Regulament general concursuri

SOCIETATEA MEDIA SUD EUROPA SA

                                        

  -REGULAMENT OFICIAL-

 

 

Art. 1. Organizator

Este considerat „organizator” persoana fizică sau juridică ce îndeplineşte această calitate şi se supune legislaţiei în vigoare, respectând totodată prevederile privind protecţia datelor cu caracter personal.

Art. 2. Drept de participare

La concursurile desfăşurate de organizatorul specificat (Media Sud Europa SA sau alte persoane juridice sau fizice) pot participa toate persoanele care au acces la canalele media pe care se desfăşoară campaniile de promovare din cadrul concursurilor şi implicit, la concursul organizat.

Nu au dreptul de a participa la concurs angajaţii partenerului media si organizatorului şi rudele acestora de gradul I.

Participanţii trebuie să aibă minimum 18 ani.

Art. 3. Procedura concursului

Sunt descrise  perioada, etapele, criteriile şi mecanismele din cadrul concursurilor, cu menţiunea că organizatorul poate interveni asupra acestora în orice moment, având posibilitatea de a comunica motivaţia pe canalul pe care se desfăşoară concursul în termenul pe care îl stabileşte în urma unei decizii interne.

Concursurile se desfăşoară în perioada menţionată,  pe teritoriul României.

Câştigătorii îşi ridică premiile direct de la sediul organizatorului sau din locaţiile specificate în cadrul regulamentelor concursurilor desfăşurate.

Perioada de acordare a premiilor poate varia in cadrul fiecărui concurs desfăşurat.

In cazul nerevendicării premiilor, organizatorii pot decide reportarea premiilor sau reluarea în alte condiţii a concursurilor.

 

Art. 4. Taxe şi impozite aferente

Organizatorul campaniei nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, acestea căzând în sarcina persoanelor câştigătoare.

Art.5. Fraudă şi înşelăciune

În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat sau s-au folosit modalitati care contravin bunelor practici, in orice sens care poate aduce atingere imaginii Organizatorului sau celorlalti participanti), Organizatorul îşi rezervă dreptul de a descalifica participantii respectivi sau de a retrage participanţilor premiul obţinut ca rezultat al activităţii lor şi / sau să restricţioneze participarea la Concurs până la încheierea acestuia.

Art. 6. Regulamentul oficial

Regulamentul oficial al concursului va fi pus la dispoziţia participanţilor, gratuit, pe siteurile organizatorilor sau partenerilor media, sau la o locaţie specificată în cadrul regulamentelor.

Participanţii sunt obligaţi să se conformeze şi să respecte prevederile prezentului regulament.

Prezentul regulament poate fi modificat de Media Sud Europa SA în orice moment,  fara nicio notificare prealabilă, din diverse motive care ţin de organizare sau decizii interne.

Art. 7. Incetarea concursului

Organizatorul/organizatorii poate/pot decide întreruperea temporară sau încetarea desfăşurării concursului/concursurilordin diferite motive.

Concursul mai poate înceta în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră.

Art. 8. Litigiile

Eventualele litigii aparute între organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă; în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti din Craiova.

Societatea  Media Sud Europa SA

 

 

 

 

Tombola „  Intra in joc cu Gds si U Craiova ”

-REGULAMENT OFICIAL-

 

Organizator:

Societatea MEDIA SUD EUROPA SA, cu sediul în București, str. Cristian Popistreanu, nr. 2-4, sect. 1,  punct de lucru Craiova, Str. Câmpia Islaz, nr. 97 A, tel/fax: 0251/410.565, e-mail [email protected],  înregistrată la Oficiul Registrului Comerţlui, sub nr. J40/8459/2001, CUI: RO 6313740, contul  RO23 BACX 0000 0030 0215 0000, deschis la UNICREDIT TIRIAC BANK, Sucursala Craiova sau  RO89 TREZ 2915 069X XX00 4909 deschis la Trezoreria Craiova, CUI 14420314, reprezentată prin dl. Oprişor-Marius Seinea – Unic Administrator

organizează Tombola“Intra in joc cu Gds si U Craiova” cu premii ce constau în 3 tricouri oficiale Universitatea Craiova, cu autografe de la Koljic, Pigliacelli si Mitrita. Concursul  va fi anuntat în luna decembrie 2018, pe site-ul www.gds.ro, prin machete de promovare în ziarul Gazeta de Sud, spot de prezentare la Radio Sud si postari pe pagina oficiala de Facebook a Gazetei de Sud..

Perioada de desfăşurare:

10 decembrie – 31 decembrie 2018, cu extragerepe 07 ianuarie 2019. Castigatorii vor fi publicati in editia Gazetei de Sud, din 08 ianuarie 2019.

Participare:

 1. La concurs pot participa persoanele (fizice sau juridice) care se vor abona la Gazeta de Sud-editia print, cost: 27 lei/luna, in perioada 10 decembrie – 31 decembrie 2018, pentru o perioada de 3 luni -cost total 81 lei, conditie obligatorie de participare in tombola- (ianuarie-februarie-martie 2019), la sediul Gazetei de Sud din Strada Campia Islaz, nr 97 A, la birourile de mica publicitate ale Gazetei de Sud, la oficiile postale, la factorii postali sau printr-o cerere de abonare la adresa de e-mail [email protected]
 2. Persoanele (fizice sau juridice) care s-au abonatsi s-au inscris in Tombolatrebuie să trimită numele complet, seria şi numărul cărţii de identitate, cât şi dovada abonamentului (copie după chitanţă) până la datade 04.01.2019 la birourile de mica publicitate, la sediul Gazetei de Sud, la [email protected] sau o poza pe WatsApp la numarul de telefon 0720.880.393.
 3. Fiecarui participant i se va atribui un numar (de la 1 la n inscrisi), pentru a putea realiza mecanismul de desemnare.

 

Mecanism desfăşurare concurs:

 1. Câştigătorii se vor desemna cu ajutorul platformei www.random.orgindata de 07 ianuarie 2019, la sediul Gazetei de Sud, de pe strada Câmpia Islaz, nr. 97Asi vor fi anuntati in editia Gazetei de Sud din 08 ianuarie 2019.
 2. Premiile vor ajunge la trei persoane diferite care intrunesc conditiile de mai jos, in urma extragerii din data de 07 ianuarie 2019.
 3. Câştigătorii sunt anunţaţi a doua zi după extragere şi publicaţi în Gazeta de Sud.
 4. Premiile se vor ridica personal, pe baza actului de identitate, de la sediul redacţiei din Craiova, strada Câmpia Islaz, nr. 97A, pe baza unui proces verbal de predare-primire.
 5. Premiile neridicate în termen de 30 de zile de la anunţarea câştigătorilor vor fi anulate,Organizatorul concursului îşi rezervă dreptul de a le folosi în alte campanii.
 6. Premiile nu sunt transmisibile.
 7. La tombola nu au voie să participe angajaţii societăţii Media Sud Europa şi nici rudele de gradul I, II,III si IV.
 8. Organizatorul/organizatorii poate/pot decide întreruperea temporară sau încetarea desfăşurării concursului/concursurilordin diferite motive.

Concursul mai poate înceta în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră.

Prezentul regulament se supune Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, in sensul ca datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate strict pentru executarea prezentei tombole, precum si in vederea satisfacerii solicitarilor autoritatilor de supraveghere in domeniul protectiei datelor cu caracter personal si a altor autoritati publice competente.

Administrator,
Marius Seinea Oprisor

Sumarul ediției de marţi, 19 februarie 2019

Top