Abaterile financiar-contabile, prejudiciile și veniturile suplimentare constatate în urma controalelor Curții de Conturi la instituțiile din Olt controlate în 2017 însumează peste 30 milioane lei.

Din nou lucrări neefectuate dar decontate, servicii neprestate, dar plătite, utilaje la prețuri supraevaluate, lucrări „umflate“, toate și altele se regăsesc în cel mai nou raport al Curții de Conturi, dat publicității astăzi.
În județul Olt, Curtea de Conturi a desfășurat controale la 83 de entități din cele 358 instituții publice din județ, printre acestea numărându-se Consiliul Județean Olt (și Ansamblul Profesionist „Doina Oltului“ subordonat Consiliului ) și zeci de primării. Alte două controale, la Compania de Apă Olt și la Loctrans, sunt în desfășurare. În total, din rapoartele inspectorilor s-au adunat peste 30,5 milioane lei reprezentând venituri suplimentare (5.229 mii lei), prejudicii (3.731 mii lei) și abateri financiar-contabile (21.636 mii lei) ale instituțiilor supuse controlului.

La Primăria Slatina s-au numărat mai mulți pomi

Cele mai mari sume descoperite sunt în contul Primăriei Slatina, unde prejudiciul a depășit 1,4 milioane lei, veniturile suplimentare sunt de aproape 3,8 miliaone lei, iar abaterile financiar-contabile ating 5,8 milioane lei. În lista neregulilor pe care le amintesc inspectorii se regăsesc:
– neînregistrarea în conturile în afara bilanțului a unor bunuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Slatina, transmise în administrare ordonatorilor terțiari de credite: Colegiul Economic „Petre S. Aurelian”, Școala Gimnazială „Eugen Ionescu”, Colegiul Național Vocațional „Nicolae Titulescu” – 5.813 mii lei;
– necalcularea, neevidențierea, necomunicarea și neîncasarea dobânzilor penalizatoare datorate de operatorii economici la care Consiliul local este acţionar/asociat, pentru neachitarea la termen a dividendelor cuvenite U.A.T.M. Slatina. – 1.761 mii lei;
– nestabilirea în cuantumul legal, neînregistrarea, neurmărirea și neîncasarea impozitului pe clădiri datorat de contribuabili, în cazul clădirilor la care s-au efectuat modernizări – 116 mii lei;
– nestabilirea și neîncasarea taxei pe clădiri/teren aferentă unor clădiri/terenuri, date în folosință unor persoane juridice la care UATM Slatina este acționar/asociat majoritar/unic – 1.678 mii lei;
– nerespectarea prevederilor înscrise în caietul de sarcini referitoare la solicitarea acordului prealabil al autorităţii contractante, pentru investițiile realizate de concesionarul serviciului public de salubrizare având ca obiect activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare din municipiul Slatina;
– înscrierea în situațiile de lucrări întocmite de către concesionarul serviciului public de salubrizare având ca obiect activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare din municipiul Slatina a unor cantități (suprafețe/număr de pomi), pentru care nu există documente justificative care să confirme realitatea acestora;
– efectuarea de plăți nelegale, reprezentând contravaloare servicii de salubrizare spații verzi executate de prestatorul de servicii în perioada ianuarie – august 2016 și decontate de beneficiar la un preț mai mare decât cel prevăzut în contractul de concesiune – 1.396 mii lei;
– stabilirea eronată a drepturilor salariale acordate personalului didactic de conducere reprezentând plata cu ora, la Colegiul Economic „Petre S. Aurelian” și Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” – 22 mii lei etc.

Lucrări neexecutate la instituții și drumuri județene

Deși în sume mai mici, abaterile nu au lipsit nici la Consiliul Județean Olt și la Ansamblul Profesionist din subordine. Inspectorii spun că la investiție de la Biblioteca Județeană „Ion Minulescu“ Slatina s-au plătit lucrări neexecutate în sumă de 13 mii lei, în timp ce pentru lucrările „Realizare grup sanitar pentru persoanele cu handicap la Consiliul județean Olt” şi „Lucrări de reparații şi amenajare la clădirea birouri şi garaje” s-au mai plătit nejustificat alți 12 mii lei. În cazul modernizării drumurilor județene sumele plătite care nu se regăesc în lucrările au fost estimate la 63 mii lei, alți 15 mii lei provin din lucrări executate la preţuri ce nu pot fi justificate ca fiind practicate de furnizori pe piața liberă de profil la estimarea contractului de achiziţie de lucrări la Centrul Militar Județean Olt etc.

Primăria Pârșcoveni, prejudiciu de peste 700.000 lei

Al doilea prejudiciu ca valoare, după cel înregistrat la Primăria Slatina, s-a descoperit la Primăria Pârșcoveni, provenit din derularea contractului „Proiect integrat-prima înființare a unui sistem centralizat de alimentare cu apă, captare şi stație de tratare a apei, prima înființare a unui sistem centralizat de canalizare şi stație de epurare -comuna Pârșcoveni, satele Pârșcoveni, Butoi, Olari, județul Olt”. Inspectorii spun că s-au plătit nelegal lucrări neexecutate de 443 mii lei, în cadrul selecției de oferte pentru realizarea aceluiași obiectiv de investiții fiind preferată o firmă care a venit cu prețuri „supraevaluate pentru anumite utilaje“ şi care „nu pot fi justificate ca fiind practicate pe piața liberă de furnizori“, de aici rezultând încă 262 mii lei prejudiciu. Primarul comunei, Dănuț Matei, a declarant că de fapt suma ar fi mult mai mica și că deja se derulează procedura de recuperare.

Servicii de salubrizare care nu se justifică, de 290.000 lei, la Caracal

Și la Caracal s-au constatat abateri și nereguli. S-au efectuat plăți nelegale reprezentând contravaloarea servicii de salubrizare pentru care „au fost stabilite și aprobate tarife care includ elemente de cheltuieli nefundamentate în raport cu legislația în vigoare și care nu pot fi justificate“ de 290 mii lei.
O altă neregulă ar fi, în cazul Primăriei Caracal, „efectuarea de plăți nelegale reprezentând contravaloare lucrări neexecutate în cantitățile înscrise în situațiile de plată întocmite pentru obiectivul de investiții „Construire sens giratoriu și parcare la intersecția Calea București cu bd. Antonius Caracalla, în Municipiul Caracal, județul Olt”, suma fiind de 14 mii lei.
Alte primării din județ trebuie să recupereze, în urma măsurilor lăsate de procurori, banii pe care nu s-au străduit să-i aducă în casierie, neurmărind debitele datornicilor, neimputând actualizarea valorii anumitor imobile etc. alte primării, ca și cele cu bugete mai generoase, au plătit lucrări supraevaluate sau neefectuate, și este cazul: Primăriei Făgețelu- 23 mii lei, Prămăria Fălcoiu – 14 mii lei, Primăria Gura Padinii – 44 mii lei, Primăria Ianca – 54 mii lei, Primăria Mihăesti – 15 mii lei, Primăria Rusănești- 27 mii lei, Primăria Traian – 33 mii lei, Primăria Pârșcoveni – 443 mii lei, Primăria Voineasa -51 mii lei.

Alina Mitran
Lucrează în presă din 2000 și ceea ce a început ca un hobby s-a transformat într-o profesie. A absolvit Facultatea de Finanțe, Bănci, Asigurări și Burse de Valori, dar a ales presa scrisă, un domeniu care i-a oferit cele mai mari satisfacții profesionale. S-a alăturat echipei Gazeta de Sud în 2004.