30.1 C
Craiova
vineri, 19 august, 2022
Știri de ultima orăAdvertorialeCentru de incubare de afaceri, inovare şi transfer tehnologic pentru Regiunea Sud-Vest

Centru de incubare de afaceri, inovare şi transfer tehnologic pentru Regiunea Sud-Vest

SC AUTONOMUS GRUP SRL

Calea Floreasca 169,Corp P1,camera 13, etaj 3, București, Romania

Sucursala Craiova, str. Stefan cel Mare 12,Camera 2, etaj 2, județul Dolj

Telefon:0213161616E-Mail: [email protected]

C.U.I. RO15637290

J40/10541/2003

Invitație DE PARTICIPARE

la procedura de atribuire a contractului “Contract de prestări servicii elaborare documentații :

 • obtinerea de autorizatie de constructie
 • studiu geotehnic
 • studiu topo pentru viza tehnica OCPI
 • proiectare fazele C.U., documentație , avize S.F.
 • proiectare fazele documentației , avize P.A.C., P.O.E.
 • proiectare fazele P.T., D.E.
 • verificări de proiect exigentele A,B,C,Ci,D,Ie,Is,It “

in cadrul proiectului „Centru de incubare de afaceri, inovare si transfer tehnologic pentru Regiunea Sud-Vest” – conform PUZ 373/2019- Cod SMIS : ADR-SVO-141484-001- CONTRACT DE FINANTARE NR. 6450/03.03.2022, Programul Operațional Asistenta Tehnica 2014-2020 , Acțiunea 1.1.1 : Asistenta orizontala pentru beneficiarii FESI si specifica pentru beneficiarii POAT, POIM si POC , inclusiv instruire pentru aceștia si pentru potențialii beneficiari FESI;

2) Valoare totala estimata: 957.550,56lei (inclusiv TVA)

Obiectul contractului

3) Obiectul contractului: obținerea de servicii elaborare documentații:

 • obtinerea de autorizatie de constructie
 • studiu geotehnic
 • studiu topo pentru viza tehnica OCPI
 • proiectare fazele C.U., documentație , avize S.F.
 • proiectare fazele documentației , avize P.A.C., P.O.E.
 • proiectare fazele P.T., D.E.
 • verificări de proiect exigentele A,B,C,Ci,D,Ie,Is,It

in cadrul proiectului „Centru de incubare de afaceri, inovare si transfer tehnologic pentru Regiunea Sud-Vest” – conform PUZ 373/2019- Cod SMIS : ADR-SVO-141484-001

4) Procedura aplicata Procedura competitivă conform Ordinului nr.1284/2016

5) Modalitate de atribuire: se va alege oferta care îndeplinește cerințele tehnice si prezinta avantaje fata de aceasta, la un raport calitate / preț competitiv.

6) Tip contract: Contract de servicii; durata contractului : 30.04.2023

7) Limba de redactare a ofertei: Limba romana

8) Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile de la data depunerii ofertei

9) Prețul va fi exprimat in RON; Prețul ofertei este ferm: NU se accepta ajustarea prețului contractului.

11) Adresa la care se depune oferta: Craiova, Str. Stefan Cel Mare nr. 12- Secretariat, Jud. Dolj, Cod Postal 200130.

12) Data limita pentru depunerea ofertei: 04.07.2022 ora 16.00

Specificația tehnica cu cerințele minime solicitate sunt disponibile integral pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/anunturi sau la sediul nostru din Craiova, Str. Stefan Cel Mare nr. 12- Secretariat, Jud. Dolj.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta intre orele 08:00-16:00, la tel. 0213161616 sau la adresa de e-mail: [email protected] , Mihaela Epure –Manager proiect.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS