Acasă Local Dolj Primăria Craiova actualizează Registrul Agricol

Primăria Craiova actualizează Registrul Agricol

-

Proprietarii sau utilizatorii de terenuri agricole aflate pe raza municipiului Craiova, cât şi deţinătorii de animale, persoane fizice sau juridice, trebuie să le declare în Registrul Agricol pe anul în curs.

Primăria Craiova a publicat calendarul înregistrării acestor date în Registrul Agricol.

Astfel, între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie se declară datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul și clădirile aflate în proprietate/folosinţă. De asemenea, se declară mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin.

Între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, se declară datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv.

Persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare aceste date şi în afara acestor date. Termenul este de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.

Amenzile

Primăria Craiova mai susține că se pot aplica amenzi pentru nedeclararea acestor date. ”Neindeplinirea acestor obligatii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei, în cazul persoanelor juridice”.

ȘTIRI VIDEO GdS