Simpozion Naţional „Familia şi provocările ei actuale”, la Craiova

poza

Arhiepiscopia Craiovei, prin Sectorul cultural, în parteneriat cu Facultatea de Teologie din Craiova, Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” şi Asociaţia

„Părinţi pentru copii – Oltenia”, organizează în perioada 2-4 mai a.c. Simpozionul Naţional cu tema „Familia şi provocările ei actuale”. Iniţiativa face parte din

demersul Bisericii oltene de a sprijini valorile familiei tradiţionale, în contextul iniţiativei membrilor Coaliţiei pentru Familie de a susţine legal şi întemeiat

că „familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părin¬ților de a asigura

creșterea, educația și instruirea copiilor” (art. 48, alin. 1). Activitatea va avea loc la Centrul de restaurare, conservare şi vizualizare din Craiova, strada

Brestei nr. 24.

În cadrul evenimentului vor lua cuvântul membrii ai „Coaliţiei pentru familie”, jurişti, profesori de pedagogie şi teologie din întreaga ţară. Sunt de notat de

asemenea următoarele evenimente liturgice şi editoriale, integrate în programul întâlnirii:

• Marţi, 2 mai, în intervalul 11,40 – 12,30, lansarea lucrării Evoluţia unor drepturi fundamentale în contextul social actual, autori Anca Ioana Iancu şi

Gheorghe Iancu, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2017.


• Miercuri, 3 mai, în intervalul 9,00 – 11,00, Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Maica Precista” – Dudu din Craiova, de praznicul Sfântului Cuvios

Irodion de la Lainici.

• Joi, 4 mai, în intervalul 11,40 – 12,40 – Eveniment editorial – Lansarea volumului „Paradigmai creştină a unei Europe unite. Educaţia religioasă: valenţe,

exigenţe, finalităţi”, coord. dr. Lucian Dindirică, editori: Pr. Conf. Dr. Adrian Ivan, Pr. Conf. Dr. Adrian Boldişor, Pr. Lect. Dr. Ioniţă Apostolache, Ed.

Mitropolia Olteniei, Ed. Universitaria, Craiova, 2017.

Anul trecut, peste 2.000 de misionari din Arhiepiscopia Craiovei au sprijinit demersul Coaliţiei pentru Familie prin strângerea de semnături în vederea susţinerii

valorilor familiei tradiţionale. Au fost strânse peste 170.000 de semnături pentru susţinerea familiei tradiţionale. Întregul demers a fost sprijinit intens de

Asociaţia „Părinţi pentru copii”, filiala Asociaţia Părinţi pentru Ora de Religie pentru judeţul Dolj, de Fundaţia „Cuvântul care zideşte”, de protopopiatele din

Arhiepiscopia Craiovei, de Asociaţia „Vasiliada”, de preoţii şi profesorii de religie din judeţele Dolj şi Gorj.
Autori

Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de joi, 27 iulie 2017

Top