34 C
Craiova
miercuri, 17 august, 2022
Știri de ultima orăLocalGorjUn nou concurs pentru posturile de director de școli rămase vacante

Un nou concurs pentru posturile de director de școli rămase vacante

Inspectoratul Școlar Județean(ISJ) Gorj organizează concurs pentru ocuparea posturilor de director/director-adjunct în învățământul preuniversitar de stat, sesiunea iunie – octombrie 2022.

Concursul este organizat în baza prevederilor Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4.597/2021, cu modificările și completările ulterioare.

Conform Inspectoratului Școlar Județean Gorj, în urma celor două concursuri organizate până acum au mai rămas vacante 13 posturi de director și director adjunct la unitățile de învățământ de pe raza județului Gorj. Dintre cele 13 posturi, 5 sunt de director adjunct. Posturile de conducere sunt disponibile la unități de învățământ din următoarele localități:

  • Baia de Fier,
  • Motru,
  • Roșia de Amaradia,
  • Târgu Jiu,
  • Turceni,
  • Câlnic,
  • Căpreni,
  • Ciuperceni,
  • Dănești,
  • Slivilești.

Înscrierile pentru proba scrisă încep pe 28 iunie și se încheie pe 17 iulie. Concursul și numirile în funcție se vor încheia până la începutul lunii octombrie.

Condițiile de participare la concurs

Conform Inspectoratului Școlar Județean Gorj, la concursul pentru ocuparea funcţiei de director sau de director adjunct pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a) Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare in conditiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completarile ulterioare;
b) Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
c) Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;
d) Au calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;

Fără sancţiuni

e) Nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;
g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
h) Nu au avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS