Piața imobiliară din jurul Craiovei, umflată „din pix“ în grila notarilor

Terenurile din jurul centurii ocolitoare au apărut în grila notarilor valabilă în 2015 la prețuri de cinci ori mai mari decât anul trecut (FOTO: Lucian Anghel)
Autori


Casele din comunele limitrofe Craiovei au fost introduse în grila notarilor fiind asimilate municipiului (incluse în zona D a Craiovei) de către firma care a făcut evaluarea pentru grila notarială, AMT Service SRL. În plină criză imobiliară, când cererea din piață stagnează, valoarea medie unitară a caselor respective, a spațiilor comerciale din jurul Craiovei și a spațiilor de producție este și de opt ori mai mare decât anul trecut, iar cea a terenurilor cu deschidere la drum european sau la centură a crescut de cinci ori. Efectele directe sunt de scumpire a tranzacțiilor: vânzătorii și cumpărătorii de case și terenuri vor plăti onorarii notarilor și impozite la Fisc de cinci-zece ori mai mari decât anul trecut. Iată cum au ajuns casele și terenurile ce aparțin de comunele din jurul urbei să fie taxate de notari și de Fisc la prețuri cu 500% mai mari ca anul trecut.

 

Valoarea de circulație a caselor din comunele situate în jurul Craiovei, a terenurilor intravilane, dar și a celor extravilane din comunele respective a devenit, peste noapte, de cinci, opt sau chiar de zece ori mai mare decât în decembrie anul trecut, printr-un simplu artificiu făcut în grila notarilor valabilă pe 2015. Astfel că, în expertiza efectuată de o firmă de evaluare din Bănie la solicitarea Camerei Notarilor Publici Craiova, toate casele, anexele gospodărești, spațiile comerciale, spațiile de producție, terenurile extravilane și intravilane situate în multe dintre comunele din jurul Craiovei au fost scoase din tabelul existent la secțiunea „Comune“, unde au fost ani de-a rândul, și au fost introduse în tabelul aferent municipiului Craiova, mai precis în zona D a municipiului, care s-a extins „din pix“, în grilă figurând brusc în tabelul aferent Craiovei explicația „Zona D (inclusiv localități limitrofe orașului Craiova)“. În josul paginii respective, cu litere foarte, foarte mici, apare un asterisc și singura explicație pentru introducerea unor comune în zona Craiovei este următoarea: „*Localitățile limitrofe orașului Craiova au fost considerate: Cârcea, Podari, Pielești, Ghercești, Ișalnița, Malu Mare“.

Casele din comunele limitrofe Craiovei – de opt ori mai scumpe în grila notarilor

Expertiza valabilă pe 2015 pusă la dispoziția notarilor prevede ca și casele din comunele limitrofe ale Craiovei să fie evidențiate alături de cele care sunt din Craiova, în zona D a orașului, la capitolul „Case fără teren, inclusiv anexe“. Doar că valoarea medie unitară a acestor case din comunele limitrofe a crescut spectaculos de anul trecut și până acum, chiar și cu 500% sau mai mult. Astfel, casele din comunele limitrofe Craiovei erau trecute în grila notarilor la capitolul „Comune“, iar valoarea medie unitară de anul trecut era de 89 de lei pe metrul pătrat pentru case de categoria I, care au doar parter, și de 100 de lei pe metrul pătrat, pentru case P+etaj, încadrate tot la categoria I. Prin alăturarea de municipiu a acestor case din comunele limitrofe Craiovei, valoarea lor de impozitare în momentul tranzacționării a crescut la fel ca locuințele din oraș din zona D. Valoarea finală a caselor din comunele din jurul urbei sunt anul acesta în grila notarilor la 650 de lei pe suprafața utilă. Până și anexele gospodărești din comunele din jur au o valoare finală pe suprafața utilă de 330 de lei. Practic, pentru anexele din aceste zone se plătesc onorarii notarilor și se calculează impozite de câteva ori mai mari decât pentru casele situate în orice altă comună din Dolj. Deci, o casă care până ieri se impozita la tranzacționare la o valoare de 89 lei/mp, azi se impozitează la valoarea de 650 de lei/mp.

