17.9 C
Craiova
sâmbătă, 19 octombrie, 2019
Acasă Actualitate Strategia de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, aprobată de executiv

Strategia de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, aprobată de executiv

-

Astăzi a fost adoptată, prin hotărâre de Guvern, Strategia de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, document ce include recomandările europene privind incluziunea romilor și este în concordanță cu Strategiile aprobate anterior în acest domeniu.
Obiectivul principal al Strategiei este incluziunea socio-economică a cetățenilor români aparținând minorității rome la un nivel similar celui al populației majoritare. Principalele domenii de intervenție sunt reprezentate de accesul la educație, locuri de muncă, sănătate și locuințe, în complementaritate cu serviciile sociale și infrastructura, cultura și combaterea discriminării.
Strategia este însoțită de planuri de acțiune pentru fiecare domeniu major de intervenție, stabilește rezultate-țintă, surse de finanțare, precum și un sistem flexibil de implementare, monitorizare și revizuire.

Cheltuielile estimate pentru implementarea acțiunilor cuprinse în acest document în perioada 2015-2016 sunt de 430,502 milioane de lei, urmând ca efortul național de finanțare să fie completat din Fondul Social European în domeniile educației și ocupării. De asemenea, pentru finanțarea Strategiei în perioada 2015-2020 vor fi accesate și fonduri europene structurale și de investiții din cadrul financiar multi-anual al UE.

În domeniul educației, principalele obiective vizează reducerea discrepanțelor dintre copiii romi și cei care nu aparțin acestei minorități în ceea ce privește participarea școlară, nivelul de performanță școlară, condiții socio-economice și reducerea numărului de cazuri de discriminare din școli.
Pe lângă sectoarele menționate, care se regăsesc și în recomandările europene, Strategia de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020 se adresează domeniilor cultural, protecția copiilor, justiție, ordine publică, administrație și dezvoltare comunitară.

Monitorizarea și evaluarea implementării Strategiei se va face de către un comitet interministerial constituit în acest scop. Un Punct Național de Contact va fi desemnat de către primul-ministru, conform recomandărilor UE.

La nivel județean vor fi înființate grupuri de lucru formate din reprezentanți ai autorităților locale și ai Birourilor județene pentru romi, iar primăriile vor angaja experți în problematica romilor, care să lucreze la implementarea strategiei, alături de alți reprezentanți locali.

ȘTIRI VIDEO GdS