Acasă Magazin Vâlcea: Localităţile din Microregiunea Horezu beneficiază de oportunităţi de finanţare în cadrul...

Vâlcea: Localităţile din Microregiunea Horezu beneficiază de oportunităţi de finanţare în cadrul axei LEADER

-

Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Horezu, care reuneşte organizaţii din 9 localităţi din Nord-Vestul judeţului Vâlcea, respectiv Horezu, Costeşti, Vaideeni, Măldăreşti, Slătioara, Tomşani, Stroeşti, Bărbăteşti, Oteşani a lansat un apel de proiecte pentru măsurile 121- “Modernizarea exploataţiilor agricole”,   312-“Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi”, 313- “Încurajarea activităţilor turistice”, 322– “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”.

Această oportunitate de finanţare se adresează organizaţiilor publice şi private precum şi persoanelor fizice din Microregiunea Horezu, care intenţionează să-şi dezvolte activităţile în domeniul producţiei – mica industrie, ateliere de producţie, etc., serviciilor pentru populaţie şi agenţi economici – ateliere reparaţii, prestări servicii, cabinete medicale şi veterinare, mecanizare, artizanat, meşteşuguri, mic comerţ produse proprii, înfiinţarea şi modernizarea exploataţiilor agricole – pomicultura, horticultură, culturi de câmp, legumicultură, zootehnie etc., dezvoltarea infrastructurii de turism – primire, cazare, alimentaţie publica, agrement, amenajare scuar-uri, locuri de campare, centre de informare, marcaje şi refugii turistice etc.  Proiectele beneficiază de o susţinere financiară cuprinsă între 40-100% din valoarea totală a proiectului şi valori maxime eligibile cuprinse între 75.000 şi 200.000 de euro, în funcţie de măsura pe care se aplică, zona de dezvoltare, vârsta aplicantului şi alte criterii.

Informaţii privind accesarea măsurilor de mai sus le puteţi obtine, în mod gratuit, la sediul GAL Microregiunea Horezu, din oraşul Horezu, str. 1 Decembrie nr. 11 (Casa de Cultură „Constantin Brâncoveanu”, Corp B, parter) în fiecare zi lucrătoare, între orele 10.00 şi 16.00, pe site-ul www. galmicroregiuneahorezu.ro. sau în cadrul întâlnirilor directe cu comunităţile, calendarul acestora fiind publicat pe site.

ȘTIRI VIDEO GdS

Gorj: Lucrări de asfaltare pe trei drumuri județene

După terminarea perioadei convenționale de timp friguros, a fost reluată execuția lucrărilor aferente celor trei obiective de investiții finanțate prin Programul Național...