Acasă Sanatate De ce ai nevoie de Cardul European de Sănătate?

De ce ai nevoie de Cardul European de Sănătate?

-

Se apropie perioada vacanţelor şi cum mulţi dintre noi alegem sejururile peste hotare, este bine să adoptăm zicala „paza bună trece primejdia rea“. Altfel spus, să ne luăm toate măsurile pentru a avea un concediu liniştit. Unul dintre documentele pe care ar trebui să le avem asupra noastră atunci când trecem graniţele ţării este Cardul European de Sănătate.
Aflaţi din articol ce este Cardul European de Sănătate, cine îl poate deţine, ce drepturi ne conferă, cât costă şi cât este valabil.

Începând din 2007, persoanele asigurate de pe teritoriul României pot solicita Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS), care le dă dreptul la prestații medicale necesare în cadrul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene, în Spaţiul Economic European (SEE) sau Confederaţia Elveţiană (CE). Acest document se eliberează la cererea persoanei asigurate, pentru deplasări scurte (de maximum 12 luni) în afara granițelor României și este valabil numai pe teritoriul statelor membre UE. Cardul european de asigurat nu este obligatoriu, iar trecerea frontierei nu este condiționată de prezentarea acestuia, fiind suficientă prezentarea oricărui alt tip de asigurare medicală.

Cine îl poate deține?

Pot beneficia de card european de asigurat toți cetățenii care au calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate și fac dovada achitării la zi a contribuției. În situația în care persoana care a obținut un card nu îndeplinește toate condițiile în baza cărora s-a eliberat cardul pe toată perioada de valabilitate a acestuia (inclusiv plata contribuției de asigurări sociale de sănătate) și în această perioadă beneficiază de servicii medicale în cadrul unei deplasări într-un stat membru al Uniunii Europene, persoana în cauză va suporta contravaloarea acestor servicii. În această situație, casa de asigurări de sănătate emitentă a cardului va rambursa contravaloarea acestor servicii instituției din statul membru care a acordat serviciile și, ulterior, va recupera contravaloarea acestora de la persoana respectivă.

Ce drepturi conferă?

Cardul european de asigurat conferă dreptul de a beneficia de asistență medicală necesară în cursul unei șederi temporare într-un stat membru al UE, dar nu acoperă situația în care asiguratul se deplasează într-un stat membru UE în scopul de a beneficia de tratament medical pentru afecțiuni preexistente deplasării. Prin ședere temporară se înțelege deplasarea unei persoane în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru o perioadă de cel mult şase luni. Serviciile medicale acordate în statele membre UE, în baza cardului, sunt cele prevăzute de legislația fiecărui stat. Este însă posibil ca, pentru anumite servicii, să fie necesară coplata, chiar dacă în România aceleaşi servicii sunt decontate integral. Acest lucru depinde de sistemul de asigurări din ţara în care ne sunt acordate aceste servicii. Furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a acorda asistenţa medicală necesară, urmând a evidenţia şi raporta distinct caselor de asigurări sociale de sănătate serviciile medicale acordate pentru aceste categorii de persoane. Decontarea serviciilor medicale aferente cardului european se face la nivel interinstituţional.

Cât costă şi cum se obţine?

Cardul este gratuit şi este valabil 24 de luni de la data eliberării. Cu maximum o lună înainte de expirarea lui, se poate obține unul nou urmând procedura normală. Practic, asiguratul va depune în scris, la sediul casei de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află, o cerere însoţită de mai multe documente. Acesta trebuie să prezinte actul de identitate (BI/CI) în original și să depună o fotocopie a acestuia, însoțită de documentele doveditoare ale calității de asigurat (după caz, adeverință de salariat, adeverință de asigurat, fotocopia Formularului 212 (Declarația unică) înregistrat la ANAF, talon de pensie, adeverință de elev/student etc). Pentru minori de până la 18 ani, se atașează copia certificatului de naștere/CI, iar la cererea făcută în numele copilului se atașează copia actului de identitate al părintelui care semnează cererea. Toate aceste documente se depun la sediul CAS Dolj, la ghişeul 5. Cardul va fi emis și distribuit de poștă la adresa înscrisă pe cerere în termen de şapte zile lucrătoare de la data depunerii documentelor. Dacă există situaţii de urgenţă care ar face necesară eliberarea cardului în mai puţin de şapte zile lucrătoare, casa de asigurări de sănătate va elibera un certificat provizoriu de înlocuire a cardului (CIP). Studenții/masteranzii care studiază în statele membre UE pot obține CEASS numai dacă beneficiază de bursă a statului român (ERASMUS)

Ce facem în absenţa CEASS-ului?

În situaţia în care asiguratul se află pe teritoriul unui stat membru al UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene şi, din diferite motive, nu se mai află în posesia CEASS (nu l-a solicitat la plecare, l-a pierdut, a fost distrus sau i-a fost furat sau cardul nu este recunoscut de furnizorul de servicii medicale unde este prezentat sau în orice altă situaţie similară), acesta trebuie să contacteze casa de asigurări care i-a emis cardul (prin poştă, fax, e-mail) şi să solicite certificatul provizoriu de înlocuire al cardului european de asigurări sociale de sănătate. Casa de asigurări de sănătate îi va trimite certificatul la adresa menţionată în termen de 24 de ore.
În prezent, CAS Dolj emite solicitanților de Card European Certificatul de Înlocuire Provizorie, care conferă aceleași drepturi la asistența medicală necesară pe parcursul deplasărilor temporare, Cardurile Europene urmând să fie transmise prin serviciile poștale la adresa înscrisă pe cerere.
Până în prezent, aproximativ 2000 de doljeni au solicitat Cardul European de Sănătate.

ȘTIRI VIDEO GdS