4 C
Craiova
joi, 1 decembrie, 2022
Știri de ultima orăLocalGorjUn drum județean care traversează 11 localități din Gorj, reabilitat cu fonduri europene

Un drum județean care traversează 11 localități din Gorj, reabilitat cu fonduri europene

Un drum județean care traversează 11 localități din Gorj va fi reabilitat cu fonduri europene. Acesta este DJ 662, cu originea în DN 66, ce străbate localitățile Capu Dealului-Gilort-Pârâu-Groșerea-Aninoasa-Bibești-Andreești-Vladimir-Totea-Totea de Hurezani-Hurezani, până în DN 6B.

Au fost alocate sumele necesare pentru întocmirea proiectului tehnic și a tuturor documentațiilor specifice, precum și pentru obținerea avizelor de la autorități. Consiliul Județean Gorj a alocat pentru serviciile de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport suma de 715.000. Firma de proiectare va fi obligată și să asigure asistența tehnică pe perioada derulării lucrărilor de modernizare la DJ 662.

„Servicii de realizare documentație tehnico-economică pentru realizarea obiectivului de invetiție ”Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe DJ 662, cu originea în DN 66, ce străbate localitățile Capu Dealului-Gilort-Pârâu-Groșerea-Aninoasa-Bibești-Andreești-Vladimir-Totea-Totea de Hurezani-Hurezani, până în DN 6B, județul Gorj”, în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanțate din fonduri publice, respectiv: Proiect tehnic de execuție, Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, Proiectul de autorizare a lucrărilor de construire și Asistența tehnică din partea proiectantului. Asistența tehnică din partea proiectantului se va acorda începând cu data comunicată prin ordinul de începere a lucrărilor și până la recepția finală a lucrărilor”, conform Consiliului Județean Gorj.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS