2.3 C
Craiova
duminică, 4 decembrie, 2022
Știri de ultima orăLocalGorjPeste 81.000 de gorjeni sunt neasigurați medical

Peste 81.000 de gorjeni sunt neasigurați medical

Un număr record de persoane din Gorj nu sunt asigurate medical. Este vorba de peste 81.000 de gorjeni.

Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Gorj deservește o populație de 351.707 persoane (conform datelor statistice comunicate la 01.01.2021) din care, la data de 30.06.2022 persoane asigurate erau 270.245(76,83%). Conform CAS Gorj, asigurați prin plata contribuției sunt 96.593 de cetățeni(27,46%); asigurați fără plata contribuției – 157.999 de cetățeni(44,92%)- pentru 8 categorii de persoane(inclusiv salariații din domeniul construcțiilor). Asigurați cu plata contribuției din alte surse- 15.272 (4.34%)- pentru 9 categorii de persoane. Beneficiarii formularelor europene- 381 (0,11%) cetățeni ai statelor membre UE/Spațiului Economic European/Elveția. Nu în ultimul rând, persane neasigurate sunt 81.462, adică un procent de 23.17% din populația județului.

De ce servicii beneficiază neasigurații medical

Pachetul minimal de servicii, conform Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – se acordă persoanelor care nu fac dovada calităţii de asigurat şi cuprinde servicii de îngrijire a sănătăţii, medicamente şi materiale sanitare numai în cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemo-epidemic, monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, servicii de planificare familială, servicii de prevenţie şi îngrijiri de asistenţă medicală comunitară.

Prin Hotărârea Guvernului nr.696/2021, se aprobă pachetele de servicii medicale, respectiv pachetul minimal de servicii şi pachetul de servicii de bază, acordate pentru perioada 2021 – 2022. „Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală spitalicească cuprinde servicii medicale acordate în regim de spitalizare continuă şi de zi şi se acordă în situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat.

Servicii medicale acordate pacienților internați în regim de spitalizare continuă sunt:

  • urgenţă medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial până la rezolvarea situaţiei de urgenţă;
  • boli cu potenţial endemo-epidemic până la rezolvarea completă a cazului;
  • naşterea.

Servicii medicale acordate pacienților internați în regim de spitalizare de zi sunt:

  • situaţia de urgenţă medico-chirurgicală, pentru:

a1) serviciile medicale efectuate în camera de gardă, CPU/UPU care nu sunt finanţate de Ministerul Sănătăţii/ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie

a2) serviciile care se acordă în structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii,

  • epidemiologie pentru bolnavii care necesită tratament în afecţiuni care nu presupun izolare si care se acordă în structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii.”, conform legii.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS