Acasă Sanatate Eşti asigurat la Casa de Asigurări de Sănătate? Află ce drepturi ai

Eşti asigurat la Casa de Asigurări de Sănătate? Află ce drepturi ai

-

La nivelul judeţului Dolj există 508.698 de persoane care au calitatea de asiguraţi la Casa de Asigurări de Sănătate şi au dreptul la un pachet de servicii de bază. Practic, ei pot beneficia de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale, pot face controale profilactice, dar au şi dreptul să primească servicii de asistenţă medicală în vederea prevenirii sau depistării bolilor. Aflaţi din articol care sunt pachetele medicale de bază şi ce drepturi au persoanele asigurate.

Asigurările sociale de sănătate garantează accesul la un pachet de servicii medicale de bază. Acesta include servicii medicale preventive şi curative, servicii de îngrijire a sănătăţii, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale. Potrivit legii, asiguraţii au dreptul la servicii medicale în ambulatorii şi în spitale care au încheiate în acest sens contracte cu casele de asigurări de sănătate. Totodată, ei pot beneficia de tratamente stomatologice, de tratament fizioterapeutic şi de recuperare şi chiar de dispozitive medicale acolo unde este cazul. În caz de nevoie, persoanele asigurate pot să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate. Calitatea de asigurat o au toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară, precum şi cetăţenii străini şi apatrizii care au domiciliul în România sau au solicitat şi obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară şi fac dovada plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Ce înseamnă pachet de servicii de bază

Persoanele asigurate beneficiază de pachetul de servicii de bază în caz de boală sau de accident, din prima zi de îmbolnăvire sau de la data accidentului și până la vindecare, potrivit Legii 95/2006. Tot în cadrul pachetului de servicii de bază, ei au dreptul să efectueze controale profilactice, să beneficieze de servicii de asistență medicală preventivă, dar şi de servicii medicale în ambulatorii și în spitale aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Totodată, asiguraţii pot beneficia de servicii medicale de urgență, servicii de asistență stomatologică, tratament fizioterapeutic și de recuperare, dispozitive medicale, tehnologii, precum şi de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu. Asigurații care optează să beneficieze de unele servicii medicale acordate de furnizorii privați care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate, în regim de spitalizare continuă, ambulatoriu clinic de specialitate și ambulatoriu paraclinic, pot plăti o contribuție personală pentru a acoperi diferența dintre tarifele serviciilor medicale acordate de furnizorii privați și tarifele suportate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate decontate de casele de asigurări de sănătate.
Pentru a putea beneficia de serviciile medicale, pacienţii trebuie să fie înscrişi pe lista unui medic de familie, pe care să îl anunțe asupra modificării datelor de identitate sau referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asigurați, să achite contribuția datorată fondului și suma reprezentând coplata, dar şi să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de asigurat.

Ce înseamnă pachet minimal de servicii medicale

Persoanele care nu fac dovada calității de asigurat beneficiază de servicii medicale în cadrul unui pachet minimal. Acestea pot beneficia de servicii medicale doar în cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemo-epidemic, pentru bolile cuprinse în Programul naţional de imunizări, cât şi în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi a lăuzei. Pachetul minimal cuprinde şi servicii medicale acordate în regim de spitalizare continuă şi de zi.

Cine este scutit de plata contribuţiei de sănătate?

Există şi anumite categorii de persoane care beneficiază de pachetul de servicii de bază, chiar dacă nu achită contribuţia. Este vorba de toţi copiii până la vârsta de 18 ani, dar şi tinerii până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar. De asigurare medicală pot beneficia şi tinerii cu vârsta de până la 26 de ani, inclusiv cei care părăsesc sistemul de protecție a copilului și nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social. Soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate, pot fi coasiguraţii acestora. În această calitate, nu plătesc contribuţie de sănătate, dar beneficiază de servicii medicale în sistemul de asigurări de sănătate. Beneficiază de asigurare medicală şi persoanele cu handicap care nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății Publice, până la vindecarea respectivei afecțiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse, femeile însărcinate și lăuzele, dacă nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe țară.
Există și categorii de persoane care sunt asigurate doar pe o anumită perioadă. Este vorba de militarii în termen, persoanele aflate în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, părinţii aflați în concediu pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de doi ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de trei ani. Pot beneficia de asigurare medicală şi cei care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv, persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj, cele care fac parte dintr-o familie ce are dreptul la ajutor social, dar şi pensionarii, pentru veniturile din pensii până la limita supusă impozitului pe venit.
Salariaţii şi coasiguraţii acestora apar asigurați în baza de date exclusiv pe baza raportărilor efectuate de angajatori către ANAF şi, ulterior, retransmise de ANAF Casei de Asigurări de Sănătate.

ȘTIRI VIDEO GdS