În cele două imagini se observă ce valori de impozitare pe tranzacții aveau casele din comunele limitrofe in 2014 (80 de lei/mp) și ce valori uriașe au în 2015 (650 de lei/mp pentru case și 330 lei/mp pentru anexe), când multe zone din comunele din jur au fost alipite Craiovei, dintr-un foc

 

În cele două imagini se observă ce valori de impozitare pe tranzacții aveau casele din comunele limitrofe in 2014 (80 de lei/mp) și ce valori uriașe au în 2015 (650 de lei/mp pentru case și 330 lei/mp pentru anexe), când multe zone din comunele din jur au fost alipite Craiovei, dintr-un foc

În cele două imagini se observă ce valori de impozitare pe tranzacții aveau casele din comunele limitrofe in 2014 (80 de lei/mp) și ce valori uriașe au în 2015 (650 de lei/mp pentru case și 330 lei/mp pentru anexe), când multe zone din comunele din jur au fost alipite Craiovei, dintr-un foc

Spațiile comerciale și de producție, la valori uriașe în grilă

Spațiile de producție situate pe teritoriul administrativ al comunelor din jurul orașului figurează în noua grilă a notarilor la o valoare medie de 330 de lei pe metrul pătrat, pe când în 2014 avuseseră o valoare medie finală de 30-60 de lei pe metrul pătrat. Cu alte cuvinte, anul acesta, valoarea la care se calculează impozitul pe tranzacție și onorariul notarului a crescut chiar și de zece ori.

Spațiile comerciale din jurul Craiovei au acum o valoare medie uriașă, de 930 de lei/mp, adică de cinci ori mai mare față de anul trecut, când avuseseră o valoare de circulație de 190 de lei/mp.

Terenurile cu ieșire la centură, evaluate de cinci ori mai scump decât în 2014

Și la terenuri se observă o creștere a valorii medii din grila notarilor față de anul trecut. Terenurile din extravilanul Craiovei sunt trecute la valori medii de 30 de lei pe metrul pătrat, iar cele intravilane din comunele limitrofe Craiovei au fost evaluate la o valoare medie de 25 de lei pe metrul pătrat. În partea de jos a tabelului de la Anexa 4 se explică: „Pentru terenurile extravilane aferente localităților limitrofe ce au deschidere la drumurile europene și centurile ocolitoare ale orașului valoarea va fi 30 lei/mp.

*Localitățile limitrofe orașului Craiova au fost considerate: Cârcea, Malu Mare, Podari (excepție satul Livezi), Bucovăț (sat de reședință și Leamna de Jos), Pielești (sat de reședință), Ghercești (sat de resedință), Ișalnița (sat de resedință)“, se arată în expertiza întocmită de AMT Service SRL, pentru Camera Notarilor Publici. Practic, terenurile extravilane cu ieșire la drumuri europene sau la Centura de Sud au ajuns să fie evaluate la prețuri mai mari decât cele intravilane din comunele din jur.

AMT Service răspunde cum a introdus comunele limitrofe în Zona D a Craiovei


Evaluarea prin care s-au introdus în grila notarilor la capitolul destinat Craiovei și casele și terenurile din cele mai multe comune din jur a fost efectuată de AMT Service SRL. Reprezentantul firmei de evaluare, Florin Săftoiu, a explicat, pentru GdS, cum de a fost posibil să includă în Craiova, în zona D, și comunele din jur: „Sunt niște realități care diferă de la un loc la altul. De exemplu, există un cartier de vile ce ține și de Cârcea, și de Malu Mare. Cred că sunt comunele din zona metropolitană a Craiovei. Cred că sunt niște comune mai necăjite, care nu au interes comercial și care nu sunt incluse…“. Reprezentantul AMT Service mai spune că în partea de nord a centurii ocolitoare, prețurile terenurilor sunt mult mai mari decât în grila notarilor.

Săftoiu a precizat că evaluarea s-a făcut prin metoda comparației, adică s-a comparat cu nivelul tranzacțiilor imobiliare din zonele respective, făcându-se o medie. Astfel, cine are casă sau teren la periferia ariei delimitate de Zona D a Craiovei (inclusiv comunele) va plăti impozit pe tranzacție și onorariu la notar la preț mai mare, calculat la nivelul trecut în grila notarilor, chiar dacă tranzacția se va încheia la prețul mai mic, convenit de părți (cumpărător și vânzător). „Inițial, prevederea din Codul Fiscal era să se stabilească un preț minimal de tranzacționare, iar ulterior s-a modificat Codul Fiscal și se calculează o valoare medie. Așa a vrut legiuitorul și așa a fost și comanda către noi (de la Camera Notarilor Publici – n.r.): «Calculați-ne valoarea medie de circulație!»“.

Reprezentantul AMT Service SRL a spus și cum au ajuns terenurile din zonele limitrofe care erau trecute în grilă la 7 lei, anul trecut, să figureze anul acesta la un preț de 30 lei/metrul pătrat – valoare de circulație -, într-o perioadă în care criza imobiliară nu s-a încheiat: „Este o categorie nouă de terenuri introdusă, la fel cum era în celelalte județe. Dacă anul trecut aveam doar terenuri cu deschidere la asfalt, acum am introdus o categorie nouă, «terenuri cu deschidere la drumuri europene și la centuri ocolitoare» și s-au folosit prețuri comparabile. Deci, prețurile sunt reale“.

