21.7 C
Craiova
luni, 27 mai, 2024
Știri de ultima orăBani & AfaceriAjutor pentru România de 259 milioane de euro pentru investiții în baterii, celule și panouri fotovoltaice

Ajutor pentru România de 259 milioane de euro pentru investiții în baterii, celule și panouri fotovoltaice

Comisia aprobă o schemă de ajutoare în cuantum de 259 de milioane EUR notificată de România în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, al cărei obiectiv este sprijinirea investițiilor în baterii și în celule și panouri fotovoltaice.

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schemă notificată de România în cuantum de 259 de milioane EUR, sumă pusă la dispoziție parțial prin intermediul Mecanismului de redresare și reziliență („MRR”); prin această schemă se urmărește să se sprijine investițiile în producția, asamblarea și reciclarea bateriilor și a celulelor și panourilor fotovoltaice. Schema are drept obiective sprijinirea dezvoltării regionale a României și promovarea obiectivelor strategice ale UE legate de tranziția verde.

Schema notificată de România

Schema de ajutoare, prevăzută cu un buget estimativ de 259 de milioane EUR, va fi finanțată parțial prin MRR, în urma evaluării pozitive de către Comisie a Planului de redresare și reziliență al României și a adoptării acestuia de către Consiliu. Măsura urmărește: (i) să contribuie la dezvoltarea regională prin orientarea ajutoarelor către sectoare în care cererea este în creștere, care vor sprijini crearea de noi locuri de muncă ce necesită o forță de muncă calificată, precum și la o economie mai sustenabilă și mai competitivă și (ii) să promoveze tranziția verde a României și a UE.

În cadrul schemei, care se va aplica până la 31 decembrie 2024, ajutoarele se vor acorda sub formă de granturi directe destinate întreprinderilor care desfășoară activități în domeniul producției, asamblării și reciclării bateriilor și a celulelor și panourilor fotovoltaice, situate în zonele eligibile pentru ajutoare regionale din România. Aceste zone sunt stabilite în harta ajutoarelor regionale a României pentru perioada 1 ianuarie 2022-31 decembrie 2027, care precizează și cuantumul maxim al ajutorului de stat ce poate fi acordat pentru fiecare beneficiar din fiecare dintre aceste zone.

Evaluarea Comisiei

Comisia a evaluat măsura în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (a) și al articolului 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care permit statelor membre să promoveze dezvoltarea economică a zonelor celor mai defavorizate și să sprijine dezvoltarea anumitor activităţi sau a anumitor regiuni economice în anumite condiții, precum și în temeiul Orientărilor privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2022-2027.

Comisia a stabilit că măsura contribuie la dezvoltarea regională a României și că este necesară și adecvată pentru dezvoltarea zonelor incluse pe harta ajutoarelor regionale a țării. În plus, ajutorul este proporțional, deoarece se limitează la minimul necesar și nu va depăși valorile maxime stabilite în harta ajutoarelor regionale a României.  În ultimul rând, efectele negative ale măsurii în ceea ce privește denaturarea concurenței și impactul asupra schimburilor comerciale dintre statele membre sunt limitate.

Având în vedere aceste considerente, Comisia a aprobat schema notificată de România în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS