4 C
Craiova
joi, 22 octombrie, 2020
Știri de ultima oră Bani Europeni Fonduri europene de 1-5 milioane Euro pentru firme IT

Fonduri europene de 1-5 milioane Euro pentru firme IT

Programul de digitalizare a IMM-urilor, care oferă fonduri nerambursabile de 150 de milioane de euro, a mai avansat puțin: zilele trecute s-au publicat în Monitorul Oficial schemele de ajutor de stat și de minimis, cu condițiile de finanțare și codurile CAEN eligibile pentru partea destinată firmelor IT, potrivit startupcafe.

Din totalul de 150 de milioane de euro din Programul de digitalizare a IMM-urilor, se alocă 50 de milioane de euro pentru firme IT care dezvoltă inovații în domeniu.

Acești 50 de milioane de euro pentru firme IT inovatoare fac obiectul schemelor de ajutor de stat și de minimis publicate în prima fază.

Sprijinul se acordă combinat, prin două scheme de ajutor: de stat și de minimis. Fondurile europene sunt pentru microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) cu activitate pe următoarele coduri CAEN:

 • C2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
 • C2612 Fabricarea altor componente electronice
 • C2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
 • J6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
 • J6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
 • J6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
 • J6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
 • M7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
 • M7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie,

În cadrul proiectelor se vor dezvolta tehnologii în domenii ca:

• IoT, smart city/village/agriculture etc.;
• cyber security;
• big data;
• inteligență artificială/Blockchain/Virtual Reality (VR)/Augmented Reality (AR);
• tranzacții electronice;
• e-guvernare/e-administrație/e-sănătate/e-educație;
• digitalizare (automatizare, robotizare) industrială.

Firmele beneficiare trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate, printre care:

-să fie înființate până în anul 2019 inclusiv;
-să fi obținut profit din exploatare pe ultimul exercițiu financiar încheiat. Această condiție pare cel mai greu de îndeplinit având în vedere că startup-urile IT inovatoare investesc mult în cercetare-dezvoltare fără să obțină profit.
-să nu înregistreze obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget):

 • a) mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni – în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;
 • b) mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru – în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autoritățile publice locale;

-să nu mai fi beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități, în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul cererii de finanțare.
-să nu mai fi obținut finanțare nici pentru alte proiecte implementate, având același obiectiv, dar care din diverse motive nu și-au atins indicatorii;

Din bugetul total de 50 de milioane de euro pentru firmele IT, se vor aloca:

 • 45 milioane euro sub formă de ajutoare de stat.
 • 5 milioane de euro sub formă de ajutoare de minimis.

Ajutoarele de stat – cheltuielile eligbile

Ajutoarele de stat vor avea valori între 1 și 5 milioane de euro pe proiect, cu diverse niveluri maxime și minime de intensitate, în funcție de natura activităților și de dimensiunea firmei.

Astfel, vor fi ajutoare de stat pentru: investiții,  proiecte de cercetare și dezvoltare, proiecte de inovare ale IMM-urilor, investiții în proiecte de inovare de proces și organizaționale.

Ajutoarele de stat pentru investiții vor avea cea mai mare intensitate de sprijin: 70% pentru microîntreprinderi și firmele mici și 60% pentru firmele mijlocii. Bucureștiul și județul Ilfov și Regiunea Vest vor fi excluse însă de la acest sprijin.

Cheltuielile eligibile la ajutoarele de stat pentru investiții vor include, printre altele:

 • achiziționarea de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune),
 • amenajarea data center în care se vor instala echipamentele TIC achiziționate prin proiect
 • achiziționarea aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, realizarea unui website/portal și achiziționarea numelui de domeniu, achiziționarea și implementarea de soluții de semnătură electronică.

La celelalte tipuri de ajutoare de stat, intensitățile sprijinului nerambursabil variază între 20% și 55%, dar sunt disponibile în toată țara.

Aici, cheltuielile eligibile pot include și cheltuielile cu personalul, deplasările, consultanța de inovare, după caz. În unele cazuri fondurile eurppene pot acoperi achiziții de instumente și echipamente.

Ajutorul de minimis – cheltuielile eligibile

Partea de ajutor de minimis este mai mică și nu poate depăși 20% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului. Suma maximă aprobată va fi de 200.000 de euro,

Cheltuielile eligibile la ajutoarele de minimis includ, printre altele:

 • cheltuieli obligatorii de informare și publicitate pentru proiect – conform prevederilor din Ghidul solicitantului și Manualului de identitate vizuală;
 • promovarea produsului/serviciului dezvoltat prin proiect;
 • cheltuieli salariale pentru personalul angajat al beneficiarului finanțării;
 • instruire/formare profesională specifică,
 • deplasări,
 • achiziția de echipamente TIC – numai pentru echipa de management,
 • în cazul proiectelor de cercetare industrială sau dezvoltare experimentală – conferințe, publicări, registre cu acces liber sau unor programe informatice gratuite sau open source,
 • servicii de consultanță, avize, acorduri, autorizații.

Mai departe, Ministerul Fondurilor Europene (Autoritatea de Management a Programului Operațional de Competitivitate) trebuie să emită Ghidul solicitantului și apoi să deschidă apelul de proiecte în sistemul MySMIS.

Viitoarele proiecte trebuie contractate până la finalul anului 2020.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

Horoscop

BerbecEste un moment bun, în care poți...

ȘTIRI GdS

Cum s-ar putea transforma Craiova într-un imens Big Brother

Municipiul Craiova ar putea fi împânzit de camere de supraveghere, potrivit conceptului de Smart şi Safe-City pe care autorităţile locale vor să-l implementeze cu fonduri europene.

Începând de luni, micii antreprenori se pot înscrie pentru...

Micii antreprenori se pot înscrie pentru obţinerea de microgranturi din fonduri nerambursabile, începând de luni, 12 octombrie, ora 10.00.

550 de milioane de euro din fondurile politicii de...

Comisia Europeană a aprobat modificarea programului operațional „Competitivitate” în România, prin redirecționarea unei finanțări în valoare de 550 de milioane de euro...

Ajutoarele de 1 miliard Euro pentru IMM, PFA, ONG:...

Miercuri a ajuns în ziua a doua faza de preînregistrare a aplicanților pentru constituirea de profil de utilizator în sistemul electronic de...

Noi finanțări, pentru startup-uri europene de tehnologii medicale

Startup-urile europene de tehnologii în domeniul sănătății (health tech) vor putea obține noi finanțări de capital de risc, printr-un fond de investiții...

Banii destinați României pentru trecerea la economia ”verde” vor...

Parlamentul European a votat miercuri un amendament crucial legat de modul în care România poate folosi banii europeni din Fondul pentru tranziție...