„La stabilirea valorilor orientative de circulație au fost avute în vedere principiile «anticipării» și «substituției», așa cum sunt ele prezentate în Standardele Internaționale de Evaluare și în literatura de specialitate“, se arată în expertiza făcută de AMT Service SRL, care a stat la baza stabilirii grilei notarilor.

Notarii vor încasa de 5-10 ori mai mulți bani de la clienți

Ce efecte directe va avea noua grilă a notarilor asupra deținătorilor de case, terenuri și spații comerciale din comunele limitrofe Craiovei, dar și asupra cumpărătorilor? Potrivit legii, pentru orice tranzacție imobiliară în comunele limitrofe Craiovei onorariul notarului nu poate fi stabilit la un nivel mai mic decât prețul cel din grilă, iar impozitul ce se plătește Fiscului nu poate fi mai mic decât sumele existente în grilă. Astfel, oricine vinde sau cumpără de acum înainte case, anexe, spații comerciale sau pământ existent pe teritoriul administrativ al comunelor din jurul Craiovei (mai puțin Coșoveni, care nu e asimilat Craiovei în grila notarilor) va plăti de 5-10 ori mai mult la notarul care autentifică tranzacția și tot de 5-10 ori mai mult decât anul trecut va plăti impozitul către ANAF. Potrivit art. 77 din Codul Fiscal, impozitul aferent tranzacțiilor imobiliare este de 2% din valoare, dar nu mai puțin decât în grila notarilor, dacă imobilul e dobândit cu mai mult de trei ani înainte de tranzacția aceasta, respectiv 3% din valoare, în cazul în care casa sau terenul au fost dobândite cu mai puțin de trei ani în urmă față de data vânzării/cumpărării pentru care se stabilește impozitul.

Cu alte cuvinte, chiar dacă un vânzător din Zona D a Craiovei extinse își vinde terenul aflat lângă un drum european sau lângă centură cu 1 euro pe metru pătrat, el va plăti la notar onorariul calculat la un preț ireal de 6,7 euro pe metrul pătrat (30 lei/mp), cât este trecut în grila notarilor și invers. Cine vinde la un preț mai mare și nu își declară valoarea reală va achita onorariu și impozit la stat tot la nivelul grilei, deci ei vor plăti mai puțin decât în realitate.

Care este opinia Camerei Notarilor

Iată ce spune reprezentantul notarilor din Dolj despre aceste valori de circulație a imobilelor din noua grilă „umflată“. „Eu nu sunt expert în evaluări. Există norme prevăzute de lege despre cum se face evaluarea. Grilele notarilor sunt prevăzute în Codul Fiscal și sunt făcute ca să se evite subtaxarea. Grila notarilor este folosită și la exproprieri, dar și de către Fisc, în expertizele privind restituirea TVA-ului etc. Expertiza pentru 2015 a fost făcută de AMT Service SRL și dânșii știu cum au procedat“, a spus Ilie Victor Florea, președintele Camerei Notarilor Publici Craiova. El a precizat în ce situație notarul încasează mai mulți bani decât face tranzacția reală imobiliară. „Din punct de vedere notarial, avem două situații: când valoarea tranzacției este sub grilă. În acest caz, noi suntem obligați să taxăm persoanele respective la nivelul grilei notarilor. A doua situație este aceea în care prețul tranzacției este mai mare decât cel existent la nivelul grilei. Atunci se taxează la nivelul real al tranzacției“, a spus Ilie Victor Florea, președintele Camerei Notarilor Publici Dolj.

Ce spun specialiștii de pe piața imobiliară

Unii participanți la tranzacții pe piața imobiliară susțin că trecerea comunelor limitrofe urbei în Zona D a Craiovei și creșterea bruscă a valorii de impozitare a caselor și terenurilor din zonă vor bloca și mai mult piața imobiliară, și așa stagnată. Piața imobiliară din jurul Craiovei nu a suferit mari modificări de anul trecut și până acum, care să justifice creșterile bruște de prețuri ale caselor și terenurilor ce aparțin de comunele din jurul Craiovei din punct de vedere administrativ. „Piața imobiliară nu și-a revenit în ultima perioadă și cu atât mai mult piața terenurilor. Nu există creșteri de prețuri ale caselor sau terenurilor față de anul trecut. Terenul în intravilanul comunelor limitrofe se vinde cu 3-5 euro pe metrul pătrat, dar în extravilan, prețurile sunt mult mai mici și ajung la maximum 2 euro/mp, dar în medie cam cu un euro se dau terenurile din câmp. Și terenurile de lângă centură se vând cu 3-5 euro pe metrul pătrat, pentru că este tot câmp, fără acces la utilități. La Cârcea, de exemplu, abia în intravilanul localității, dar în zona de case se vând terenurile cu 5-6 euro pe metrul pătrat. Există și zone cum ar fi la Malu Mare, unde se cer și 30 de euro pe metrul pătrat, dar în zone unde există case și utilități“, a spus Cristian Clenciu, vicepreședintele Asociației Române a Agențiilor Imobiliare.

