Slujire arhierească în Parohia Cârna, județul DoljCredincioşii din Parohia Cârna, judeţul Dolj, au trăit în Duminica a 32-a după Rusalii bucuria duhovnicească de a-l avea în mijlocul lor pe Înaltprasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, care a săvârşit Sfânta Liturghie la altarul bisericii parohiale, aflată sub ocrotirea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

Câteva sute de credincioşi au participat duminică, 21 ianuarie, la Sfânta Liturghie arhierească săvârşită de către IPS Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, la Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Parohia Cârna, Protoieria Băileşti, judeţul Dolj. În timpul slujbei euharistice a fost săvârşită şi hirotonia întru preot a diaconului Mihail Ionel Popa, pe seama Parohiei Călugăreni-Orzeşti, Protoieria Târgu Jiu Nord, judeţul Gorj.

“Precum Zaheu şi noi venim la Biserică pentru a-L întâlni pe Dumnezeu”


În cuvântul de învăţătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Olteniei a tâlcuit textul pericopei evanghelice duminicale (Luca 19, 1-10), despre întâlnirea lui Zaheu vameşul cu Mântuitorul Iisus Hristos, „Dorinţa fierbinte de a-L vedea pe Dumnezeu, hotărârea de a se îndrepta şi a repara nedreptăţile făcute semenilor săi şi milostenia l-au înălţat către cer pe Zaheu, iar Mântuitorul Hristos a dat verdictul de Judecător suprem: <<Astăzi s-a făcut mântuire casei cesteia…>>(Luca 19, 9). Iată cum, în faţa Judecătorului celui veşnic, Zaheu câştigă Împărăţia cerurilor înaintea celor care se considerau mult mai buni şi mai drepţi decât el. Ca şi mulţi dintre noi, care ne considerăm deseori mai buni decât alţii fără să cântărim cu atenţie faptele noastre, păcatele pe care le săvârşim în fiecare zi petrecută pe pământ. De aceea, nevoie este să strigăm către Dumnezeu, ca şi celălalt vameş pe care îl cunoaştem dintr-un alt text evanghelic: <<Dumnezeule, milostiv fi mie, păcătosului!>>(Luca 18, 13). Precum Zaheu vameşul şi noi venim la Sfânta Biserică pentru a-L întâlni pe Dumnezeu şi a-L duce acasă la noi. Vom reuşi aceasta dacă vom avea milostenia, dorinţa de îndreptare şi mai ales dragostea faţă de semeni şi de Dumnezeu pe care le-a avut Zaheu. Pentru că, mai înainte de a se hotărî să îndrepte răul făcut semenilor, mai înainte de a fi milostiv cu cei săraci, Zaheu a dăruit inima sa lui Dumnezeu. Dacă nu şi-ar fi dat întâi inima, hotărârea lui de a-şi schimba viaţa nu ar fi avut efect, deoarece milostenia, ca orice faptă bună de altfel, este rodul dragostei venite dintr-o inimă curată, dăruită întru totul lui Dumnezeu. Este acesta un îndemn şi pentru noi să dăruim inimile noastre, să dăruim întreaga noastră viaţă lui Dumnezeu spre a o aşeza în Împărăţia cea veşnică a cerurilor, atunci când vom pleca de pe acest pământ”, a spus IPS Irineu.

Parohia Cârna se află dispusă în sud vestul judeţului Dolj, la aproximativ 60 km de Craiova. Prima biserică din cărămidă a fost construită în anul 1856, pe locul unde se află astăzi şcoala generală. Spaţiul devenind în scurt timp impropriu, s-a ridicat actuala biserică închinată Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, pe locul unei vechi biserici de lemn. Sfântul Locaş, construit în formă de cruce cu pictura în stil bizantin, a fost sfinţit în anul 1898 de către Episcopul Atanasie al Râmnicului. Biserica a fost renovată de mai multe ori, ultimele reparaţii au vizat refacerea exteriorului, casa parohială şi construirea unei noi clopotniţe. În prezent comunitatea de credincioşi din Cârna este păstorită de preotul paroh Lucian Cioboată.Comenteaza acum

Alte stiri

11 iulie 2018

Bancul zilei

Un vecin curios îl întreabă pe Bulă: – Ce-ai făcut aseară acasă? – Am ajutat-o pe nevastă-mea să se relaxeze după o zi grea de muncă. – Şi cum ai făcut asta, vecine? Bulă de colo: – Am pus-o să

Sumarul ediției de duminică, 19 august 2018

Top