionale principale: avertismentul, verbal sau scris; amenda contravenţională;
2. Sancţiunile contravenţionale complementare: confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii; suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi; blocarea contului bancar; suspendarea activităţii agentului economic; retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni, temporar sau definitiv.

Despre taxe şi politică

„Întâi te vor împovăra cu zeci de impozite, taxe, contribuţii şi alte dări fiscale. Pe urmă îţi vor calcula majorări de întârziere. După aceea, după cum vor ei, îţi vor aplica amenzi, îţi vor calcula penalităţi şi îţi vor mai aplica şi alte sancţiuni. Apoi, te vor supune executării silite. Mai târziu, pentru a te lichida, îţi vor întocmi şi sesizări penale. Dacă scapi din toate acestea (?!) înseamnă că eşti ori un contribuabil de mare succes, ori un super-evazionist“.
N. Grigorie – Lăcriţa

„AVEM IMPOZITE pe fiecare articol care ne intră în gură, ne acoperă spatele sau pe care punem picioarele; impozite pe ce e plăcut să vezi, pe ce e plăcut să auzi, pe ce e plăcut să simţi, să respiri sau să guşti; impozite pe căldură, pe locomoţiune, impozite pe tot ce e terestru şi subteran, pe tot ce e produs în ţară şi pe tot ce ne vine din străinătate; impozite pe materii prime şi pe orice valoare nouă creează omul; impozite pe sosurile care ne excită pofta de mâncare şi pe doctoriile care ne dau sănătate; pe hermina care împodobeşte roba magistratului şi pe funia care spânzură pe criminal; pe cuiele sicriului şi pe panglicile miresei. În pat sau la masă, când te scoli sau când te culci, trebuie să plăteşti. Şcolarul biciuieşte sfârleaza lui taxată. Tânărul imberb conduce un cal taxat, cu un ham taxat, pe un drum taxat! Iar englezul muribund îşi toarnă doctoria pentru care a achitat un impozit de 7% într-o lingură pentru care a plătit cu acelaşi titlu 15% şi zace pe un cearceaf de indiană în preţul căruia este încorporată o taxă de 22%, ca să moară în braţele unui farmacist care a plătit 100 de lire licenţă, pentru a avea dreptul să îl omoare“.
Sydney Smith (1771-1845), scriitor englez şi preot, Edinburgh Review, 1820

„Guvernul are un braţ lung şi unul scurt: cel lung îi serveşte ca să ia şi ajunge peste tot; braţul scurt îi serveşte ca să dea, dar nu ajunge decât la cei apropiaţi“.
Ignazio Silone (1900 – 1978), Pâinea şi vinul, 1937, Italia

„Creşterea impozitelor este asemănătoare cu jumulitul unei gâşte: vrei să obţii numărul maxim de pene cu minimum de sâsâituri“.
Jean-Baptiste Colbert (1619 – 1683), ministrul de finanţe francez între 1665 – 1683

„Nu vă bucuraţi de reducerea impozitelor. E ca şi cum cineva v-ar jefui şi pe urmă v-ar da bani de taxi până acasă“.
Arnold Gasgow

„Politicienii vând zilnic iluzii… Este pâinea pe care ne-o oferă pentru a ne împiedica să vedem cât de amărâtă este viaţa noastră“.
Victor Duţă

„Politica nu se face cu sfinţii, dar, dacă oamenii politici îl iau ca model pe Iuda, vai de ţara în care se face politica acestuia!“.
Victor Duţă

 „Schimbare politică. Alţi ciobani, alţi câini, aceleaşi oi“.
Valeriu Butulescu – Frunze fără ram

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

A murit consilierul județean Alexandru Brezniceanu

A murit consilierul județean Alexandru Brezniceanu

ȘTIRI GdS

Elevii aflați în practică la Jandarmeria Mehedinți au terminat...

13 elevi de la Școala Militară de Subofițeri ,,Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani au efectuat primul modul al stagiului de practică pe segmentul...

A murit consilierul județean Alexandru Brezniceanu

A murit consilierul județean Alexandru Brezniceanu

Caniculă şi instabilitate până luni

Administraţia Naţiională de Meteorologie a anunţat că până sâmbătă dimineaţă la ora 6.00 este cod galben de instabilitate atmosferică în regiunile intracarpatice,...

Românii trebuie să stea în izolare când merg în...

Românii trebuie să stea în izolare când merg în Marea Britanie, care a publicat lista ţărilor ai căror cetăţeni nu vor mai...

A decedat secretara Colegului Tehnic Motru

Secretara Colegiului Tehnic Motru a decedat. Femeia avea 55 de ani și nu s-a mai prezentat la unitatea de învățământ. Colegii acesteia...
00:00:53

Myanmar: 162 de morți după prăbușirea unei mine de...

Echipele de salvare au reluat vineri, pe o ploaie torenţială, operaţiunile de căutare şi recuperare a trupurilor neînsufleţite după accidentul survenit la...