Acasă Sanatate Valabilitatea cardului european de sănătate, prelungită

Valabilitatea cardului european de sănătate, prelungită

-

Cardul se eliberează în termen de șapte zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Cardul european de asigurări sociale de sănătate este documentul care oferă dreptul la prestaţii medicale necesare în cadrul unei şederi temporare, respectiv deplasarea în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii. Trebuie știut că perioada de valabilitate a cardului european a fost prelungită și este de doi ani de la data emiterii.

Cardul european de asigurări sociale de sănătate se obține de la Casa de Asigurări de Sănătate, la cererea persoanei interesate. Pot beneficia de card european de asigurat toți cetățenii care au calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate și fac dovada achitării la zi a contribuției.

Cum intrați în posesia cardului?

Pentru a intra în posesia cardului trebuie să depuneți în scris, la sediul casei de asigurări de sănătate în evidenţa căreia vă aflați, o cerere. Cardul se eliberează în termen de maximum șapte zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistemul informatic unic naţional care gestionează aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind drepturile asiguraţilor aflaţi în şedere temporară într-un stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European. În cazul în care există situaţii de urgenţă care ar face necesară eliberarea cardului în mai puţin de șapte zile lucrătoare, casa de asigurări de sănătate va elibera un certificat provizoriu de înlocuire a cardului (CIP). Costul cardului european este suportat din FNUASS (Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate).
Cardul nu poate fi utilizat pe teritoriul României.

Nu este o alternativă la asigurarea de călătorie

Este important de știut că acest card european nu este o alternativă la asigurarea de călătorie. Acesta nu acoperă costurile serviciilor medicale private sau costuri precum prețul călătoriei cu avionul înapoi în țara de origine ori contravaloarea bunurilor pierdute/furate. De asemenea, nu acoperă costurile în situația în care scopul expres al călătoriei este de a obține tratament medical. Trebuie să țineți cont și de faptul că date fiind diferențele dintre sistemele de sănătate ale fiecărei țări, este posibil ca unele servicii care sunt gratuite în țară să nu fie gratuite într-o altă țară.

ȘTIRI VIDEO GdS