Acasă Actualitate Preşedintele Iohannis a trimis o cerere de reexaminare asupra art. 70 din...

Preşedintele Iohannis a trimis o cerere de reexaminare asupra art. 70 din Legea educaţiei naţionale

-

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a trimis marţi, 9 aprilie, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru completarea art. 70 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
Textul integral al cererii:
Domnului Nicolae-Liviu DRAGNEA
Preşedintele Camerei Deputaţilor
În temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituţia României, republicată, formulez următoarea
CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru completarea art. 70 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
Legea pentru completarea art. 70 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 are ca obiect introducerea unor noi dispoziţii privind înfiinţarea Catalogului şcolar on-line, ca platformă şcolară on-line pentru publicarea zilnică a notelor şi absenţelor elevilor.

Potrivit alin. (6) introdus la art. 70 al Legii nr. 1/2011, prin legea supusă reexaminării, înfiinţarea şi gestionarea permanentă a catalogului şcolar on-line intră în responsabilitatea unităţilor de învăţământ preuniversitar. Apreciem că această reglementare este insuficientă, deoarece poate determina o aplicare neunitară a legii. Astfel, textul normativ nu prevede modalitatea de punere în aplicare a acestor noi dispoziţii şi nici nu creează posibilitatea pentru legiuitorul secundar, respectiv autorităţile publice centrale sau locale, să stabilească reguli precise referitoare la înfiinţarea şi gestionarea catalogului şcolar on-line, care să asigure implementarea unitară, de către toate unităţile de învăţământ preuniversitar.

Mai mult de atât, legea transmisă la promulgare nu prevede sursele de finanţare prin care se poate realiza şi întreţine această platformă şcolară on-line. De asemenea, având în vedere că acest catalog şcolar conţine date cu caracter personal, considerăm că este obligatoriu ca textul legii să conţină dispoziţii exprese, prin care să se asigure protecţia acestor date.
În al doilea rând, plasarea acestei noi reglementări în conţinutul actului normativ este realizată prin completarea art. 70 din Legea nr. 1/2011 referitor la organizarea şi funcţionarea bibliotecilor şcolare şi centrelor de documentare şi informare, articol prevăzut în cadrul capitolului privind Curriculumul învăţământului preuniversitar. Considerăm că aceste reglementări de completare a art. 70 din Legea nr. 1/2011 nu respectă exigenţele de tehnică legislativă prevăzute la art. 61 alin. (2) al Legii nr. 24/2000 potrivit cărora prevederile modificate sau care completează actul normativ trebuie să se integreze armonios în actul supus modificării ori completării, asigurându-se unitatea de stil şi de terminologie, precum şi succesiunea normală a articolelor. Aşadar, întrucât notele elevilor exprimă, potrivit art. 71 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, rezultatele evaluării şcolare, considerăm că ar fi oportun ca dispoziţiile privind înfiinţarea Catalogului şcolar on-line să vizeze, mai degrabă, completarea normelor din Legea nr. 1/2011 referitoare la evaluarea rezultatelor învăţării.
Faţă de argumentele expuse mai sus şi având în vedere competenţa legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii pentru completarea art. 70 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

ȘTIRI VIDEO GdS

Prima centrală nucleară din Elveţia a fost deconectată

În 2017 cetăţenii din Elveţia s-au pronunţat în cadrul unui referendum pentru ieşirea din reţeaua nucleară. Acum, la Mühleberg, a fost deconectată...

Primarul din Poiana Mare a pierdut procesul cu ANI

Magistraţii de la Curtea Supremă au hotărât, miercuri, să admită recursul Agenţiei de Integritate în procesul intentat de Marin Vintilă, edilul din Poiana Mare.