Consiliul Local al Municipiului Craiova începe atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă

Autori


Autoritatea contractantă, Consiliul Local al Municipiului Craiova, strada A.I. Cuza nr. 7, tel. 0251/416.235, 0251/419.152, fax: 0251/411.561, e-mail: consiliullocal@primariacraiova.ro; imaginecv@primariacraiova.ro; www.primariacraiova.ro, în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie 2017.

Domeniile pentru care se acordă finanţări nerambursabile şi sumele aprobate pentru anul 2017, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 360/2017 sunt:

EDUCAŢIE CIVICĂ: 100.000 LEI

CULTURĂ: 100.000 LEI

ASISTENŢĂ SOCIALĂ: 100.000 LEI

Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se pune la dispoziţia celor interesaţi, la sediul Primăriei Municipiului Craiova, strada A. I. CUZA nr. 7, camera 6 – Serviciul Imagine, începând cu data de 13.10.2017 sau pe site-ul Consiliului Local al Municipiului Craiova, www.primariacraiova.ro.


Aplicanţii vor depune cererile de solicitare a finanţării la Registratura Primăriei Municipiului Craiova, strada A. I. CUZA, NR. 7, în conformitate cu prevederile ”Regulamentului pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte privind aprobarea de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului Municipiului Craiova”

Selectarea şi evaluarea proiectelor depuse în vederea finanţării nerambursabile se face de către comisia de evaluare numită prin Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova.

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 26.10.2017, ora 16.00. Deschiderea proiectelor depuse va avea loc în data de 27.10.2017, la sediul Consiliului Local al Municipiului Craiova, ora 12.00. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/419.152, Primăria Municipiului Craiova, Serv. Imagine.

www.primariacraiova.ro


Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de duminică, 23 septembrie 2018

Top