Chiar reprezentantul firmei de evaluare AMT Service a precizat: „La casele fără teren din jurul Craiovei există o ușoară creștere a pieței. În general, tendința este de stabilitate, dar va fi o ușoară creștere a pieței imobiliare de 10-15%“. Deci, în 2015 se așteaptă o creștere de 10-15% și nu de 500%, cât s-a trecut în expertiza după care s-a făcut grila notarilor.

Și în anunțurile publicate în GdS zilele trecute s-au găsit anunțuri la prețuri modice în jurul centurii ocolitoare a Craiovei, iar vânzătorul cerea 1,5 euro pe metrul pătrat.Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de marţi, 27 ianuarie 2015

Actualitate

» America sub zăpadă
» Sfaturi pentru o vacanţă în siguranţă
» Preşedintele şi partidele discută, miercuri, priorităţile legislative ale sesiunii parlamentare
» Sistemul medical din România, penultimul din Europa
» 73% dintre români consideră că MCV trebuie să continue
» Ultima cale de atac a lui Dan Voiculescu în dosarul ICA, respinsă de Înalta Curte
» Annes are nevoie de ajutor
» Prognoza meteo pentru miercuri şi joi
» România, condamnată din nou la CEDO – are de plătit 832.500 euro către 81 de victime ale Revoluţiei

Publireportaj

» Gazul petrolier lichefiat – un combustibil alternativ care oferă siguranţă

Local

» Municipiul Drobeta Turnu Severin nu mai are niciun viceprimar
» O alunecare de teren pune în pericol mai multe case la Orşova
» Mehedinţi: Elevii au fost instruiţi cum să se protejeze în situaţii de urgenţă
» Vâlcea: Violoncelistul Ştefan Cazacu pe scena Filarmonicii “Ion Dumitrescu”
» Municipiul Drobeta Turnu Severin a rămas fără cei doi viceprimari
» A împușcat o căprioară în curte

Dolj

» Primarii se revoltă împotriva noii grile a notarilor
» Face doi ani de pușcărie pentru că a lovit doi polițiști
» Parcările Craiovei: nămol și bălți
» Revânzarea Imprimeriei Oltenia, sesizată la DNA
» Demolarea Stadionului „Ion Oblemenco“, scoasă la licitație
» Dosarul „Mafia permiselor“: martorii îi înfundă pe medici
» La zece ani, Annes Elena luptă cu leucemia
» Întreruperi energie electrică de mâine
» Arest prelungit pentru trei tineri judecați pentru omor calificat
» Vacanța alături de păpușile de la Colibri
» Canalizarea le strică străzile
» Ion Prioteasa, unul dintre cei 30 de lideri locali numiți în Adunarea reprezentanților regiunilor din UE

Gorj

» Săli goale la examenele de angajare la stat
» Încep protestele minerilor la Târgu Jiu
» Gorj: Cercetat pentru evaziune fiscală
» Gorj: Prins băut şi fără permis la volan
» Gorj: Minori prinşi în flagrant la furat
» Doar 0,5% din salariaţii CEO suferă de boli profesionale
» Gorj: Amendaţi pentru că au vândut ilegal animale

Mehedinţi

» Pericol de inundaţii la Orşova

Sport

» „Municipalii“, egali cu republicanii A de la CSS
» CSU și „GP“ au remizat
» „Viperele“, amical cu SCM la Pitești
» Pandurii nu se sperie de Dinamo
» Herghelegiu a fost Cupidon pentru Vătăjelu
» Voleibaliștii craioveni debutează în Cupa României
» Au văzut Dubaiul în fugă
» Baschet (m): Craiova a învins Mornar şi a încheiat grupa pe locul doi
» Handbal (f): SCM, învinsă la limită de HCM Vâlcea
» Fotbal – Pandurii refuză disputarea în cuplaj a semifinalelor Cupei Ligii
» Vor să-și ia revanșa cu CSM București

Sanatate

» Cardul de sănătate, de la 1 aprilie

Magazin

» Horoscop
» Bancul zilei

Top