7 C
Craiova
miercuri, 21 februarie, 2024
Știri de ultima orăActualitateFinalizarea proiectului „Restaurarea, consolidarea, echiparea și dotarea Bibliotecii Virgil Carianopol“ din Caracal

Finalizarea proiectului „Restaurarea, consolidarea, echiparea și dotarea Bibliotecii Virgil Carianopol“ din Caracal

Comunicat privind finalizarea proiectului „Restaurarea, consolidarea, echiparea și dotarea Bibliotecii Virgil Carianopol, în vederea valorificării durabile a patrimoniului cultural local”, cod SMIS 116185 UAT municipiul Caracal, în calitate de beneficiar.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritate de investiţie 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Obiectivul general și specific

Obiectivul general al priorității de intervenții la constituit promovarea utilizării eficiente a resurselor culturale din zona
Obiectivul specific al priorității de investiții la reprezentat impulsionarea dezvoltării locale urbane a localității, prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale, fiind propuse lucrări de intervenție asupra clădirii încadrată ca monument istoric arhitectural de clasă B, în care funcționează Biblioteca Virgil Carianopol, ce figurează în Lista monumentelor istorice din patrimonial cultural local din mediul urban la poziția 347, cod LMI OT-II-m-B 08742 Casa, situate în str.Iancu Jianu nr.18, municipiul Caracal,
în vederea restaurării, consolidării, echipării și dotării obiectivului de patrimoniu.

Valoarea totală a proiectului: 10.488.838,42 lei, din care Finanțare nerambursabilă: 9.895.723,40 lei, defalcată în valoarea finanțării nerambursabile din FEDR: 8.583.025,40 lei și valoarea finanțării nerambursabile din bugetul national: 1.321.698 lei.

Durata de implementare a proiectului: 15.08.2016 – 31.12.2023.

Rezultatele proiectului

Rezultate obținute în urma implementării proiectului:

 • Restaurarea, protejarea, conservarea și consolidarea monumentului istoric;
 • Realizarea și dotarea unui spațiu multifuncțional acoperit, în curtea interioară care să găzduiască diferite evenimente culturale, să atragă vizitatori;
 • Realizarea și dotarea unui spațiu dedicat care să adăpostească diferite expoziții temporare ale orașului și ale județului, pe tot timpul anului, accesat prin funcțiuni de tip filtru (garderobă, holuri);
 • Dotarea corespunzătoare cu grupuri sanitare a noilor funcțiuni;
 • Reabilitarea demisolului, prin amenajarea de funcțiuni dedicate cursurilor și activităților de studiu pentru tineri;
 • Dezafectarea locuințelor sociale de la demisol și demolarea construcțiilor parazitare adiacente clădirii de patrimoniu;
 • Amenajarea unor anexe care asigură buna funcționare a spațiului multifuncțional (oficiu, cabină actori, depozitare);
 • Dotarea clădirii cu echipamente de încălzire și ventilație corespunzătoare.
 • Dotarea spațiilor existente și a spațiilor noi obținute, cu funcțiuni noi, dotarea acestora cu utilajele și echipamentele specifice utilităților necesare funcționării în condiții optime a obiectivului;
 • Modernizarea și dotarea cu mobilier eficient a sălilor bibliotecii;
 • Amenajarea unui atelier și a unui birou de evidență, prelucrare și dezvoltare a colecției volumelor din cadrul instituției;
 • Reorganizarea și dotarea sălilor de expoziție în așa fel încât ele să sporească interesul vizitatorilor pentru expoziții;
 • Amenajarea unor grupuri sanitare distincte, dedicate utilizării vizitatorilor;
 • Refacere trotuar de gardă la clădire, scări exterioare, rigole și rampe de acces, refacere pardoseli la curtea interioară;
 • Reparații scară exterioară acces principal și scări accese secundare;
 • Amenajare alei de acces pietonale și platforme carosabile;
 • Refacere imprejmuire și porți;
 • Iluminat exterior;
 • Digitizarea obiectivului de patrimoniu restaurant;
 • Introducerea în circuitul public (turistic) a obiectivului de patrimoniu restaurat;
 • Crearea a două noi locuri de muncă.

Implementarea proiectului va genera un impact semnificativ atât la nivel local, județean și regional, obiectivul de patrimoniu restaurat și consolidate fiind introdus în circuitul public asigurându-se astfel creșterea economică locală, județeană și regională prin mărirea numărului de vizitatori la clădirea monument istoric restaurat.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei
Persoană de contact: Toma Octavian Dănuț –
Manager de proiect
Tel: +4 0249 511 384/ int.133

Citește și: Despre elasticitate și fiscalitate în Sănătate

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS