27.9 C
Craiova
luni, 8 august, 2022
Știri de ultima orăAdvertorialeFinalizarea proiectului „Schimbare de destinaţie din birouri în centru de zi pentru persoane vârstnice, extindere şi etajare de la P la P+2, împrejmuire teren, puţ forat, bazin etanş vidanjabil, platformă pavată“

Finalizarea proiectului „Schimbare de destinaţie din birouri în centru de zi pentru persoane vârstnice, extindere şi etajare de la P la P+2, împrejmuire teren, puţ forat, bazin etanş vidanjabil, platformă pavată“

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI CU TITLUL
„SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN BIROURI ÎN CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE, EXTINDERE ŞI ETAJARE DE LA P LA P+2, ÎMPREJMUIRE TEREN, PUŢ FORAT, BAZIN ETANŞ VIDANJABIL, PLATFORMĂ PAVATĂ”, SMIS 115458

Numele beneficiarului: ASOCIAŢIA GLOBAL HELP
Numele programului: Programul Operaţional Regional 2014-2020
Numele Autorităţii de Management „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei „
Numele Organismului Intermediar „Agenţia pentru Dezvoltare Regională SV Oltenia”
Valoarea totală a proiectului: 2.255.948,26 lei
Valoarea finanţării nerambursabile: 2.209.844,30 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile din FEDR – 1.916.701,77 lei si din BS – 293.142,53 lei
Contract de finantare: 856/22.12.2017
Perioada de implementare: 60 de luni, respectiv între data de 01.07.2017 şi data 30.06.2022
Locaţia de implementare a proiectului: Comuna Malu Mare, Sat Preajba, Str. Ficusului, Nr. 25, Jud. Dolj

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului: Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale în comună Malu Mare, prin realizarea unei investiţii în infrastructură de servicii sociale – centru de zi dedicat persoanelor vârstnice

1. Obiectiv specific 1- Asigurarea derularii in bune condiţii a proiectului cu finantare nerambursabila, pana la finalul perioadei de implementare, fara aplicarea de corecţii financiare, prin achiziţia de servicii de consultanta (servicii suport management de proiect) si servicii de informare si publicitate
2. Obiectiv specific 2- Extinderea si dotarea imobilului din str.Ficusului, nr.25, sat Preajba, com.Malu Mare in vederea schimbarii destinaţiei in centru social de zi pentru persoane varstnice, in 14 luni, conform graficului de implementare
3. Obiectiv specific 3- Dotarea cu 126 de echipamente funcţionale si alte dotari specifice a centrului de zi infiintat prin proiect, pana la finalizarea implementarii proiectului.

Rezultatele proiectului

Rezultatele proiectului:

  • extinderea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidenţială, destinată persoanelor vârstnice, recepţionată
  • dotarea infrastructurii de servicii sociale cu 126 de echipamente
  • 1 contract semnat şi derulat de servicii de informare şi publicitate
  • 1 contract semnat şi derulat pentru servicii suport management
  • 1 proiect tehnic şi 1 Autorizaţie de construire obţinută
  • 1 contract de servicii dirigenţie de şantier.

Impactul proiectului la nivelul localităţii/regiunii: Infrastructura de servicii sociale realizată prin proiect îşi propune să îmbunătăţească sustenabil calitatea vieţii persoanelor vârstnice, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare.

Date de contact:
Persoană de contact: BREZNICEANU ANDRA MARIA, funcţie Manager proiect.
Tel / fax / email: 0351/442287, 0723154085/[email protected]
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

ASOCIAŢIA GLOBAL HELP
Craiova, str. Sfinţii Apostoli, nr. 94, jud. Dolj
Email: [email protected]
www.globalhelp.ro

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS