Asigurarea de sănătate pentru cei fără venituri

Persoanele fără venituri trebuie să depună la Casa de Asigurări de Sănătate mai multe documente

Persoanele fără venituri, dar care nu beneficiază de ajutor social sunt obligate să-şi facă asigurări de sănătate. Pentru aceasta trebuie să aibă plătită contribuţia la CAS pe ultimii cinci ani.

Accesul liber la pachetul de servicii de bază îl au, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, completată şi reactualizată, persoanele asigurate.
Conform art. 211 din această lege, sunt asiguraţi toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară, precum şi cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară sau au domiciliul în România şi fac dovada plăţii contribuţiei la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS), în condiţiile prezentei legi.
Calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare încetează odată cu pierderea dreptului de domiciliu sau de şedere în România.
Articolele 212 şi 213 reglementează categoriile de persoane care beneficiază de asigurare cu plata contribuţiei din alte surse sau fără plata contribuţiei (copii, elevi, studenţi, persoane cu handicap, revoluţionari, veterani, văduve şi invalizi de război, deportaţi, femei însărcinate şi lăuze, pensionari, beneficiari de ajutor social, şomeri, deţinuţi, persoane aflate în concediu medical sau de îngrijire a copilului etc.). Categoriile de persoane care nu sunt prevăzute la art. 212 şi art. 213 din Legea nr. 95/2006 au obligaţia să se asigure şi să achite contribuţia la asigurările sociale de sănătate în condiţiile Legii nr. 95/2006.
Pentru salariaţi, persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea aceştia au obligaţia reţinerii şi virării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, cât şi depunerea lunară, la casele de asigurări de sănătate alese în mod liber de asiguraţi, a declaraţiilor nominale privind obligaţiile ce le revin faţă de Fond.

Pentru persoanele fără venituri care au asiguraţi în familie

În cazul persoanelor fără venituri, dacă acestea sunt căsătorite, iar soţul/soţia are calitatea de asigurat sau au copii care au calitatea de asigurat, acestea pot deveni coasigurate (vor fi asigurate fără plata contribuţiei). Pentru asigurator, sunt necesare documentele care dovedesc calitatea de asigurat în ultimii cinci ani (2005-2010): copie de pe carte de muncă/adeverinţă de salariat/decizie de pensionare/adeverinţă student/adeverinţă şomaj/adeverinţă ajutor social etc. şi declaraţia asiguratorului că îl are în întreţinerea sa pe coasigurat.
Pentru coasigurat sunt necesare: adeverinţă că nu a realizat venituri pentru fiecare perioadă în care nu a realizat venituri din intervalul anual 2005-2010, emisă de Administraţia Finanţelor Publice pentru soţ/soţie, copie certificat căsătorie pentru soţ/soţie, copie acte de stare civilă care să ateste filiaţia asigurătorului către ei, pentru părinţi, copie BI/CI.

Pentru persoanele fără venituri care nu au asiguraţi în familie

În cazul în care condiţia mai sus prezentată nu este valabilă, persoana fără venituri poate dobândi calitatea de asigurat dacă prezintă la casa de asigurări de sănătate la care este înscrisă mai multe documente. Este vorba de o adeverinţă că nu a realizat venituri pentru fiecare perioadă în care nu a realizat venituri din intervalul anual 2005-2010, emisă de Primărie/Administraţia Finanţelor Publice, copie după documente doveditoare pentru a se scădea perioada anterioară dacă au fost asigurat: carte de muncă, adeverinţă ajutor social/ şomaj/student (dacă e cazul). Mai trebuie, de asemenea, să achite 33 de lei, reprezentând 5,5% din salariul minim pe economie, conform legii, pentru fiecare lună neasigurată din perioada 2005-2010, dar nu mai mult de şase luni.
Persoana fără venit, după ce achită contribuţia restantă conform legii şi dobândeşte calitatea de asigurat, va plăti în continuare, pentru fiecare lună, contribuţia la FNUASS conform legii.
La Casa de Asigurări de Sănătate Dolj persoanele se pot prezenta cu aceste documente la ghişeul 2, de luni până joi, între orele 8.00-14.00, şi vineri, între orele 8.00-12.00.
Asiguraţii sunt informaţi asupra drepturilor şi obligaţiilor ce le revin atât la cabinetul medicului de familie, care prin contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate este obligat să le afişeze, cât şi la sediul sau pe site-ul CAS Dolj, www.casdj.ro.

Material realizat în colaborare cu Casa de Asigurări de Sănătate Dolj

Autori

Comenteaza acum

Alte stiri

27 septembrie 2014

Horoscopul săptămânii viitoare

Berbec Berbecii se vor bucura de o perioadă amoroasă foarte bine aspectată, mai ales în cazul celor care au relaţii stabile. Au nevoie de multă dragoste şi susţinere, pentru că vor avea nişte necazuri financiare şi conflicte de serviciu. Nu
Top